Anda di halaman 1dari 64

Pemantapan Sarana Ibu Bapa Dan Sarana Sekolah

Di Bawah Anjakan 9 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 -2025


Oleh :MOHD BAKRI BIN HJ. MAT DIAH KETUA UNIT PERHUBUNGAN DAN PENDAFTARAN JPNJ

Saling Memerlukan

SARANA IBU BAPA


PERANAN IBU BAPA DI RUMAH

Sediakan Suasana Pembelajaran Di Rumah Interaksi sosial dengan anak Komunikasi dengan anak Sokongan terhadap kecemerlangan anak

ELEMEN-ELEMEN DALAM SARANA IBU BAPA


Suasana Pembelajaran
Sediakan ruang untuk belajar Pastikan anak ada jadual belajar Kurangkan gangguan radio/TV semasa anak belajar Pastikan tempat belajar anak sentiasa kemas dan bersih Anak-anak mempunyai buku-buku rujukan yang cukup Bercerita/berbual dengan anak Makan bersama anak Lakukan aktiviti bersama anak Ambil tahu pergerakan anak Beri didikan agama

Interaksi Sosial dengan anak

Komunikasi dengan anak

Bincang mengenai kemajuan pelajaran Dengar anak bercerita tentang peristiwa di sekolah Ambil tahu tentang kerja rumah Ambil tahu tentang perancangan aktiviti anak Bertukar-tukar fikiran dengan anak

Sokongan terhadap kecemerlangan anak

Beri pujian dan rangsangan kepada anak Beri dorongan/motivasi kepada anak Lakukan aktiviti membaca bersama anak Membimbing anak menyiapkan kerja rumah Sediakan bimbingan /tuisyen kepada anak

PERANAN IBU BAPA DI RUMAH

Membaca bersama anak

Kajian menunjukkan anak-anak yang ahli keluarganya membacakan buku secara kuat tiga hingga empat kali seminggu adalah sekali ganda lebih tinggi pencapaian membaca mereka

Runsing, Bosan.. Tak tahu nak buat!

Berikan sokongan akademik kepada anak di rumah

Berbincang dengan guru tentang prestasi anak-anak Pendidikan anak tanggungjawab bersama

Membuat keputusan bersama Menghasilkan rasa tanggungjawab bersama

Makan Bersama ahli keluarga Mengeratkan hubungan kekeluargaan

Komunikasi Berkesan/ Membincangkan kegiatan harian bersama-sama

Pembelajaran di mana-mana

SARANA IBU BAPA


PERANAN IBU BAPA DI SEKOLAH

Akademik Ko kurikulum (Persatuan, Unit Beruniform, Sukan dan Permainan) 3K (Keceriaan/Kebersihan, Keselamatan, Kesihatan) Bimbingan Kerjaya Penyelenggaraan Motivasi/Disiplin Murid

BIDANG APA?

BAGAIMANA IBU BAPA DAN KOMUNITI BOLEH MEMBANTU?


Membantu guru menyediakan Alat Bantu Mengajar Membantu membuat projek-projek berkaitan mata pelajaran Bersama-sama guru memastikan anak-anak belajar tanpa sebarang defisit Persatuan Unit Beruniform Sukan dan Permainan Kebersihan/Keceriaan Keselamatan Kesihatan

Akademik

Ko Kurikulum

Ibu Bapa boleh menjadi jurulatih, pembimbing, penyokong pasukan Pengiring Kelas dan kawasan sekolah Lalu lintas semasa murid datang dan balik Makanan di kantin, asrama terjamin

3K Bimbingan Kerjaya

Ceramah, lawatan kerjaya, karnival, latihan masa cuti dll

Penyelenggaraan

Bangunan sekolah, padang, asrama dll

Motivasi/Disiplin Murid

Kehadiran murid ziarah ke rumah murid Membentuk jati diri

ELEMEN-ELEMEN YANG TERDAPAT DALAM SARANA A 6 elemen dalam Sarana Sekolah (setakat mana sekolah menyediakan keadaan yang kondusif bagi menggalakkan ibu bapa dan komuniti terlibat dalam pembelajaran anak di sekolah
1.Iklim Sekolah 2.Komunikasi Berkesan 3.Sokongan Terhadap Kejayaan Murid 4.Tanggungjawab Bersama (Shared Responsibility) 5.Keputusan Bersama (Shared Decision Making) 6.Kerjasama dengan Komuniti

Penubuhan 2 Biro baru dalam PIBG 1. Biro Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (Parent Support Group menghulurkan bantuan kepada ahli PIBG yang memerlukan) 2. Biro Maklumat (untuk menganalisis data) Khidmat Bantu kepada sekolah
1.Akademik 2.Ko kurikulum 3.3K 4.Bimbingan Kerjaya 5.Penyelenggaraan sekolah 6.Motivasi/disiplin murid

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

KEHADIRAN IBU BAPA KE SEKOLAH


BIL AKTIVITI LAPORAN KEHADIRAN (%) MAC 1 2 3 4 5 6 7
HARI PENDAFTARAN (THN 1/TING 1) HARI PENETAPAN TARGET) (THN 2-6/TING 2-5 HARI PELAPORAN HARI ANUGERAH HARI SUKAN TAHUNAN MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PIBG MESYUARAT PERMUAFAKATAN BIL 2 3 2

CATATAN

JULAI

OKT
*SMT/V bulan Feb Mendapatkan komitmen ib

KUTIPAN DATA DIBUAT 3 KALI SETAHUN 1. HUJUNG MAC 2. HUJUNG JULAI 3. HUJUNG OKT
PENGISIAN MAKLUMAT DIBUAT OLEH BIRO DATA MAKLUMAT PIBG

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

ELEMEN-ELEMEN DALAM SARANA SEKOLAH YANG DINILAI BERDASARKAN PERATUS

BIL
1 2 3 4 5 6

ELEMEN
IKLIM SEKOLAH KOMUNIKASI BERKESAN SOKONGAN TERHADAP KEJAYAAN MURID TANGGUNGJAWAB BERSAMA KEPUTUSAN BERSAMA KERJASAMA DENGAN KOMUNITI

MAC

JULAI

OKT

PERUBAHAN

Sarana Sekolah diisi oleh 10 % bilangan ibu bapa yang terdiri dari 1/3 ibu bapa murid Cemerlang, 1/3 ibu bapa murid Sederhana dan 1/3 ibu bapa murid Potensi. Sarana Sekolah juga diberi kepada sekurang-kurangnya kepada 5 ahli Komuniti setempat IBU BAPA DAN AHLI KOMUNITI YANG SAMA MESTI MENGISI SARANA UNTUK KETIGA-TIGA KALI
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

ELEMEN-ELEMEN DALAM SARANA IBU BAPA YANG DINILAI

BIL
1

ELEMEN
MENYEDIAKAN SUASANA PEMBELAJARAN DI RUMAH

MAC

JULAI

OKT

PERUBAHAN

2
3 4

INTERAKSI SOSIAL
KOMUNIKASI DENGAN ANAK SOKONGAN AKADEMIK

Sarana Ibu Bapa diisi oleh semua ibu/ bapa murid sekolah

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

JAWATAN KUASA KERJA PENGLIBATAN IBU BAPA KOMUNITI SEKOLAH/KEMPEN PENDIDIKAN NASIONAL KEBANGSAAN Pengerusi : TKPPM (OPS) TP : PGRH BPSH SU : KPP PRASEKOLAH AJK 1.BPSBPSK 2.BPI 3.BPKhas 4.BTP 5.BPM 6.BPTV 7.BPPDP 8.BKK 9.BS 10.BSwasta 11.UKK 12.Bkew 13.PADU 14.BPSK NEGERI Pengerusi : Pgrh JPN TP : TP JPN SU : KSPS AJK 1.KSPK 2.KSPA 3.KSP Swasta & Khas 4.KSSPI 5.KS Maklumat & ICT 6.Semua PPD 7.KPP BTPN 8.Pegawai PIBG JPN 9.Jurulatih PIBG Negeri 10.Wakil PIBG daerah 11.Agensi Kerajaan yang berkaitan 12.NGOs 13.Agensi Swasta DAERAH Pengerusi : PPD TP : T PPD SU : Peg PIBG (Unit Sek PPD) AJK 1.Pegawai ICT Daerah 2.Pegawai HEM 3.Pegawai P Khas & Swasta 4.Pegawai UPI 5.Pengetua (wakil dari setiap daerah) 6.Guru Besar (wakil dari setiap daerah) 7.YDP PIBG (SM dan SR) 8.Jurulatih PIBG Daerah 9.Pusat Kegiatan Guru (PKG) 10.Ketua Jabatan Kerajaan 11.Ahli politik (jika perlu) 12. NGOs 13.Penghulu 14.Ketua Kg/Ketua masy/Ketua Rumah Pjg 15.Agensi swasta

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

Bidang Tugas JK Pelaksana Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah


JU Kebangsaan
3 + 14 orang

Peringkat

JU Negeri
6 orang setiap negeri

JU Daerah
5 orang setiap daerah

JU Sekolah
Pengetua/GB dan PIBG

Memastikan content delivery di peringkat Bahagian dan Negeri dilaksanakan dengan berkesan Memantau pelaksanaan di peringkat Bahagian dan Negeri Memastikan ketepatan masa kutipan data dan mengesahkan kesahihan data Melaksanakan kempen

Memastikan content delivery di peringkat daerah dilaksanakan dengan berkesan Memantau pelaksanaan di peringkat daerah Memastikan ketepatan masa kutipan data dan mengesahkan kesahihan data Melaksanakan kempen

Memastikan content delivery di peringkat sekolah dilaksanakan dengan berkesan Memantau pelaksanaan di peringkat sekolah Memastikan ketepatan masa kutipan data dan mengesahkan kesahihan data Melaksanakan kempen

Menyampaikan maklumat kepada semua ibu bapa, komuniti dan sektor swasta berkenaan

Melaksanakan tindakan
Menghantar laporan kepada yang berkenaan Melaksanakan kempen kepada semua ibu bapa dan komuniti setempat 20 000 JU SEKOLAH

17 JU KEBANGSAAN

96 JU NEGERI

690 JU DAERAH

Melancarkan Kempen Kesedaran untuk merapatkan jurang perbezaan sekolah-ibu bapa-komuniti untuk meningkatkan sistem pembelajaran
Anak Nadi Aspirasi Kita : Pendidikan Anak Tanggungjawab Bersama
SASARAN UTAMA IBU BAPA KOMUNITI SEKTOR SWASTA

Mesej

1
Mesej

MELIBATKAN (ENGAGE)

MENGUPAYAKAN (EMPOWER)

3
Mesej

MEMBOLEHKAN (ENABLE)

Ibu Bapa: Penggerak Kecemerlangan Pendidikan

Mesej
Anak Anda, Tanggungjawab Kita Bersama

Kemakmuran berterusan melalui pendidikan

Kenapa?
Penglibatan ibu bapa di rumah dan di sekolah mempunyai impak besar dalam pembelajaran anak

Kenapa?
Komuniti mesti bersatu padu untuk mengutamakan pendidikan bagi kejayaan negara

Kenapa?
Sumbangan kepada pendidikan untuk kemakmuran sektor swasta

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

Program Kempen Kesedaran Pendidikan


IBU BAPA
KOMUNITI

SEKTOR SWASTA

Kebangsaan

Media Cetak & Broadcast cetak (surat khabar/majalah), Radio & TV, flyers etc Media Terkini website pendidikan, Media Online, Jaringan Sosial(Facebook, Google+, Twitter), Blogs, You Tube Khutbah Jumaat Masjid Di Rumah Ibadat lain Promosi produk

Negeri

Roadshow bersama PPD, agensi Kementerian lain, NGOs (Karnival)


Jawatankuasa Tindakan Negeri Khutbah Jumaat Masjid Di Rumah Ibadat lain Program Pembangunan

Daerah

Roadshow bersama pengetua, guru besar, YDP PIBG mengikut zon Jawatankuasa Tindakan Daerah Khutbah Jumaat Masjid Di Rumah Ibadat lain Program Pembangunan

Sekolah

Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

TYPES OF MEDIA
Q3 ELECTRONIC MEDIA PRINT MEDIA OUT OF HOME DEV

2012 Q4 Q1 Q2

2013 Q3 Q4 Q1 Q2

2014 Q3 Q4 Q1 Q2

2015 Q3 Q4

CONTENT

INTERPERSONAL
NEW MEDIA OUTREACH

Focus on parents

Focus on community

Focus on private sector

Joint msg

Creating Awareness

Reinforce

Action

ELECTRONIC MEDIA

PRINT MEDIA

OUT OF HOME

INTERPERSONAL

NEW MEDIA

OUTREACH

TV COMMERCIAL (Malay, English, Mandarin, Tamil) EDUCATIONAL PROGRAMME SPECIAL SEGMENTS TV PENDIDIKAN DOCUMENTARY TRAILER PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT CRAWLER NEWSPAPER ADVERTISEMENTS TALK SHOWS SPECIAL NEWS ADVERTORIALS REPORTS WRITE-UP/ARTICLES PUBLIC TRANSPORTS (BUS, TAXI, KTM, SPECIAL INTERVIEWS COLUMNIST NEWS COVERAGE EDITORIAL LRT) ADVERTISEMENTS TRANSPORT RADIO (KLIA, EDUCATION SECTION STATIONS LCCT, KL SENTRAL, COMMERCIAL (Malay, NEWS COVERAGE English, Mandarin, PUDU SENTRAL) Tamil) MAGAZINES HYPERMARKETS PUBLIC SERVICE ARTICLES FAST FOOD OUTLET ANNOUNCEMENT (all ADVERTISEMENTS BANKS languages including CINEMAS Sabah/Sarawak) PRINTED MATERIALS GOVERNMENT COUNTERS TALK SHOWS (all BROCHURES languages including FLYERS (Immigration, JPJ, Sabah/Sarawak) Hospitals/Clinics, BOOKLET etc) JINGLES, TIT BITS NEWSLETTER/BULLE TIN NEWS COVERAGE BILLBOARDS/LED SPECIAL INTERVIEWS PROMOTIONAL ITEMS SPECIAL REPORTS

ONLINE MEDIA NEWS PORTAL EDUCATIONAL WEBSITES BLOGS MEDIA SOCIAL SMALL GROUP (facebook, twitter) DISCUSSION YOU TUBE SOFT LANDING FORUMS (discussion DIALOGUE/TOWN threads) HALL BERNAMA ONLINE MEDIA BRIEFINGS NEWS/ADVERTISEME BRIEFINGS SESSIONS NTS FOR TARGET GROUP Other government HARI BERTEMU ministries, PELANGGAN departments & agencies websites

EXHIBITION DEMONSTRATION COUNSELLING SESSION CARNIVAL ROAD SHOW

PEGAWAI DAERAH
MP/MD Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial dengan anak Komunikasi dengan anak Sokongan terhadap kecemerlangan anak

PPD
KKM JKR PDRM AADK JAKOA KEMAS JKM Jabatan Penerangan Dll Agensi Kerajaan Ahli Parlimen ADUN Penghulu Ketua Kampung

Akademik

Ko Akademik Penyelenggaraan

Bimbingan Kerjaya
3 K (Keselamatan, Keceriaan/Kebersihan Kesihatan, Motivasi/Disiplin

JAWATAN KUASA TINDAKAN DAERAH

National dashboard
Current Cycle Previous Cycle Target On/off target

DATA COLLECTION IN PROGRESS


Current Cycle

Date: Primary: Secondary: Previous Cycle

May 2012 3.0 MM students 2.3 MM students Benchmark

OUTCOMES
Access Student attendance Student enrolment P S P LS US

INPUTS
Students Student discipline Teachers Teacher time out of school

n/a n/a n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a n/a

98% 90% 85%

n/a

n/a

2.04%

n/a

n/a

90%

Quality
GPS (national examinations only) P S Composite score P S Schools in Band 1/2 P S Equity Students failing one or more critical subjects Schools in Band 6/7 Urban/rural gap P S P S P S SES gap 27 P S n/a n/a 1% (90/7707) 8% (195/2326) 4% 5% 8% n/a n/a n/a 3% (209/7707) 10% (241/2326) 4% 5% 9% n/a 2.27 4.99 72.4% 59.2% 33% (2554/7707) 7% (162/2326) 2.28 5.07 69.6 % 58.4 % 21% (1627/7707) 8% (187/2326) Principals/school leadership % schools meeting min leadership quality SKPM Std for leadership PPD Schools coached at least once this year n/a n/a 100% 79.6% n/a 100% % schools meeting min teaching quality SKPM Std 4 for T&L 86.3% n/a 100%

Band 5/6/7 schools coached at least once in past 2 months

n/a

n/a

100%

1 GPS calculated as average of all schools Gred Purata Sekolah for UPSR/SPM in the district, weighted by number of students 2 Critical subjects include BM, BI, Maths and Science (science stream students are only counted if failing all 3 sciences Biology, Chemistry, Physics) 3 Baseline calculated as existing SKPM Std 4 for teaching and learning. Once new teacher evaluation instrument is introduced, will be % of teachers in all schools

3
OUTCOMES
Access Student attendance Student enrolment

JPN dashboard
Current Cycle Previous Cycle Target On/off target

DATA COLLECTION IN PROGRESS

Date: Primary: Secondary: Previous Cycle

May 2012 220K students 179K students Benchmark

INPUTS
Students Student discipline Teachers Teacher time out of school

Current Cycle

P S P LS US

92.2% 90.7% n/a n/a n/a

n/a n/a n/a n/a n/a

98% 90% 85%

3.1%

n/a

0.1%

4.5%

n/a

90%

Quality

GPS (national examinations only)

P S

2.24 5.15 72.2% 58.1% 26% (140/537) 8% (14/184)

2.24 5.25 69.1% 56.0% 15% (79/537) 9% (16/184)

% schools meeting min teaching quality SKPM Std 4 for T&L Principals/school leadership % schools meeting min leadership quality SKPM Std for leadership PPD

86.3%

n/a

100%

Composite score

P S

79.6%

n/a

100%

Schools in Band 1/2

P S

Equity Students failing one or more critical subjects Schools in Band 6/7 Urban/rural gap P S P S P S SES gap 28 n/a n/a 0.4% (2/537) 11% (20/184) 2% 5% 8% n/a n/a n/a 0.6% (3/537) 14% (26/184) 2% 5% 9% n/a -

Schools coached at least once this year

50%

n/a

100%

Band 5/6/7 schools coached at least once in past 2 months

50%

n/a

100%

P
S

1 GPS calculated as average of all schools Gred Purata Sekolah for UPSR/SPM in the district, weighted by number of students 2 Critical subjects include BM, BI, Maths and Science (science stream students are only counted if failing all 3 sciences Biology, Chemistry, Physics) 3 Baseline calculated as existing SKPM Std 4 for teaching and learning. Once new teacher evaluation instrument is introduced, will be % of teachers in all schools

3
OUTCOMES
Access Student attendance P S Current Cycle May-Jun

PPD dashboard
Previous Cycle Mar-Apr Teachers May-Jun 97% Target On/off target

Date: Primary: Secondary: Current Cycle May-Jun 3.52% Previous Cycle Mar-Apr n/a Mar-Apr n/a

May 2012 37,080 students 27,618 students Benchmark

INPUTS
Students
Student discipline

94.42% 90.28%

2.05%

Quality Gred Purata Sekolah1


(national examinations only)

2011 P S P S 2.34 5.35 73.03% 57.23% 29% (24/83) 4% (1/28)

2010 Teacher time out of school 2.31 5.35 69.80% 57.11% 10% (8/83) 4% (1/28) % teachers meeting min teaching quality3 80% SKPM Std 4 for T&L School leadership % schools meeting min leadership quality 80% SKPM Std for school leadership PPD Schools coached at least once this year 86% n/a 100% 90%

Composite score

Schools in Band 1/2

P S

2011 79%

2010 n/a 100%

Equity Students failing one or more critical subjects2 P S

2011 -

2010 May-Jun 62% Mar-Apr n/a 100%

Schools in Band 6/7

P S

0% (0/83) 21% (6/28)

1% (1/83) 18% (5/28)

Band 5/6/7 schools coached at least once in past 2 months 17% n/a 100%

1 GPS calculated as average of all schools Gred Purata Sekolah for UPSR/SPM in the district, weighted by number of students 2 Critical subjects include BM, BI, Maths and Science (science stream students are only counted if failing all 3 sciences Biology, Chemistry, Physics) 3 Baseline calculated as existing SKPM Std 4 for teaching and learning. Once new teacher evaluation instrument is introduced, will be % of teachers in all schools

29

SARANA IBU BAPA


PERANAN IBU BAPA DI SEKOLAH

Akademik Ko kurikulum (Persatuan, Unit Beruniform, Sukan dan Permainan) 3K (Keceriaan/Kebersihan, Keselamatan, Kesihatan) Bimbingan Kerjaya Penyelenggaraan Motivasi/Disiplin Murid

BIDANG APA?

BAGAIMANA IBU BAPA DAN KOMUNITI BOLEH MEMBANTU?


Membantu guru menyediakan Alat Bantu Mengajar Membantu membuat projek-projek berkaitan mata pelajaran Bersama-sama guru memastikan anak-anak belajar tanpa sebarang defisit Persatuan Unit Beruniform Sukan dan Permainan Kebersihan/Keceriaan Keselamatan Kesihatan

Akademik

Ko Kurikulum

Ibu Bapa boleh menjadi jurulatih, pembimbing, penyokong pasukan Pengiring Kelas dan kawasan sekolah Lalu lintas semasa murid datang dan balik Makanan di kantin, asrama terjamin

3K Bimbingan Kerjaya

Ceramah, lawatan kerjaya, karnival, latihan masa cuti dll

Penyelenggaraan

Bangunan sekolah, padang, asrama dll

Motivasi/Disiplin Murid

Kehadiran murid ziarah ke rumah murid Membentuk jati diri

Yang berlaku sekarang


Ibu bapa hanya datang ke sekolah apabila:
Dijemput untuk Hari-Hari tertentu (Hari Pelaporan, Hari Sukan dll) Anak ada masalah disiplin di sekolah
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

Apa yang ingin dicapai?

Peningkatan penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta dalam pembelajaran anak

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

Sekolah Kerjasama dengan ibu bapa

Mempunyai tanggung jawab yang dikongsi bersama antara ibu bapa dan guru bagi memastikan pembelajaran berkualiti untuk murid

Meningkatkan kesedaran ibu bapa dalam membantu pembelajaran murid

Memperluas peranan ibu bapa sebagai rakan sekolah dalam meningkatkan keberhasilan anakanak mereka

Amalan-amalan Terbaik Peringkat Antarabangsa

Penglibatan Ibu bapa dalam pendidikan anak-anak di Eonbuk Elementary School, daerah Gangnam, Seoul, Korea Selatan

One Step Upgrade!

Pelibatan Ibu bapa dan guru dalam proses PdP di sekolah tersebut

Ibu bapa dengan pakaian seragam keselamatan lalulintas membantu sekolah menjaga keselamatan anak-anak semasa datang dan balik sekolah

Ibu bapa secara sukarela menolong memilih makanan di pasar untuk anak-anak di sekolah

Ibu bapa secara sukarela melibatkan diri dalam aktiviti PdP anak-anak di sekolah

Ibu bapa secara sukarela melibatkan diri dalam aktiviti PdP anak-anak di sekolah

Ibu bapa memberi ceramah motivasi kepada anak-anak secara sukarela

Makmal komputer yang boleh digunasama oleh komuniti setempat, termasuk gimnasium, kolam renang dan padang bola sepak.

Komuniti setempat menggunasama padang sekolah dan menjadi Jurulatih kepada murid

Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti di United States

The Georgia Department of Educations Parent Engagement Program ensures that Title I, Part A parental involvement regulations are met with meaningful and strategic actions to build parent capacity as mandated by the Elementary and Secondary Education Act of 1965 (ESEA). Schools and districts must ensure that strong strategies are in place to: 1) build capacity to involve parents/stakeholders in an effective partnership with the school; and 2) share and support high student academic achievement
The research is clear that when schools and families support each other, students of all backgrounds and various abilities achieve at higher levels.

National PTA Standards for Family-School Partnerships

Guru mengalu-alukan kedatangan murid ke sekolah. Komunikasi antara guru -anak-ibu

Ibu dan anak berbincang bersama guru

Penglibatan ibu bapa di Singapura

IBU BAPA MELATIH ANAKANAK DI SEKOLAH

NORTHLIGHT SCHOOL, SINGAPURA

RANGKAIAN IBU BAPA, KOMUNITI DAN SWASTA DARI PELBAGAI PERINGKAT

Sekolah ini menempatkan muridmurid yang gagal di dalam Peperiksaan Tahun 6 Tetapi ibu bapa dan komuniti bersepadu membangunkan potensi mereka

Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti di SK Kg Kudong, Segamat (Sekolah Orang Asli)

JAKOA, TOK BATIN, PIBG, GURU BESAR Bekerjasama erat memajukan sekolah

Komitmen ibu memastikan anak datang ke sekolah

Bijak SIFIR selepas rehat

Ibu Bapa dan Komuniti setempat membekalkan kayu dan membuat peralatan sekolah

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) di amalkan sentiasa. Sekolah menggunakan setiap ruang sekolah untuk mendidik anak murid.

Balak yang dibekal dan dipotong sendiri oleh ibu bapa untuk kemudahan semua

Wakaf-wakaf ini digunakan oleh murid dan ibu bapa. Ibu bapa dan masyarakat rasa selesa dengan sekolah

Fertigasi kaedah tanaman modern

Asrama Perempuan Kelas Tahun 1

Kaedah tradisi dipamerkan

Pencapaian SK Kg Kudong, Segamat, Johor

Pencapaian UPSR

Kehadiran Murid

Tahun 2010

Pencapaian 33.33 % 2.73

Tahun 2010

Kehadiran 56.26 %

2011
2012

100.00 %
85.70 %

2.29
2.34

2011
2012

66.45 %
73.13 %

It takes the whole village to raise a child It takes the whole community to raise a school

Sambungan

019 7506635 HJ BAKRI 2311470/472/471