Anda di halaman 1dari 3

1(a)Jelaskan rasional kurikulum sejarah diperkenalkan di sekolah rendah ? i.

Utk melahirkan warganegara yg patriotik dan menjunjung amalan demokrasi di Msia. ii. Utk membolehkan murid memahami tingkahlaku manusia, sebab dan akibat iii. Utk membolehkan murid memahami keunikan sejarah tanahair. 1(b)Nyatakan Objektif Kurikulum Pendidikan Sejarah KSSR. i. Memahami peristiwa masa lalu melalui sikap ingin tahu ii. Mengenalpasti pel. sumber dan maklumat iii. Memahami idea,konsep serta elemen sebab dan akibat dlm elemen sejarah. iv. Menyatakan kepentingan sejarah dlm kehidupan dgn mengambil iktibar drp peristiwa sejarah sbg usaha utk mengukuhkan suasana keharmonian. v. Menyatakan pel. bentuk persembahan dan hasil dapatan drp Interprestasi kajian sejarah. vi. Menilai warisan sejarah negara dlm Konteks kawasan setempat,negara dan global. vii. Memahami proses pembinaan tamadun manusia yg mempengaruhi kehidupan masyarakat. viii. Menjelaskan kehidupan dan kebudayaan masa lalu dan masa kini masyrakat di Msia. 2.(a)Apakah perbezaan standard kandungan dgn standard pembelajaran. SK-Pernyataan spesifik tentang perkara yg murid patut ketahui dan boleh lakukan dlm suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan,kemahiran dan nilai. SP-Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yg boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

v. Negara kita tanggungjawab kita vi. Berwaspada terhadap ancaman kuasa luar vii. Menghargai jasa dan pengorbanan pejuang negara viii. Patuh kepada undang-undang ix. Kesetiaan yang tidak berbelah bagi Raja dan Negara x. Menghayati Prinsip Rukun Negara 3.(b)Aktiviti yang dapat memberi semangat patriotisme dan cintakan negara. i. Nyanyian lagu Negaraku semasa perhimpunan ii. Bacaan ikrar Rukun Negara sms perhimpunan iii. Mengibarkan Jalur Gemilang setiap kali menjelangnya Ogos, bulan kemerdekaan negara. iv. Mengadakan pertandingan buku skrap tentang tokoh2 kemerdekaan negara. v. Pertandingan Menyanyi Lagu2 patriotik. vi. Melukis poster pemimpin2 negara. 4.(a). Apa yg anda lakukan jika dilantik sbg Ketua Panitia Sejarah di sekolah anda? i. ii. iii. Dokumen panitia hendaklah sistematik, lengkap dan kemaskini serta mudah diakses. Mengadakan mesyuarat panitia sekurang2nya sekali sepenggal Prosedur mesyuarat spt memberitahu tarikh , masa, tempat dan agenda mesyuarat diedarkan kpd ahli panitia dan pihak pengurusan sekolah. Mesyuarat perlulah ada kesinambungan dgn agenda mesyuarat yg lepas iaitu mengesahkan minit msyuarat yang lalu dan perkara berbangkit sebelum agenda mesyuarat yg baru dibincangkan. Selepas mesyuarat diadakan , minit mesyuarat hendaklah diedarkan kpd ahli panitia tidak lewat drp 7 hari selepas mesyuarat berkenaan dijalankan. Memperoleh Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan yang terkini utk kegunaan ahli2 panitia Menggunakan dapatan analisis ujian dan peperiksaanbagi tujuan merancang program penambahbaikan.

iv.

v.

vi. 2.(b) Apa itu Sejarah ? vii. i. Herodotus - Sejarah bermaksud penyelidikan atau penyiasatan terhadap segala peristiwa silam mahupun sezaman. ii. ii. Leopold von Ranke Sejarah haruslah dikaji dan ditulis spt sebnarnya berlaku berasaskan fakta2 dan dokumen2 yg dikaji secara saintifik. iii. iii. R.G. Collingwood - Sejarah ialah sebuah bentuk penyelidikan tentang hal2 yg telah dilakukan oleh manusia pada masa lampau. iv. iv. E.H. Carr - Sejarah adalah satu proses yg tidak putus2 antara ahli sejarah dgn faktanya atau antara masa kini dgn masa lampau. v. v.Ilmu Khaldun -Sejarah adalah catatan atau maklumat tentang masyarakat dan tamadun dunia dan perubahan yg berlaku pada masyarakat tsebut.

3.(a)Berikan nilai dan unsur patriotisme dlm sejarah. i. ii. iii. iv. Semangat kerjasama antara kaum Sanggup berkorban demi kedaulatan negara Perlu menguasai ilmu pengetahuan Gigih berusaha

4.(b)Apakah tujuan Panitia Sejarah ditubuhkan di sekolah ? i. Memperbaik,meningkatkan kualiti serta keberkesanan proses pnp sejarah. ii. Berikhtiar dan berusaha utk menguasai strategi pengajaran berinovatif yg dpt mendorong serta menggerakkan kecenderungan murid terhadap pembelajaran sejarah. iii. Mempertingkat pencapaian prestasi murid dlm mp sejarah berdasarkan Nilai Letak Kerja murid ke arah mencapai sasaran yg ditetapkan dlm rancangan akademik sekolah. iv. Mewujudkan kerjasama antara panitia mp dgn persatuan sejarah bagi menyokong dan memantapkan proses pnp. v. Mempertingkat tahap profesionalisme ahli panitia Sejarah dlm penguasaan Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah serta kaedah2 pnp yg terkini.

Esei 1.Huraikan 6 tunjang utama Bentuk KSSR i.Tunjang Komunikasi -Tunjang Komunikasi memberi penekanan kepada proses menggabung jalin kemahiran berbahasa dalam bentuk lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi. Tunjang ini memberi fokus kepada kemahiran bahasa seperti mendengar dan bertutur, membaca dan menulis, serta nilai tambah menaakul.Murid perlu menguasai kemahiran ini bagi membantu mereka dalam proses pemerolehan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam tunjang-tunjang yang lain. Penguasaan kemahiran berbahasa menyediakan murid untuk membuat pemilihan bahasa yang bertepatan dan sistematik dalam interaksi sosial.Disiplin ilmu dalam Tunjang Komunikasi ialah Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Arab, Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan, Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan, Bahasa Iban, Bahasa Kadazandusun dan Bahasa Semai. ii.Tunjang Perkembangan Fizikal dan EstetikaTunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika memberi penekanan kepada perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri dan pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi. Disiplin ilmu yang membangunkan aspek fizikal ialah Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Kreativiti, bakat dan apresiasi dipupuk melalui Pendidikan Seni Visual dan Pendidikan Muzik. iii.Tunjang Kemanusiaan-Tunjang Kemanusiaan memberi penekanan kepada penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global, serta penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan. Disiplin ilmu yang terdapat dalam Tunjang Kemanusiaan ialah Sejarah yang diperkenalkan mulai Tahap II persekolahan. iv.Tunjang Keterampilan Diri-Tunjang Keterampilan diri memberi penekanan kepada pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Murid diberi peluang menyepadukan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah dan mengamalkannya dalam kegiatan kokurikulum. Penglibatan dalam kegiatan kokurikulum seperti persatuan, badan beruniform dan sukan memberi peluang kepada murid meningkatkan potensi diri sebagai pemimpin kepada diri, rakan sebaya, keluarga dan masyarakat. v.Tunjang Sains dan Teknologi-Tunjang Sains dan Teknologi memberi penekanan kepada penguasaan: pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik

Disiplin ilmu yang terdapat dalam Tunjang Literasi Sains dan Teknologi ialah Sains, Matematik, Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) serta Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). vi. Tunjang Kerohanian, Sikap Dan Nilai-Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai memberi penekanan kepada bidang pembelajaran yang berfokus kepada penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Disiplin ilmu dalam tunjang ini merangkumi Pendidikan Islam bagi murid Islam dan Pendidikan Moral bagi murid bukan Islam. 2.Nyatakan ciri-ciri guru sejarah yang afektif. (1) Dapat mengembangkan stail, kaedah, pendekatan, strategi pengajaran yang berkesan bagi mencorakkan pembelajaran yang bermakna, memupuk minat dan mengembangkan potensi murid-murid. (2) Dapat menyusun dan merancang pembelajaran yang mencabar kebolehan murid ke arah pengembangan pemikiran dan menggalakkan murid berfikir secara kritis, analitikal dan kreatif. (3) Dapat mencorakkan situasi pembelajaran yang menarik dan menjadikan mata pelajaran sejarah relevan, penting dan berguna kepada pembangunan dan perkembangan diri murid. (4) Mempunyai kebolehan istimewa seperti kebolehan bercerita, berlakon, daya imaginasi, kemahiran berkomunikasi, berjenaka, daya intelektual yang tinggi, disegani dan dihormati murid. (5) Mempunyai personaliti yang disenangi oleh murid, menjadi pendorong dan 'role model' kepada para pelajar. (6) Mengamalkan pembelajaran aktif (active learning), mendorong penglibatan aktif murid dan memberi peluang yang luas kepada murid mengembangkan kebolehan dan potensi mereka. (7) Kreatif dan inovatif, khususnya dari segi pengajaran, pembelajaran, personaliti dan penggunaan pelbagai inivasi media dan teknologi pembelajaran. (8) Patriotik dan 'Cinta Tuhan', iaitu satu kualiti kebolehan guru sejarah membangkitkan semangat, memupuk kesedaran, menyuburkan idealisme, dan membina wawasan bersama dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah di bilik darjah. (9) Mempunyai kewibawaan dan karisma sebagai guru dan pemimpin pendidikan yang berkesan dalam pengajaran mata pelajaran sejarah. (10) Menonjolkan ciri-ciri personal yang berkesan seperti ikhlas, mesra, penyayang, ceria, tenang, berfikiran positif dan terbuka, bijak, bertimbang rasa, bermotivasi tinggi, mempunyai wawasan dan inspirasi serta berkebolehan menjana perubahan dan kemajuan diri murid.

pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam matematik pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi