Anda di halaman 1dari 3

Kelas: Tahun 4 Masa: 0900 1000 / 60 minit Nilai Utama : Kepercayaan Kepada Tuhan Nilai Sampingan : Menghormati Tajuk

k : SK : Kepercayaan Kepada Tuhan SP : 1.1.1 , 1.1.2 Objektif Pembelajaran : Di akhir pembelajaran, murid-murid akan berjaya untuk: i. ii. iii. Menyenaraikan amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran. (Kognitif) Menerangkan cara menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran. (Afektif) Mengamalkan sikap menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran (Psikomotor)

EMK: Keusahawanan (EK5), TMK BBB: Laptop, Lembaran Kerja, LCD Aktiviti: Set Induksi : Menunjukkan gambar-gambar tempat beribadat (Guru bersoaljawab dengan pelajar mengenai pengetahuan murid-murid tentang tempat-tempat beribadat) Langkah Langkah : 1. Guru menerangkan tentang nilai yang akan dipelajari 2. Guru bersoaljawab dengan murid berkaitan amalan agama dan kepercayaan jiran. - Apakah amalan ibadat dan agama yang diamalkan oleh jiran? - Apakah yang kamu tahu mengenai amalan agama tersebut? - Bagaimanakah cara kamu menghormati amalan agama tersebut? 3. Guru menerangkan cara menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran. 4. Murid diminta melakonkan cara menghormati amalan beribadat pelbagai agama dan kepercayaan jiran. 5. Guru memberikan lembaran kerja.

Penutup: Guru dan murid membuat rumusan terhadap aktiviti yang telah dilakukan. Contoh soalan: Apakah yang telah kamu lakonkan? Apakah nilai yang telah kamu pelajari pada hari ini?

Penilaian : Lembaran kerja Impak : ___________________________________________________________ ____________________________________________________________

Lembaran Kerja Agama Islam Amalan Ibadat Meminum air Amrit tanda menjadi umat yang mematuhi peraturan Menyalakan lampu minyak pada Hari Wesak sebagai tanda memohon kesejahteraan Mengambil wuduk sebelum menunaikan sembahyang lima kali sehari Memecahkan buah kelapa semasa Thaipussam sebagai salah satu cara menandakan hasrat tercapai Pergi ke gereja pada setiap hari Ahad untuk melakukan amalan sembahyang.

Hindu

Kristian

Sikh

Buddha