Anda di halaman 1dari 8

SPM 2013

[Type the document title]

Maksud istilah dalam pendidikan islam spm Tingkatan 4


Bil. Istilah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Murtad Munafik Musyrikin Ahli Maksiat Hidayah Khusyuk dalam solat Perkara yang lagha Jual beli atas jualan orang lain Iman Maksud Orang yang keluar daripada agama Islam seperti orang yang menolak hukum al-Quran Orang yang menzahirkan keislaman tetapi hakikatnya kufur Mereka yang menyekutukan Allah pada perbuatan, perkataan dan iktikad Orang Islam yang melanggar perintah agama, tetapi tidak mengingkarinya Petunjuk / anugerah Allah kepada seseorang ke jalan yang diredhai Allah Menumpukan sepenuh perhatian kepada Allah S.W.T. ketika solat serta tunduk dan merasa rendah diri Perkara yang tiada nilai dan tidak berfaedah seperti bergurau senda dan percakapan kosong Membatalkan jualan atau pembelian orang lain untuk kepentingan diri Bahasa: Percaya Ahli Sunnah wal jamaah: Membenarkan di hati, ikrar dengan lidah, dan beramal dengan anggota 10 11 12 Syirik Syirik Jali Syirik Khafi Menyekutukan Allah S.W.T. dengan yang lain pada zat, sifat dan afal-Nya (perbuatan) Menyekutukan Allah dengan makhluk secara terang-terangan Menyekutukan Allah dengan secara tersembunyi atau tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat terutama dalam ibadat Tidak percaya kepada Allah S.W.T. dan menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W. Tidak mempercayai satu daripada rukun iman atau tidak mempercayai al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam Mengingkari dan menafikan hukum Allah
SHAH PEKAN |Pendidikan Islam SPM 1

13 14 15

Kufur Kufur aqidah Kufur syariat

SPM 2013

[Type the document title]

16 17 18 19 20

Kufur akhlak Kufur hakikat Kufur nikmat Riddah Khurafat

Mengamalkan larangan yang berhubung dengan akhlak Ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W. Mengingkari Allah sebagai pemberi nikmat kepada manusia dan makhluk ciptaan-Nya. Berpaling atau keluar daripada agama Islam Kepercayaan dan perbuatan karut yang bertentangan dengan konsep akidah dan syariat Islam. Ia hanya dianggap berhubung kait dengan Islam Satu ilmu atau perbuatan secara halus dengan pertolongan makhluk ghaib untuk mengeliru dan memudaratkan orang lain Berpura-pura beriman sedangkan di hati kufur kepada Allah S.W.T. Orang yang bersifat seperti ini digelar munafiq Balasan buruk kerana tidak patuh kepada perintah Allah S.W.T. Orang yang berakal dan baligh yang melanggar hukum Allah S.W.T. Kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia dan diberi amaran oleh Allah dengan azab yang keras di akhirat Kesalahan yang tidak diberikan amaran azab yang keras di akhirat dan tidak diperuntukkan hukuman tertentu di dunia Melakukan sesuatu untuk mendapatkan faedah dengan merugikan orang lain Tidak bercakap benar atau memalsukan maklumat dan fakta yang menyusahkan orang lain Mengambil hak orang lain secara sembunyi tanpa izin Mengambil hak orang lain secara kekerasan Faedah atau pertambahan bayaran dalam urusan pinjaman, hutang piutang atau pertukaran antara emas, perak, mata wang dan makanan yang sejenis Pertambahan yang diperoleh melalui pertukaran barang yang sama sepertinya atau melalui pinjaman Pertambahan yang diperoleh kerana menangguhkan tempoh bayaran Anak yang kematian bapa dan belum mencapai umur baligh Harta yang diperoleh anak yatim melalui pusaka, wasiat dan hadiah Peperangan antara orang Islam dan orang kafir untuk mempertahankan kesucian agam Islam Menceritakan keburukan seseorang di masa ketiadaannya serta boleh menimbulkan kemarahan dan melukai hati apabila dilakukan di hadapannya Melemparkan tuduhan kepada individu tanpa bukti Sejenis minuman yang memabukkan yang diperbuat daripada

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Sihir Nifaq Dosa Golongan Asi Dosa besar Dosa kecil Menipu Berbohong Mencuri Merompak Riba Riba al-Fadli Riba an-Nasiah Anak yatim Harta anak yatim Peperangan jihad Mengumpat

32 33 34 35 36 37

38 39

Memfitnah Arak

SHAH PEKAN |Pendidikan Islam SPM

SPM 2013

[Type the document title]

40 41 42 43 44 45 46

Dadah Zina Qazaf (Menuduh zina) Liwat Musahaqah Membunuh diri Bertaubat

47

Haji

48

Umrah

49 50 51 52 53 54 55

Upah haji Rukun haji dan umrah Tawaf Saie Bercukur Wajib haji dan umrah Miqat Bermalam di Muzdalifah Melontar Jamratul Aqabah Bermalam di Mina Melontar ketigatiga jamrah Tahallul Tahallul Awal

56 57

58 59 60 61

perahan buah-buahan dan diperam Sejenis bahan yang boleh menghilangkan daya fikiran dan mengkhayalkan Persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dan perempuan Menuduh seseorang yang baik melakukan zina tanpa 4 orang saksi lelaki yang adil Hubungan sejenis antara lelaki dengan lelaki Hubungan sejenis antara perempuan dengan perempuan Melakukan perbuatan yang boleh memisahkan roh daripada jasad sendiri Berhenti daripada melakukan maksiat, menyesal atas kesilapan yang telah dilakukan dan berazam tidak mengulangi lagi serta terus mendekatkan diri kepada Allah ATAU Kembali semula taat kepada Allah setelah menyesal melanggar perintah Allah atau larangan-Nya Bahasa: Mengunjungi tempat yang mulia Syarak : Mengunjungi Baitullah al-Haram di Mekah kerana mengerjakan ibadat tertentu pada masa tertentu dengan syaratsyarat tertentu Bahasa: Ziarah Syarak : Menziarahi Baitullah al-Haram di Mekah kerana mengerjakan ibadat tertentu pada bila-bila masa denga syaratsyaratnya Menunaikan ibadat haji bagi pihak orang lain Amalan yang mesti dikerjakan dalam ibadat haji dan umrah. Jika tertinggal salah satu daripadanya, haji dan umrah tidak sah Mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat tertentu untuk beribadat kepada Allah S.W.T. Berjalan berulang-alik dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali dan dilakukan selepas tawaf Bercukur atau bergunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai dan dilakukan selepas saie bagi menamatkan haji Amalan yang wajib dilaksanakan, kalau tertinggal salah satu daripadanya, haji masih sah tetapi wajib dibayar dam Sempadan masa dan tempat yang ditentukan untuk berniat ihram haji dan umrah Berada di Muzdalifah selepas separuh malam kesepuluh Zulhijjah dan ia terletak antara Arafah dan Mina Melontar 7 biji anak batu di Jamratul Aqabah mulai selepas tengah malam pada 10 Zulhijjah dan berlanjutan sehingga terbenam matahari pada 13 Zulhijjah Berada di bumi Mina pada malam-malam 11,12, dan 13 Zulhijjah Melontar di Jamratul Ula, Jamratul Wusta, dan Jamratul Aqabah dengan menggunakan 7 anak batu pada tiap-tiap jamrah Keluar daripada ihram haji atau umrah setelah melakukan beberapa perkara tertentu Melakukan dua daripada tiga perkara berikut iaitu Tawaf Ifadah,
SHAH PEKAN |Pendidikan Islam SPM 3

SPM 2013

[Type the document title]

62 63 64 65 66

Tahallul Thani Nafar Nafar Awal Nafar Thani Haji Ifrad

67 68 69

Haji Tamattuk Haji Qiran Dam

70 71 72 73 74

Dam Tertib Dam Tadil Dam Takdir Dam Takhyir Sembelihan

75

Qurban

76

Aqiqah

77 78

Jual beli Sewa

79

Ar- Rahn (Gadaian) Syarikat

80

81 82

Hutang Insurans

melontar Jamratul Aqabah pada 10 Zulhijjah dan bercukur Apabila selesai melakukan ketiga-tiga perkara berikut iaitu Tawaf Ifadah, melontar Jamratul Aqabah pada 10 Zulhijjah dan bercukur Keluar dari Mina kembali ke Mekah dengan niat tidak akan kembali lagi ke Mina Meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah selepas gelincir matahari dengan niat tidak akan kembali ke Mina lagi Meninggalkan Mina setelah melontar Jamrah pada 13 Zulhijjah Mengerjakan haji dan umrah secara berasingan, sama ada melakukan umrah sebelum masuk bulan haji atau mengerjakan haji dahulu diikuti mengerjakan umrah Mengerjakan umrah terlebih dahulu pada bulan haji, kemudian diikuti dengan mengerjakan haji pada tahun itu Mengerjakan ibadat haji dan umrah secara serentak Bahasa: Darah Istilah: Denda yang dikenakan ke atas jemaah haji dan umrah yang melakukan kesalahan kerana meninggalkan perkara-perkara wajib haji dan umrah atau melakukan perkara yang dilarang semasa dalam ihram Dam yang dibayar mengikut susunan Bayar dam mengikut nilaian harga dam Dam yang dibayar mengikut kadar yang ditentukan mengikut kemampuan Dibolehkan membayar mengikut pilihan mana-mana jenis dam yang ditetapkan oleh syarak Suatu cara menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan urat halkum dan urat merih dengan alat yang tajam dengan niat kerana Allah Menyembelih binatang ternakan pada hari raya Aidil Adha pada hari-hari Tasyrik iaitu 11,12, dan 13 Zulhijjah dengan tujuan beribadat kepada Allah Penyembelihan binatang ternakan yang sah dijadikan qurban sempena mencukur rambut bayi yang baru dilahirkan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah S.W.T. Menukar sesuatu barang oleh penjual kepada pembeli dengan barang mengikut cara yang tertentu Satu perjanjian untuk memiliki manfaat atau faedah daripada harta atau barang tertentu dengan bayaran tertentu berdasarkan persetujuan kedua-dua pihak Bahasa: Menahan sesuatu Syarak : Sesuatu harta yang bernilai yang dijadikan cagaran oleh pemiliknya untuk mendapatkan pinjaman Bahasa: Berkongsi Syarak: Akad perkongsian terhadap sesuatu perkara yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih Memberikan sesuatu barang atau manfaatnya kepada seseorang dan perlu dikembalikan semula dengan syarat jumlah yang sama Suatu kontrak berbentuk derma atau sumbangan daripada Badan Pengurusan Insurans Kerjasama kepada para pencarumnya atas
SHAH PEKAN |Pendidikan Islam SPM 4

SPM 2013

[Type the document title]

83 84 85 86 87

Saham Khalifah Khulafa arRasyidin Kharaj Jizyah

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Zakat Usyur Fai Ghanimah Amar Makruf Nahi Mungkar Mauziah Hasanah Rekreasi Kemudahan awam Berzikir

dasar saling membantu mengurangkan bebanan musibah yang ditanggung pencarum Sejenis terbitan yang dikeluarkan oleh syarikat untuk dijadikan sebagai alat pemilikan Orang yang memegang jawatan ketua negara Islam Gelaran kepada empat orang sahabat yang memegang jawatan dalam negara Islam selepas kewafatan Rasulullah S.A.W. Cukai tanah yang dikenakan ke atas pemilik sama ada Islam atau bukan Islam Cukai yang dikenakan kepada orang kafir Zimmi yang tinggal di negara Islam atau negara bukan Islam yang meminta pertolongan dengan negara Islam Kadar harta tertentu yang dikeluarkan oleh orang Islam dengan syarat-syarat tertentu Cukai sebanyak 10% yang dikenakan daripada hasil pertanian yang diperoleh daripada tuan tanah Harta rampasan daripada orang kafir harbi tanpa peperangan yang telah ditinggalkan Harta yang diperoleh daripada orang bukan Islam melalui peperangan Mengajak, menyuruh atau menyeru supaya melakukan kebaikan mencegah atau menghalang daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh syarak Kata-kata nasihat dan peringatan tentang pembalasan Allah iaitu ganjaran pahala dan balasan azab Kegiatan yang menyeronokkan yang boleh menyegarkan kembali kesihatan badan dan melapangkan fikiran Kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk kegunaan orang ramai Mengingati Allah dengan lisan, perbuatan dan hati

SHAH PEKAN |Pendidikan Islam SPM

SPM 2013

[Type the document title]

Maksud istilah dalam pendidikan islam spm Tingkatan 5


Bil. 1 2 3 4 5 6 Istilah Tawakkal Menjaga pandangan Nur Ilmu Fardhu Ain Ilmu Fardhu Kifayah Wali Allah S.W.T. Iman Maksud Berserah kepada Allah S.W.T. setelah berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu yang diingini Memelihara mata daripada melihat perkara yang diharamkan Iman atau suatu jalan yang membawa kepada kesejahteraan, kebaikan dan kesucian Ilmu yang wajib dipelajari oleh umat Islam bagi menyempurnakan kehidupan dunia dan akhirat Ilmu yang wajib dipelajari oleh umat Islam. Kewajipan akan gugur apabila sebahagian umat Islam melaksanakannya Manusia biasa yang beriman, bertaqwa, istiqamah melakukan perintah Allah S.W.T. dan menjauhi larangan Allah S.W.T. zahir dan batin Bahasa: Mengakui, mengiktiraf dan membenarkan sesuatu tanpa mendustakannya Istilah: Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lidah dan mengamalkan dengan anggota Kumpulan yang berpegang teguh dengan al-Quran, sunnah Rasulullah S.A.W. dan perkara yang dibawa oleh para sahabat baginda serta menentang perkara-perkara bidaah Para ulama solihin yang hidup sebelum kurun ketiga hijrah iaitu para sahabat, tabien, dan pengikut tabien Golongan yang bercita-cita untuk menjadikan Saidina Ali sebagai khalifah Rasulullah S.A.W. Golongan yang berpendapat bahawa pemimpin umat Islam hanya layak disandang oleh Ahli Bait Mengambil nama sempena pengasasnya Zaid bin Ali Zainal Abidin, cicit kepada Saidina Ali bin Abi Talib Pandangan mereka yang menganggap al-Quran mempunyai makna zahir dan makna batin yang hanya difahami oleh imam mereka Golongan penyokong Saidina Ali yang berjuang menentang Muawiyah r.a tetapi tidak menerima majlis Tahkim Orang yang mengingkari salah satu daripada prinsip akidah yang telah dijelaskan dalam al-Quran dan hadis ATAU Orang yang ingkar kepada apa yang diperintahkan oleh Allah S.W.T. supaya beriman kepada-Nya Orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain atau menyamakan sesuatu dengan Allah pada zat, sifat dan perbuatan Orang yang pada zahirnya beriman tetapi di dalam hatinya kufur Orang yang derhaka kepada Allah dan rasul-Nya dengan melakukan dosa besar atau berterusan melakukan dosa kecil Orang yang keluar daripada agama Islam sama ada melalui percakapan, perbuatan(amalan) atau iktikad(kepercayaan)
SHAH PEKAN |Pendidikan Islam SPM 6

Ahli Sunnah Wal Jamaah As-salafussoleh Syiah Syiah Imamiah Syiah Zaidiah Syiah al-Batiniah Khawarij Kafir

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19

Musyrik Munafik Fasik Murtad

SPM 2013

[Type the document title]

20 21 22

Mulhid Ajaran sesat Perkahwinan

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Merisik Meminang Wali Wali mujbir Wali nasab Wali hakim Wali bukan mujbir Ijab Qabul Mahar

Orang yang tidak beragama(atheis) Ajaran yang bercanggah dengan al-Quran dan as-Sunnah walaupun didakwa sebagai ajaran Islam Bahasa: Himpun atau cantum Syarak: Akad yang menggunakan lafaz nikah atau bahasa lain yang memberi erti nikah yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan Langkah pertama dalam proses memilih calon isteri yang sesuai serta menepati ciri-ciri yang dikehendaki oleh seseorang Lamaran daripada seseorang lelaki kepada seseorang perempuan untuk dijadikan isteri Orang yang berkuasa mengahwinkan seseorang perempuan Bapa dan datuk Wali keturunan iaitu wali mujbir dan wali bukan mujbir Orang yang diberi kuasa oleh sultan atau pemerintah untuk mengahwinkan seseorang perempuan ketika ketiadaan wali Mereka yang selain daripada bapa dan datuk Lafaz yang diucapkan oleh wali Jawapan penerimaan oleh bakal suami Sesuatu yang berfaedah sama ada berbentuk barang seperti wang atau sesuatu yang bernilai yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri setelah akad nikah Mahar yang ditentukan kadarnya dan dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak Mahar yang ditentukan kadarnya mengikut kadar mahar saudarasaudara perempuan pihak isteri Kenduri dan jamuan sempena perkahwinan Bahasa: Cerai dan melepaskan ikatan Istilah: Penceraian dan merungkaikan ikatan perkahwinan antara suami dengan isteri dengan lafaz talak dan cerai atau yang mengandungi makna kedua-duanya Ucapan lafaz yang jelas menyebut Talak atau Cerai. Tidak perlu niat Ucapan yang boleh menunjukkan makna cerai dan makna lain. Perlu kepada niat sama ada niat cerai atau tidak Bahasa: Kembali Istilah: Suami mengambil kembali isteri yang telah diceraikan ke pangkuannya Bahasa: Tempoh pengiraan Istilah: Tempoh masa larangan berkahwin bagi isteri yang telah diceraikan oleh suami atau kematian suami. Tempoh ini telah ditentukan oleh Allah S.W.T. yang mesti dipatuhi Pembatalan ikatan perkahwinan oleh kadi disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi pada masa akad nikah atau ada masalah yang berlaku dalam rumah tangga Menuntut pembatalan perkahwinan di mahkamah syariah disebabkan syarat-syarat tidak dipenuhi semasa akad atau disebabkan masalah yang berlaku dalam rumah tangga
SHAH PEKAN |Pendidikan Islam SPM 7

33 34 35 36

Mahar musamma Mahar misli Walimatul urus Talak

37 38 39

Lafaz sorih Lafaz kinayah (kiasan) Rujuk

40

Iddah

41

Fasakh

42

Menuntut fasakh

SPM 2013

[Type the document title]

43

Khuluk

44

Nusyuz

45

Zihar

46

Lian

47 48

Poligami Kemahiran keibubapaan Undang-undang keluarga Islam Mahkamah syariah

49

50

51 52 53 54

Anak angkat Hadhanah Pemimpin Jihad

55 56 57

Sedekah Hadiah Berniaga

Bahasa: Mencabut atau menanggalkan Istilah: Penceraian dan perpisahan antara suami isteri dengan lafaz talak atau khuluk (tebus talak) yang dikaitkan dengan bayaran tertentu Bahasa: Derhaka atau ingkar Istilah: Keingkaran isteri menunaikan kewajipan terhadap suami tanpa alasan yang munasabah mengikut hukum syarak Bahasa: Bererti belakang Istilah: Suami meyerupakan dan menyamakan isterinya atau manamana anggota tubuh badannya dengan ibunya atau mana-mana perempuan mahram baginya Bahasa: Laknat Istilah: Sumpah suami yang disertakan dengan laknat daripada Allah untuk menolak hukuman qazaf kerana tuduhan zina terhadap isteri atau untuk menafikan nasab Lelaki yang beristeri lebih daripada seorang tetapi tidak lebih empat orang isteri pada satu masa Ibu bapa mempunyai kemahiran, kemampuan dalam menjaga, mendidik dan menunaikan segala hak anak-anak seperti yang dituntut oleh Islam Undang-undang yang memperuntukkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkahwinan, penceraian dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya di kalangan orang Islam Institusi kehakiman yang membicarakan perkara Mal dan jenayah yang melibatkan orang Islam mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan oleh Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak Negerinegeri Anak yang dipelihara oleh bukan ibu bapa kandungannya Hak penjagaan kanak-kanak yang masih belum mumaiyiz dan tidak mampu menguruskan diri sendiri Orang yang dipertanggungjawabkan memimpin sekumpulan manusia atau sesebuah organisasi Usaha yang dilakukan oleh seseorang muslim dengan menggunakan seluruh kemampuan untuk menegakkan Islam dan mendapat keredhaan Allah Pemberian yang dilakukan dengan ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah Pemberian dari seseorang sebagai satu penghargaan, tanda kasih sayang atau pujian Pertukaran harta dengan harta berdasarkan syarat-syarat tertentu

SHAH PEKAN |Pendidikan Islam SPM