Anda di halaman 1dari 5

SULIT Nama Murid Tahun : 5

PSK Okt 2013 1 Jam

SEKOLAH KEBANGSAAN TERENTANG 77000 JASIN MELAKA

PEPERIKSAAN TAHUN 2013 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5


1 Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : BAHAGIAN A dan B. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan BAHAGIAN A, diikuti dengan empat pilihan jawapan; A, B, C dan D. Pilih dan hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan 4. Jawapan bagi BAHAGIAN B dan C, hendaklah ditulis diruangan yang disediakan dalam kertas soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak.

PSK T5

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

BAHAGIAN A : Arahan : Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti dengan empat pilihan SULIT jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang paling tepat. 1. Di negeri Kedah, dialek Bahasa Melayu yang digunakan berbunyi A Apa habaq? B Apa khaba? C Apa kaba? D Apa kabau?


2.

Seluar trek T-shirt Kasut sukan

Jenis pakaian di atas sesuai untuk dipakai ke _____________ A majlis kenduri. B pejabat. C masjid. D padang. Apabila menziarahi kaum India yang meninggal dunia, kita harus memakai pakaian berwarna ________ A biru. B merah. C hitam. D putih. Siapakah Perdana Menteri kita sekarang? A Tun Dr. Mahathir Mohamad B C Dato Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak D Tunku Abdul Rahman Putra AlHaj Tun Abdullah Ahmad Badawi

3.

4.

5.

Carta di atas adalah mengenai proses pilihan raya. X mewakili A B Ucapan pemenang Pengiraan undi C D Penamaan calon Pengumuman keputusan
Sebagai seorang murid, kamu perlu berpakaian seragam yang _______________. A cantik dan mahal. B kemas dan bersih. C bersih dan bersinar. D kotor dan berbau.

6.

7.

Ketua Negeri di Negeri Sembilan dipanggil ________________. A Raja. B Sultan. C Yang di-Pertuan Besar. D Yang di-Pertua Negeri. Tarian kipas dan tarian lilin ialah tarian yang sinonim dengan kaum apa? A Cina B Melayu C Iban D India Bagaimanakah adab berziarah bagi 2 kaum Cina? i. Duduk disebelah kiri tuan rumah. [Lihat Halaman Sebelah Bersih, Cekap ii. Duduk disebelah kanan dan tuan Amanah rumah. SULIT iii. Memberi salam sebelum masuk ke rumah. Negara maju menjelang 2020 Encik Roseli sering membawa isteri dan anakiv. Memakai pakaian gelap ketika ada kematian. Menara Berkembar Petronas anaknya melawat ibu dan bapanya di kampung. A i dan ii B ii dan iii

8.

9.

PSK T5

SULIT BAHAGIAN B a) Namakan tarian dan kaum yang diwakili dalam setiap gambar di bawah. 1. Tarian Kaum

2.

Tarian

Kaum

3. Tarian Kaum

4. Tarian Kaum

5. Tarian Kaum

(5 markah) 3

PSK T5

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

Membuka tanah baru untuk kegiatan pertanian.

SULIT b) Jawab semua soalan di bawah.

1. Situasi di atas dapat dilihat sewaktu ____________________ . 2. Namakan pihak yang bertanggungjawab mengendalikan proses di atas. ____________________________________________________________ 3. Apakah tujuan proses diatas dijalankan? ___________________________________________________________ 4. Berikan dua sebab mengapa proses diatas penting bagi menjamin kestabilan negara? i) __________________________________________ ii) __________________________________________ ( 5 markah)

PSK T5

[Lihat Halaman Sebelah SULIT

SULIT KERTAS SOALAN TAMAT

PSK T5

[Lihat Halaman Sebelah SULIT