Anda di halaman 1dari 4

AMALI 5 LITAR ELEKTRIK Aktiviti 1 : Membina litar sesiri dan selari mudah Objektif : menentukan kelebihan dan keburukan

litar sesiri dan selari Pembolehubah : 1. Manipulasi 2. Bergerakbalas 3. Dimalarkan Alat / radas : Mentol (3.8V), pemegang mentol, 4 sel kering, pemegang sel, dawai penyambung, ammeter dan voltmeter Prosedur : 1. Radas disusun seperti rajah 1 dan 2 2. Nyalaan mentol dalam litar diperhatikan dan keputusan dicatat 3. Ammeter disambung secara bersiri dengan sel kering dengan voltmeter merentasi mentol-mentol setiap litar pemerhatian dicatatkan 4. Satu mentol dilonggarkan sehingga tiada nyalaan dan bacaan pada ammeter dan volmeter diperhatikan serta dicatatkan 5. Mentol ketiga disambung secara sesiri dalam litar satu dan secara selari dalam litar dua, bacaan ammeter dan voltmeter merentasi mentol-mentol dicatatkan dan nyalaan mentol sekarang diperhatikan 6. Setiap bacaan ammeter dan voltmeter dicatatkan dan nyalaan mentol diperhatikan melalui jadual. Gambarajah : : jenis litar : kecerahan nyalaan mentol : bilangan sel kering, jenis mentol, bilangan mentol

Keputusan : Bacaan litar sesiri Bil. mentol 1 2 Bacaan litar selari Bil. mentol 1 2 Bacaan ammeter 0.56 0.56 Bacaan voltmeter 2.5 2.5 Nyalaan mentol Lebih terang Lebih terang Bacaan ammeter 0.24 0.24 Bacaan voltmeter 2.3 1.8 Nyalaan mentol Terang Terang

Bacaan litar sesiri apabila satu mentol dilonggarkan Bil. mentol 1 2 Bacaan ammeter 0.0 0.0 Bacaan voltmeter 6.0 6.0 Nyalaan mentol Kedua-dua mentol tidak menyala Kedua-dua mentol tidak menyala

Bacaan litar selari apabila satu mentol dilonggarkan Bil. mentol 1 2 Soalan : 1. Berdasarkan pemerhatian anda untuk nyalaan mentol serta bacaan ammeter dan voltmeter, berikan ulasan anda tentang susunan litar secara sesiri dan selari - Bahawa nyalaan mentol adalah cerah kerana arus yang mengalir dalam litar itu adalah sama untuk litar sesiri. - Arus elektrik daripada sel kering dikongsi oleh setiap komponen yang disambung secara selari dalam litar selari. Bacaan ammeter 0.32 0.32 Bacaan voltmeter 3.8 2.5 Nyalaan mentol Nyala Nyala

Aktiviti 2 : kesan penambahan beban dalam litar selari dan sesiri Objektif : menentukan arus dan voltan litar apabila tambahan beban diberikan. Pembolehubah : 1. Manipulasi 2. Bergerakbalas voltmeter 3. Dimalarkan Alat / radas : Mentol (3.8V), pemegang mentol, 4 sel kering, pemegang sel, dawai penyambung, ammeter dan voltmeter Prosedur : 1. Radas disusun seperti rajah 3 dan 4 2. Bacaan voltmeter dan ammeter dicatat 3. Mentol disambung serupa secara sesiri untuk litar dalam rajah 3, bacaan ammeter dan voltmeter dicatat. 4. Langkah 3 diulangi dan bacaan direkod dalam jadual 5. Mentol satu dilonggarkan dan bacaan ammeter dan voltmeter dicatat dalam jadual 6. Langkah 5 diulang dengan melonggarkan mentol 2 7. Bacaan ammeter dan voltmeter ditentukan untuk kedua-dua litar apabila semua mentol dilonggarkan. Gambarajah : : bilangan mentol : kecerahan nyalaan, perubahan bacaan ammeter dan : bilangan sel kering, jenis mentol

Keputusan : Bacaan untuk litar selari Bilangan mentol 1 2 3 Bacaan voltmeter 3.8 2.5 2.4 Bacaan ammeter 0.30 0.54 0.72 Nyalaan mentol Terang Kurang terang Malap

Bacaan untuk litar sesiri Bilangan mentol dilonggarkan 1 2 3 Soalan : 1. Berikan ulasan anda merujuk kepada pemerhatian dan rekod bacaan ammeter dan voltmeter dalam eksperimen di atas. - Bagi litar selari, semakin bertambah bilangan mentol, semakin bertambah bacaan voltmeter dan bacaan voltmeter semakin berkurang. - Bagi litar sesiri, semakin banyak mentol dilonggarkan, semakin tinggi bacaan voltmeter dan ammeter 2. Apakah istilah yang digunakan untuk nilai bacaan ammeter dan voltmeter dalam langkah 7 di atas, berikan definisi operasi untuk istilah tersebut. - Bacaan ammeter menggunakan amphere, A. Manakala bacaan voltmeter menggunakan volt, V. Amphere dan volt merupakan unit SI untuk ammeter dan voltmeter. Bacaan voltmeter 3.2 3.8 5.0 Bacaan ammeter 0.56 0.32 0.0 Nyalaan mentol Terang Sangat terang Tiada nyalaan