Anda di halaman 1dari 5

Cg Mohd Ridzuan al-Kindy

EDU3107 BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK TOPIK 1: BIMBINGAN DAN KAUNSELING Konsep Asas Bimbingan, Kaunseling dan Psikoterapi Bimbingan Konteks pendidikan bantuan atau pertolongan yang diberikan dengan betul kepada murid berkenaan. (Crow & Crow, 1983) Kaunseling Proses interaksi yang membolehkan individu memahami diri dan situasinya. (Shertzer & Stone, 1968) Perhubungan profesional antara kaunselor terlatih dan klien. (Burks & Stefflre, 1979) Proses pertemuan secara bersemuka di antara seorang kaunselor dengan kliennya yang membawa kepada perubahan klien pada akhirnya. (Patterson & Eisenberg, 1983) Psikoterapi Terapi rawatan sesuatu penyakit fizikal dan mental melalui proses pemulihan tanpa penggunaan ubat atau pembedahan. Terapi berasaskan psikologi (psikoterapi) pemulihan minda atau pemulihan kendiri iaitu rawatan sakit jiwa atau gangguan mental dengan menggunakan kaedah psikologi.

Lima Matlamat Bimbingan dan Kaunseling Perubahan tingkah laku Perubahan yang positif Pengurusan diri Proses membuat keputusan efektif Pencapaian potensi

Objektif Bimbingan dan Kaunseling Membimbing murid membentuk nilai, sikap dan tingkah laku positif. Melayan keperluan murid ke arah mengembangkan potensi murid secara optimum. Membimbing murid memahami kekuatan dan kelemahan diri. Mendorong murid menghadapi masalah dengan tabah hati dan yakin. Menyedarkan murid ada orang yang sudi membantu menyelesaikan masalah. Memberi nasihat untuk pemilihan kerjaya. Mengubah tingkah laku bermasalah murid. Membentuk konsep kendiri positif. Tunjuk ajar bagi mengatasi masalah akademik. Membantu murid memilih mata pelajaran elektif yang sesuai (sekolah menengah) Menganjurkan kem motivasi.

Prinsip dan Falsafah Bimbingan dan Kaunseling Prinsip-prinsip Bimbingan dan Kaunseling Klien berpeluang menerima perkhidmatan tanpa mengira latar belakang. Tanggungjawab bersama antara kaunselor, klien, pihak sekolah dan ibu bapa. Matlamat Bimbingan dan Kaunseling Memupuk kemahiran menyelesaikan masalah kendiri. Membantu klien menguasai pelbagai kemahiran asas untuk adaptasi dan penyesuaian diri. Menggunakan potensi dan pelbagai sumber yang ada untuk mencapai prestasi lebih baik. Mengikut prosedur dan peraturan. Prinsip hubungan mesra dan kepercayaan antara kaunselor dan klien.

Cg Mohd Ridzuan al-Kindy

Tanpa paksaan.

4. Pendekatan Perkembangan Usaha kenalpasti aspek keperluan pelajar di alam persekolahan supaya mereka dapat dilengkapi dengan pengetahuan / kemahiran / pengalaman serta akhlak mulia. Beri peluang kenali diri dan atasi masalah kendiri Contoh: Bimbingan kerjaya, teknik menjadi pelajar cemerlang

Dijalankan dalam bilik khas. Mengikut etika dan memelihara hak murid (etika kerahsiaan) Tindakan susulan selepas proses perkhidmatan.

Kepentingan Bimbingan dan Kaunseling Diuruskan oleh kaunselor bertauliah / guru bimbingan terlatih. Membantu menangani masalah disiplin dengan membimbing murid menguasai kemahiran mendisiplinkan diri. Mengenalpasti tingkah laku bermasalah oleh murid untuk diatasi. Membantu guru biasa membimbing murid-murid yang mengalami gangguan mental Membantu guru biasa mengurangkan masalah kawalan disiplin kelas dan membentuk iklin bilik darjah yang kondusif.

Falsafah Bimbingan dan Kaunseling Semua murid punya potensi yang dapat diperkembangkan secara optimum melalui pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Berteraskan sumber dalaman dan luaran bagi melahirkan insan yang seimbang dalam aspek JERIS. Pendekatan Bimbingan dan Kaunseling 1. Pendekatan Krisis Kendali kes krital yang timbul secara mendadak yang memerlukan tindakan segera Berlaku apabila pelajar menhadapi keadaan yang menggugat kebajikan diri sendiri / orang lain Contoh: Histeria, cubaan bunuh diri Peranan guru: Campur tangan dalam krisis Sebagai orang tengah membantu pihak berselisih faham Memperbaiki keadaan / sikap murid 2. Pendekatan Pemulihan Fokus kepada kekurangan / masalah yang dapat dikenal pasti dari semasa ke semasa Objektif : mengubah perlakuan untuk mengelakkan situasi krisis. Contoh: ponteng, bergaduh, lawan guru Penyelesaian: Kaunseling Individu Kaunseling Kelompok 3. Pendekatan Pencegahan Bimbingan / usaha utntuk menyekat kemungkinan berlakunya masalah / aktiviti yang tidak sihat. Guru meramal masalah yang akan timbul. Contoh: Penyalahgunaan dadah Peranan guru: Mendedahkan pengetahuan untuk mencegah masalah (contoh: Pendidikan Pencegahan Dadah - PPDa) Menganjurkan Kempen / taklimat / kem / ceramah

TOPIK 2: PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING Jenis Perkhidmatan Bimbingan


Jenis-jenis Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

Bimbingan Kaunseling Bimbingan Kerjaya Konferensi Keluarga / Ibu Bapa

Jenis Kaunseling Jenis Kaunseling

Kaunseling Individu

Kaunseling Kelompok

Kaunseling Individu Proses perbincangan antara kaunselor dan klien di mana kaunselor berusaha menolong kliennya memahami diri sendiri, menerima masalah yang

Cg Mohd Ridzuan al-Kindy

dihadapi, sehingga dia membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang membantunya mengatasi masalah hidupnya. (Cottle dan Downie, 1970) Proses interaksi yang menyediakan hubungan bermakna antara diri dengan persekitaran dan menghasilkan pencapaian matlamat serta mewujudkan nilai-nilai yang sesuai untuk tingkah laku pada masa hadapan (Shertzer dan Stone, 1981) Fasa Kaunseling Individu Membina hubungan Penerokaan Mengenalpasti masalah Membuat alternatif Keputusan dan penamatan

Kepentingan Kaunseling Kelompok Memperolehi kemahiran sosial semasa berinteraksi dengan ahli-ahli berkelompok Kaunselor dapat memberi perkhidmatan yang teratur dan berkesan kepada satu kumpulan yang ditetapkan. Klien dapat memahami persamaan dan kelainan di antara ahli-ahli kelompok serta dapat berkongsi idea. Seseorang klien boleh menjadi sistem pembantu kepada ahli-ahlinya. Pendapat-pendapat bernas dapat dikumpulkan bersama. Bertambah yakin tentang persepsi diri sendiri. Melahirkan semangat kerjasama dalam satu pasukan. Memahami diri sendiri dengan lebih mendalam.

Tujuan Kaunseling Individu Menjalinkan hubungan baik antara kaunselor dan klien. Membantu murid membina kemahiran dan keyakinan untuk menyelesaikan masalah diri sendiri. Membantu murid supaya membuat keputusan secara rasional dan praktikal. Menyelesaikan masalah secara berkesan atau mencegah masalah kritikal yang timbul, atau mengubah t/laku negatif kpd positif.

Perbezaan Antara Kaunseling Individu dan Kaunseling Kelompok Kaunseling Individu Kuanseling Kelompok Proses terapeutik terhad diantara seorang kaunselor dengan seorang klien Bimbingan yang diterima hanya satu hala walau komunikasi dua hala berlaku Fungsi kaunselor tidak berubah Lebih mudah membina suasana selesa dan percaya Klien hanya menumpukan kepada masalahnya sahaja dan mendapat pandangan daripada kaunselor sahaja Kaunselor dapat memberikan perhatian sepenuhnya kepada kliennya. Proses terapeutik berlaku antara kaunselor dengan beberapa orang klien dalam kelompok itu Klien-klien boleh menerima bimbingan lebih daripada satu hala, komunikasi juga pelbagai hala Fungsi kaunselor memimpin kelompok boleh berubah kepada klien Lebih sukar membina suasana selesa dan percaya Klien dapat memerhatikan tingkah laku proses penyelesaian masalah di samping cara pengendalian penyelesaian masalah oleh klien lain. Perhatian kaunselor terpaksa dibahagikan kepada beberapa orang klien.

Kaunseling Kelompok Orientasi permasalahan dan proses pemulihan untuk merasionalisasikan setiap orang murid mengikut kehendak kumpulannya. (Carl Rogers, 1970). Fasa Kaunseling Kelompok Orientasi Konflik dan konfrontasi Perkembangan hubungan kejelekitan Membuat alternatif Keputusan dan penamatan

Cg Mohd Ridzuan al-Kindy

Etika Kaunselor Etika Kaunselor Mengutamakan keperluan klien daripada keperluan kaunselor sendiri Hak persetujuan klien Etika kerahsiaan klien Komunikasi hak istimewa

Keperluan sosial hubungan keluarga,persekitaran tempat kerja,persahabatan dan kegiatan lain yg menghubungkan individu tersebut dgn orang lain. Kesihatan mental kaunselor perlu rangsang pemikiran klien supaya lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. Keperluan emosi tingkatkan kesejahteraan emosi klien supaya ia dpt menyatakan masalah dan perasaannya terhadap kehidupannya. Keperluan kerohanian perlu kerana sekarang manusia bertindak berlandaskan sesuatu kepercayaan dan ajaran agamanya.

Ciri-Ciri Kaunselor Ciri Kepentingan Percaya klien Membolehkan klien menaruh unik dan harapan dan mula percaya kepada berharga kaunselor. Percaya klien Membolehkan kaunselor boleh berubah meneruskan proses kaunseling jika ada penghujung di mana klien akan berubah dan boleh dibantu. Faham Membolehkan kaunselor bagaimana mengetahui klien berjaya individu efektif mencapai tahap perfungsian sbg berfungsi individu yg efektif berfungsi & mblhkn proses kaunseling dihentikan. Ada Membolehkan kaunselor tahu pengetahuan strategi mana yg sesuai digunakan untuk utk membantu klien membantu Ada Membolehkan klien percaya yg kesanggupan kaunselor benar-benar Melibat diri menumpukan sepenuh perhatian kepadanya dan masalah yang dihadapinya Mengenali diri Membolehkan kaunselor menjadi sendiri model kepada kliennya Peranan Kaunselor

TOPIK 3: PERANAN GURU BIASA SEBAGAI GURU PEMBIMBING Peranan Guru Biasa Dalam Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Peranan Guru Biasa sebagai Guru Bimbingan Menolong murid membuat penyesuaian Menolong murid dalam pelajaran Beri kesedaran tentang pentingnya pelajaran Menolong murid buat keputusan rasional Selesaikan masalah pembelajaran Bentuk tabiat kerja pelajar Merujuk kepada guru B&K Kerjasama dengan guru B&K Isi kad 001 (sekolah rendah) & 002 (sekolah menengah) Kerjasama dengan ibu bapa

Aspek Tempat Sekolah membantu pelajar membuat pemilihan kerjaya yg sesuai untuk mereka. Penjara Membantu pemulihan ahli dan proses mengintegrasikan mereka semula dengan masyarakat. Hospital membantu keluarga yang kehilangan ahlinya menghadapi dan menerima kehilangan. Pejabat Agama Islam membantu suami isteri yang mengalami masalah rumah tangga. Pejabat Kerajaan Membantu pekerja yg stress atau menghadapi masalah burn out. Aspek Perkembangan Individu Kesihatan fizikal bantu individu jaga kesihatan.amalkan tabiat yg positif.mengamalkan gaya hidup yg sihat.

Peranan Guru Biasa Mata pelajaran sebagai keutamaan Keputusan ujian tentukan aras potensi pencapaian dalam mata pelajaran

Peranan Guru Kaunseling Pembentukan personaliti sebagai keutamaan Keputusan ujian menunjukkan keperluan peribadi dan pelbagai halangan membuat penyesuaian diri Gred menunjukkan pelbagai pencapaian selain mata pelajaran (cth: sosial, psikologi,

Gred merupakan fungsi penilaian bagi pembelajaran mata pelajaran sahaja

Cg Mohd Ridzuan al-Kindy

Hanya murid yang dapat mempelajari mata pelajaran akan berjaya ke taha tinggi Tidak banyak temu bual peribadi berlaku kecuali tentang masalah akademik Jarang merujuk kepada kaunselor atau guru lain tentang kemajuan murid Tidak banyak lawatan ke rumah dilakukan dan jarang mengadakan pertemuan dengan ibu bapa di sekolah Kurang sensitif terhadap emosi murid.

estetik) Pelbagai cara untuk mencapai kejayaan bagi pelbagai kecerdasan amatlah penting. Beberapa temu bual ke arah penyelesaian masalah peribadi dan masalah akademik Masalah murid sering dibincangkan bersama kaunselor dan guru lain. Melalukan lawatan ke rumah dan menjemput ibu bapa untuk hadiri perjumpaan di sekolah

o o o o o o

Soal selidik Temubual Penerhatian Rekod anekdot Sosiometri dan sosiogram Sistem Maklumat Murid (SMM) / Kad Himpunan 001 & 002

Sentiasa sensitif terhadap emosi keseluruhan murid di bilik darjah dan secara individu.

Pengumpulan Maklumat Murid Sedia dan kendalikan fail bimbingan untuk setiap murid Kumpul dan merekod butir-butir berkaitan dengan penilaian dan pentafsiran minat murid Mengawasi perangkaan dan corak kehadiran murid yang dirujuk untuk tujuan kaunseling Selaras dan kemaskini rekod murid Beri maklumat tentang pencapaian, kemajuan dan prestasi pembelajaran murid bermasalah untuk tujuan pemulihan. Jalankan kaji selidik yang difikirkan perlu untuk membantu perkembangan murid

Teknik Pengumpulan Maklumat Ujian o Ujian Pencapaian Akademik (UPSR / PMR / SPM) o Ujian Kecerdasan / IQ o Ujian Kecenderungan Bakat Cth: Ujian Aptitud Differential (DAT) o Ujian Minat Cth: Career Assessment Inventory (CAI) o Ujian Personaliti o Ujian Saringan o Ujian Diagnostik o Ujian Aptitud Khas Bukan Ujian o Kajian dokumen

Anda mungkin juga menyukai