Anda di halaman 1dari 6

MATLAMAT

Memastikan semua murid Tahap 1 sekolah rendah berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi menjelang 2012 kecuali murid berkeperluan khas.

Celik Huruf

MATLAMAT UTAMA LINUS


Celik nombor

KUMPULAN SASARAN

Murid Tahap 1 yang berkeupayaan menguasai asas literasi dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas yang mengikuti pendidikan di Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina dan Tamil) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan.

Wajib dilaksanaan di semua Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Bantuan Kerajaan (Cina dan Tamil) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan

OBJEKTIF PROGRAM PENCAPAIAN LITERASI

Mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutu

Membaca dan Menulis perkataan daripada suku kata tertutup

Membaca dan menulis serta memahami ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah dengan menggunakan kata hubung "dan".

KONSTRUK LITERASI
Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup

KONSTRUK 1 KONSTRUK 2 KONSTRUK 3 KONSTRUK 4 KONSTRUK 5

Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka


Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata "ng" Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan

KONSTRUK 6
KONSTRUK 7 KONSTRUK 8 KONSTRUK 9 KONSTRUK 10 KONSTRUK 11 KONSTRUK 12

Membaca, menulis membilang dan menyusun nombor sehingga 1000

Membilang dua dua, lima lima dan sepuluh sepuluh dalam lingkungan 1000 bermula dari sebarang nombor

OBJEKTIF PROGRAM PENCAPAIAN NUMERASI

Menyatakan fakta asas tambah, tolak, darab dan bahagi

Mengaplikasi pengetahuan operasi asas arutmetik dalam wang, menyatakan waktu dan mengukur dalam sentimeter

KONSTRUK LITERASI
KONSTRUK 1 KONSTRUK 2 KONSTRUK 3 KONSTRUK 4 KONSTRUK 5 KONSTRUK 6 KONSTRUK 7 KONSTRUK 8 KONSTRUK 9 KONSTRUK 10 KONSTRUK 11 KONSTRUK 12
Keupayaan Pranombor & mengenal angka

Keupayaan membilang

Keupayaan memahami nilai nombor

Keupayaan membuat seriasi

Keupayaan menganal mata wang Malaysia

Keupayaan menyatakan waktu

Keupayaan mengandalikan operasi asas

Keupayaan mengandalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu

Keupayaan menterjemahkan ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan seharian terhad kepada nombor bulat Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan seharian melibatkan wang, masa dan ukuran panjang