Anda di halaman 1dari 3

Mata pelajaran Tarikh Hari Masa Tahun Bilangan murid Topik Sub- topik Isi kandungan

: : : : : : : : :

Kemahiran Hidup 5/03/2013 Jumaat 7.15-8.45 pagi 4 Arif /30 Reka Bentuk dan Teknologi Reka Bentuk dan Penghasilan Projek Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula. i) Cara penggunaan alatan tangan dan penghasilan projek Murid-murid telah mempelajari cara mengunting kertas semasa penghasilan buku idea Pada akhir P&P, murid dapat : i) Membaca lukisan projek ii) Mengenal pasti alatan tangan i) Murid dapat membaca lukisan projek. ii) Murid dapat mengenal pasti alatan tangan dan penggunaannya dengan cara yang betul dan selamat. Kuantiti 1 unit 1 set 4 set (30 keping) 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Pengetahuan sedia ada Hasil pembelajaran

: :

Objektif P&P Sumber P&P : Bil 1. Buku teks 2. Pelekat 3. Edaran kertas 4. Pembaris keluli 5. Sesiku L 6. Apit G 7. Ragum kayu 8. Penahan tepi 9. Gergaji puting 10. Tukul warrington Ragum kakak tua Gunting kertas

Senarai Sumber

Nilai patriotisme/alam sekitar/murni

Keselamatan, memberi tumpuan Catatan

Prosedur Pelaksanaan

Kandungan

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Kaedah P&P Abm/Bbm Khusus

Set Induksi ( 5 minit )

Kotak:

1) Guru bertanya khabar kepada murid. 2) Guru meminta murid secara rawak

ABM/BBM : Kotak

Contoh soalan: i) Apakah bahan yang ada pada tangan rakan kamu? - Kotak ii) Bolehkah bahan ini diguna semula? - Boleh

dari setiap kumpulan ke hadapan dan mengarahkan murid mengambil sebuah kotak dan menunjukkan kepada murid lain. 3) Guru meminta murid tersebut dan murid lain menyebut bahan tersebut.

Kemahiran Belajar: Menyebut Nilai murni: Berani

Ulasan guru: Baiklah, sekiranya barang itu boleh digunakan semula, bahan itu boleh dianggap bahan kitar semula. Untuk memotong kotak tersebut kita mestilah menggunakan alatan. Topik pelajaran: - Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula - Cara penggunaan alatan tangan dalam penghasilan projek. Langkah 1 ( 10 minit ) Rajah Projek: *Rujuk lampiran lukisan kerja Kertas edaran: * Rujuk lampiran Contoh soalan: i) Apakah yang dapat kamu lihat pada lukisan projek? - Rupa projek, lukisan terlerai dan lukisan berdimensi. ii) Apakah bahan yang dapat kamu lihat pada lukisan projek tersebut? - Kayu, kepingan kertas kotak. Ulasan guru: - Lukisan projek membantu dalam perancangan penghasilan sesebuah projek. - Untuk mengenal pasti alatan tangan yang perlu digunakan.

4) Guru mengulas jawapan murid. 5) Guru mengaitkan kotak tersebut dengan topik pelajaran hari ini.

Kemahiran Berfikir: Menjana idea Kecerdasan pelbagai: Verbal linguistik

1) Mengedarkan kertas edaran kepada murid melalui ketua kumpulan sedia ada masing-masing. 2) Guru menerangkan tentang lukisan projek melalui kertas edaran sambil menunjukkan contoh projek yan telah siap. 3) Guru bersoal jawab dengan murid tentang lukisan projek. 4) Guru mengulas jawapan murid

ABM/BBM: Kertas edaran Buku teks Kemahiran Belajar: Soal jawab Kemahiran Berfikir: Menjana idea Kecerdasan Pelbagai: Verbal Linguistik

Langkah 2 ( 20 minit )

Panduan murid: * Rujuk lampiran

1) Guru menunjukkan alatan tangan kepada murid. 2) Guru memberi penerangan tentang alatan tangan dan fungsinya serta membuat tunjuk cara penggunaannya. 3) Guru meminta murid dalam setiap kumpulan menyebut jenis alatan dan

ABM/BBM: Pembaris keluli Sesiku L Apit G Ragum kayu Penahan tepi Gergaji puting Tukul warrington Ragum kakak tua Gunting kertas (Alatan tangan) Kertas edaran

fungsinya. Kemahiran Belajar: Mencari maklumat 4) Guru mengedarkan kertas edaran kepada murid dan mengarahkan mereka menampalnya di dalam buku Kaedah: Inkuiri penemuan Langkah 3 (20 minit) Stesyen: 1) Guru membahagikan alatan tangan kepada 5 stesyen. 2) Guru menempatkan seorang murid dalam setiap kumpulan untuk mengawasi murid lain semasa sesi mencuba cara penggunaan alatan tangan yang telah ditunjukkan 3) Guru memantau dan membimbing setiap aktiviti kumpulan secara berperingkat. 4) Setelah tamat percubaan mengikut giliran. Guru mengarahkan murid duduk di tempat masing-masing Penutup (5 minit) Contoh soalan: i) Apakah yang telah kamu pelajari pada hari ini? - Membaca lukisan projek - Mengenal alatan tangan dan fungsi. Rumusan: i) Membaca lukisan projek ii) Mengenal alatan tangan: - Pembaris keluli - Sesiku L - Apit G - Ragum kayu - Penahan tepi - Gergaji puting - Tukul warrington - Ragum kakak tua - Gunting kertas 2) Guru merumuskan topik pelajaran hari ini berdasarkan aktiviti dan hasil kerja murid. Nilai murni: Memberi tumpuan 1) Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelajaran hari ini. Kemahiran Belajar: Mendengar ABM/BBM: Alatan tangan Kemahiran Belajar: Kreativiti Nilai Murni: Kerjasama Kaedah: Koperatif Kecerdasan pelbagai: Visual ruang Nilai: Keselamatan ABM/BBM : Alatan tangan Buku teks Nilai Murni: Berani