Anda di halaman 1dari 2

SAMSUDIN BIN AHMAD PELAJAR NPQEL AMBILAN 2 / 2013 KUMPULAN: SRI3 KELAS : L430

MEMBUDAYAKAN KOMUNIKASI BERKESAN DI SEKOLAH Komunikasi bukan sahaja melibatkan percakapan dan penulisan tetapi juga pembacaan dan proses mendengar (Zawiyah, 2009). Komunikasi adalah aktiviti utama yang berlaku dalam sesebuah organisasi. Berjaya atau gagal sesebuah organisasi mencapai visi dan misi yang ditetapkan banyak bergantung kepada pasukan kerja yang berada dalam sesebuah organisasi itu. Salah satu alat untuk mewujudkan pasukan kerja yang dinamik dan efektif adalah melalui komunikasi yang berkesan. Oleh itu dapat dirumuskan bahawa komunikasi berkesan adalah proses dua hala melalui penghantaran mesej yang betul, diterima dan difahami oleh orang lain. Bagi menjadikan komunikasi itu berkesan adalah penting untuk individu memahami bagaimana manusia berinteraksi dan menginterpretasikan sesuatu mesej. Komunikasi Berkesan di Sekolah Menurut Wan Izuddin (1991) komunikasi berkesan bergantung kepada tiga komponen iaitu: (1) Pemberi mesej dapat menyampaikan mesej dengan jelas dan baik, yang

(2) Media yang digunakan untuk menyampaikan mesej tidak menjejaskan mesej disampaikan (3)

Penerima mesej dapat menerima mesej sebagaimana disampaikan, dapat memproses mesej dan memberi respon yang sewajarnya.

Dalam mewujudkan kumpulan kerja yang dinamik dalam konteks komunikasi berkesan seseorang guru besar atau pengetua semestinya memfokuskan tindakan untuk: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menangani Gangguan Komunikasi Menggunakan Teknologi Terkini Melibatkan Pengaruh Pengurus Atasan Pertemuan Secara Tidak Rasmi tetapi berkualiti Menggunakan Perantara atau Orang Ketiga yang dipercayai Kebebasan Mengemukakan Pandangan mengurangkan konflik Menstruktur Semula Organisasi untuk mempastikan maklumat dapat disampaikan dengan lebih cekap dan cepat.

8.

Menambah baik subordinatnya

Hubungan

Interpersonal

antara

pentadbir

sekolah

dan

9. 10.

Memperbaiki Saluran Komunikasi Tidak Rasmi Menetapkan Polisi dan Prosedur bagi menyeragamkan kaedah dan cara bagi pelaksanaan sesuatu tindakan

Penutup Kefahaman dan kemahiran untuk berkomunikasi dengan berkesan akan membantu warga sekolah membentuk kumpulan kerja yang dinamik. Kumpulan kerja ini akan mampu memacu setiap aktiviti yang dijalankan oleh sekolah ke arah hala tuju yang sama. Seterusnya, sekolah akan berada pada landasan untuk menjadi sekolah yang cemerlang.

Rujukan

Ariffin Baada & Robiah Sidin. 2002. Komunikasi pengetua-guru: satu analisis. Jurnal Teknologi. 37(E):71-79 Wan Izuddin . 1991. Strategi Membina Pasukan Berkesan . Kuala Lumpur .Nurin Enterprise. Zawiyah Mohammad Yusof . 2009. Kemahiran Komunikasi. Kuala Lumpur . Dewan Bahasa dan Pustaka.