Anda di halaman 1dari 2

NASKAH MC LAMARAN PERNIKAHAN

Assalamualaikum W r. W b. Puji syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah SW T, atas berkah, rahmat, dan hidayah -Nya, kita semua dapat berkumpul pada acara prosesi lamaran pernikahan , ananda Majnun, dan ananda Laila. Terim a kasih sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada keluarga besar ananda Majnun yang telah berkunjung di kediaman ananda Laila. Untuk mencapai keberkahan acara ini, mari kita bersama -sama membacakan Al Fatihah. *** Selanjutnya kami mempersilakan perwakilan dari keluarga besar ananda Majnun untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. *** Kami menyambut baik maksud dan tujuan dari keluarga besar ananda Majnun. Sebelum mendiskusikan lebih lanjut acara pernikahan, Tak Kenal maka Tak Sayang, maka dipersilakan perwakilan keluarga ananda Laila untuk memperkenalkan keluarga besarnya, dila njutkan oleh perwakilan keluarga Majnun. *** Selanjutnya kita masuk pada acara penyerahan dan penyematan cincin oleh ibunda ananda Majnun kepada ananda Laila. *** Untuk kelancaran persiapan acara pernikahan, keluarga Majnun dan keluarga Laila dipersilakan membicarakan penentuan tanggal pernikahan. *** Alhamdulillah, tanggal pernikahan sudah kita dapatkan. Agar persiapan acara pernikahan lancar ke depannya, marilah kita memanjatkan doa, yang akan dibimbing oleh ibu Shafiyah, ibunda ananda Laila. *** Semoga pertemuan kedua keluarga besar ini sebagai awal dari keberkahan memperkuat jalinan silaturahmi antara keluarga ananda Majnun dan ananda Laila. Wassalamualaikum Wr. Wb. *** Kepada hadirin dipersilakan menikmati hidangan.

DOA Bismillahirrohmanirrohim, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang telah Engkau berikan kepadaku, dan kepada Ibu Bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang shaleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (QS. Al-Ahqaaf [46]:15) Segala puji bagiMu ya Allah Tuhan semesta alam, segala puji bagimu ya Allah yaa Rahmaan ya Rahiim. Segala puji bagi Engkau yang telah mengumpulkan kami dalam acara lamaran ini, sebagai sebuah langkah awal menuju gerbang pernikahan sesuai dengan sunnah NabiMu. Ya Allah berikanlah kepada calon kedua mempelai ini ketenangan dalam menuju pernikahan nanti, limpahkanlah rahmatMu, tunjukkanlah jalan yang engkau ridhai kepada mereka. Agar diberikan kelancaran dalam persiapannya, diberikan kesehatan dan kesiapan lahir dan batin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kedua keluarga besar ini sebagai awal dari keberkahan, jalinkanlah tali silaturahiim ini dengan kuat, sehingga akan muncul sikap saling menyayangi dalam keridhoan-Mu, dan berikanlah ketenangan kepada kami. Ya Allah, Engkau tahu bahwa hati ini telah berhimpun dalam kecintaan kepadaMu, telah berjumpa dalam mentaatiMu, telah bersatu dalam dakwah kepadaMu, telah terjalin dalam membela syariatMu. Maka teguhkanlah ikatannya, kekalkanlah kasih sayangnya, tunjukilah jalan-jalannya, penuhilah hati ini dengan cahayaMu yang tidak pernah sirna, lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman kepadaMu dan indahnya kepasrahan kepadaMu, hidupkalah ia dengan bermakfirah kepadaMu, dan matikanlah ia diatas kesyahidan di jalanMu. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya Allah kabulkanlah. Dan curahkanlah kesejahteraan dan keselamatan dan kedamaian kepada baginda kami Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan para sahabat beliau.

Robbana dholamna anfusana wailam tagfirlana watarhamana lana kunnana minal khosirin. Subhana robbika robbi 'izzati amma yaasifun..wassalamualaamursalin..walhamdulillahirobbilalamin.