Anda di halaman 1dari 1

PROGRAM KOD PROGRAM MAJOR BIDANG MAJOR KOD BIDANG TEMPOH PENGAJIAN

Kod *KPD3016 *FIK3042

: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan : AT34 : Bahasa Cina : Sekolah Rendah : AT34J50 : 8 Semester / 4 Tahun
Kredit 6 2 3 3 14 SEMESTER 2 Nama Kursus Kredit Pengajaran,Teknologi dan Penaksiran 2 6 Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah 2 dan Dasar KRB3033 Pengantar Bahasa Melayu 3 KRT3013 Teknologi Maklumat Sekolah Rendah 3 JUMLAH JAM KREDIT 14 Kod *KPD3026 *KPF3012

SEMESTER 1 Nama Kursus Pengajaran,Teknologi dan Penaksiran 1 English for Communication 2

KKD2063 Pembangunan Sahsiah HNS2013 Kenegaraan JUMLAH JAM KREDIT

Kod KAE3013 BCK 3093 BCP 3083

SEMESTER 3 Nama Kursus Ekspresi Kreativiti Kanak-Kanak Kemahiran dan Kecekapan Menulis

Kredit 3 3

Kod CMP2011 BCL3033 BCP3063

SEMESTER 4 Nama Kursus Pengurusan Kokurikulum Sosiolinguistik Cina

Kredit 1 3 3

Kurikulum dan Pengajaran Bahasa Cina Sekolah Rendah 3 3 3 15

KBK3073 Kanak-Kanak Berkeperluan Khas KRP3013 Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah JUMLAH JAM KREDIT

Sejarah Perkembangan Pendidikan Bahasa Cina Di Malaysia Minor 1 & 2 Matematik KRM3013-Asas Nombor KRM3023-Asas Ukuran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan QGU3013-Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan QGJ3023-Fungsi Muskuloskeletal dan Pergerakan Manusia Bahasa Melayu BML3113-Sejarah, Bahasa Kesusasteraan Dan Kebudayaan Melayu BMK3023-Kemahiran Komunikasi JUMLAH JAM KREDIT SEMESTER 6 Nama Kursus Tatabahasa Cina Pengantar Kebudayaan Tionghua Kesusasteraan Kanak-Kanak Matematik KRM3073-Pengajaran Matematik Sekolah Rendah SRM3033-Aljabar Asas Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan QGJ3053-Sukan Individu Bahasa Melayu KRB3013-Prinsip Pengajaran Bacaan

3 3 3 3

3 3 13

Kod BCS3153 BCL3013 BCL3053 Minor 3& 4

SEMESTER 5 Nama Kursus Apresiasi Karya Sastera Cina Fonetik dan Fonologi Bahasa Cina Retorik Bahasa Cina Matematik KRM3043- Asas Pengurusan Data SMU3023- Foundation Mathematics Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan QGJ3033-Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi QGJ3043-Pergerakan dan Ritma Bahasa Melayu BML3043-Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BRM3013-Tatabahasa Bahasa Melayu Sekolah Rendah

Kredit 3 3 3 3 3 3

Kod BCL3093 BCS3163 BCS3173 Minor 5 & 6 (utk Matematik shj)

Kredit 3 3 3 3 3 3 3

3 3

JUMLAH JAM KREDIT

15

JUMLAH JAM KREDIT

12/15

*Kursus yang ditandakan *, pelajar wajib mendapat sekurang-kurang C untuk tidak mengulang