Anda di halaman 1dari 61

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH JABABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT UNTUK OKU

KANDUNGAN CERAMAH
Takrifan dan statistik OKU

Kategori OKU
Pendaftaran OKU

Perkhidmatan yang disediakan OLeh JKM untuk OKU


Kemudahan untuk OKU

TAKRIFAN
Orang Kurang Upaya adalah seseorang yang mempunyai ketidakupayaan jangka masa panjang dari segi fizikal, mental, intelektual atau pancaindera yang apabila berhadapan dengan pelbagai halangan mungkin tidak dapat melibatkan diri sepenuhnya dan secara efektif dalam masyarakat Akta OKU 2008

STATISTIK OKU
o WHO : 10% drpd penduduk setiap negara adalah golongan OKU o Malaysia tiada data komprehensif o Pendaftaran oleh JKM o OKU berdaftar: : 238,746 orang (sehingga Sept 2008)
o Bilangan OKU dijangka bertambah:
o pertambahan penduduk o peningkatan jangka hayat

o peningkatan kemalangan jalan raya dan kemalangan industri

PERKHIDMATAN OKU
Membangunkan OKU agar dapat mencapai tahap maksimum dalam semua lapangan hidup, bersesuaian dengan kebolehan dan keupayaan mereka. Memberi peluang yang sama dan penyertaan penuh dalam semua lapangan hidup bagi membolehkan hidup berdikari sebagai sebahagian anggota masyarakat

PENDAFTARAN ORANG KURANG UPAYA Semenjak 1946

JKM Agensi utama

1. Statistik Sukarela

OBJEKTIF

Di mana-mana PKMD

2. Perancangan program

3. Penyediaan kemudahan

Kad OKU

Pertukaran Kad OKU & Pendaftaran semula

KURANG UPAYA PENGLIHATAN

KURANG UPAYA PENDENGARAN

MASALAH PEMBELAJARAN

KATEGORI OKU SEDIA ADA


KURANG UPAYA FIZIKAL CEREBRAL PALSY

LAIN-LAIN

KURANG UPAYA PENGLIHATAN


Kurang upaya penglihatan adalah individu yang tidak dapat melihat atau mengalami penglihatan terhad di kedua-dua belah mata walaupun dengan menggunakan alat bantu penglihatan seperti cermin mata atau kanta sentuh. Tahap kurang upaya pendengaran a) Buta (Blind) - Penglihatan kurang daripada 3 / 60 pada mata yang lebih baik walaupun dengan menggunakan cermin mata b) Terhad (Low Vision / Partially Sighted) Penglihatan lebih teruk dari 6/18 tapi sama dengan atau lebih baik daripada 3/60 dalam mata yang lebih baik penglihatannya walaupun dengan menggunakan cermin mata

KURANG UPAYA PENDENGARAN


Kurang Upaya pendengaran bermaksud tidak dapat mendengar dengan jelas di kedua-dua telinga tanpa menggunakan alat bantuan pendengaran atau tidak dapat mendengar langsung walaupun dengan menggunakan alat bantuan pendengaran.

Tahap-tahap kurang upaya pendengaran:


a) Minima ( Mild ) - (20 - < 30 db) b) Sederhana (Moderate) - (30-< 60 db)

c) Teruk ( Severe ) - (60 - < 90 db)


d) Sangat Teruk ( Profound ) - (> 90 db)

KURANG UPAYA FIZIKAL


Kurang Upaya Fizikal bermakna seseorang yang mengalami ketidakupayaan anggota badannya sama ada kehilangan fungsi atau tidak mempunyai satu anggota di manamana bahagian anggota badan termasuklah keadaan anggota yang tidak sempurna yang mana keadaan ini akan menjejaskan keupayaannya.

Jenis yang termasuk dalam kategori ini ialah kerdil, kudung tangan atau kaki atau keduanya, kudung ibu jari, lumpuh, spina bifida, dan

muscular dystrophy

Bagi kekurangan (impairment) yang tidak menjejaskan fungsi seperti kudung satu jari, mempunyai 6 jari atau lebih dan tidak ada atau tidak sempurna cuping telinga tidak dikategorikan sebagai OKU Fizikal.

Ketidakupayaan akibat masalah kecederaan bahagian otak yang menyebabkan orang tidak dapat mengawal otot-otot dan tubuh badan 3 jenis cerebral palsy iaitu : i) Hemiplegia - Melibatkan sebelah bahagian badan

CEREBRAL PALSY

ii) Diplegia - Melibatkan kedua-dua belah kaki iii) Quadriplegia - Melibatkan kedua-dua belah tangan dan kaki.

MASALAH PEMBELAJARAN
Mereka yang tergolong dalam kategori ini ialah sindrom Down, kurang upaya intelektual, autisme, Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD), masalah pembelajaran spesifik (dyslexia, dyscalculia,dygraphia) dan lewat perkembangan global.

Lain-lain
Menghidapi lebih dari satu jenis kecacatan

atau
Selain dari 5 kategori yang telah disebutkan tadi dan disahkan oleh pegawai perubatan

Proses Pendaftaran OKU


Permohonan dibuat di Pejabat Kebajikan Masyarakat Borang Pendaftaran OKU (i) Borang Pendaftaran Dan Cadangan Penempatan Kanak-kanak Keperluan Khas (0-18 Tahun)

(ii) Borang Pendaftaran Orang Kurang Upaya


2 bulan (18 Tahun Keatas) Pengesahan Pegawai Perubatan ** OKU Kertara tidak perlu Pengesahan Perubatan Penyerahan Borang berserta: (i) 3 keping gambar saiz kad pengenalan (ii) Salinan kad pengenalan/sijil kelahiran Pendaftaran dan pengeluaran Kad OKU

PENDAFTARAN OKU SEHINGGA SEPT 2008

Jenis Kecacatan Penglihatan

Bil. Terdaftar

21,594

Pendengaran
Fizikal Masalah pembelajaran

33,320
79,760 93,003

Cerebral palsy Lain-lain Jumlah:

2,528 8,541 238,746

Tidak wajib

Malu

Masalah Pendaftaran OKU

Masalah akses
Tiada kesedaran

Tiada maklumat

BANTUAN ALAT TIRUAN/SOKONGAN

Membantu OKU yang tidak berkemampuan untuk membeli peralatan sokongan/tiruan. Meningkatkan mobiliti dan keupayaan OKU untuk menjalani kehidupan harian.

SYARAT BANTUAN
Berdaftar JKM. dengan

Pengesahan dan sokongan Pegawai Perubatan. Ketidakmampuan membeli. Sumbangan membeli alat perlu). bagi (jika

BANTUAN TONGKAT PUTIH DAN MESIN BRAILLE KEPADA OKU PENGLIHATAN Bantuan Tongkat Putih secara percuma kepada semua OKU Penglihatan

Bantuan Mesin Braille kepada:


Pelajar sekolah rendah Pelajar sekolah menengah Penunut Institut Pengajian Tinggi Pelatih di institut latihan NGO

BANTUAN TONGKAT PUTIH DAN MESIN BRAILLE KEPADA OKU PENGLIHATAN Bantuan mesin Braille kepada pekerja OKU dengan syarat: Memerlukan memudahkan mesin kerja Braille untuk

Majikan tidak menyediakan mesin Pendapatan tidak melebihi RM750.00 sebulan

ELAUN PEKERJA CACAT


Elaun insentif untuk: Menggalakkan OKU untuk bekerja dan berdikari. Penyenggaraan pendapatan (income maintenance) bagi memenuhi keperluan asas. Meningkatkan taraf hidup orang kurang upaya.

Syarat:
Berdaftar dengan JKM.

Pendapatan bulanan tidak melebihi RM 1,200 sebulan. Berumur 16 tahun ke atas.


Jumlah Elaun

RM300 sebulan

GERAN PELANCARAN
Membantu OKU memulakan projek jaya diri atau perniagaan kecil untuk berdikari Membolehkan klien JKM menjadi lebih produktif dan berusaha ke arah hidup berdikari serta meningkatkan taraf hidup mereka

MAKSIMUM GERAN

RM 2,700.00

OKU Terlantar:

BANTUAN PENJAGAAN OKU TERLANTAR

Tidak dapat menjaga diri Memerlukan bantuan khas dari seseorang untuk menjalankan pengurusan diri Memerlukan penjagaan oleh penjaga sepanjang masa Tidak boleh menjalankan aktiviti harian tanpa bantuan orang lain

Tujuan:
Menggalakkan keluarga untuk menjaga ahli keluarga OKU terlantar Mengurangkan bebanan perbelanjaan penjagaan keluarga tersebut Meningkatkan kualiti hidup OKU

RM 300.00sb

SYARAT:
Pemohon adalah penjaga sepenuh

masa OKU terlantar


Pendapatan isi rumah tidak melebihi RM3,000 sebulan; Warganegara Malaysia dan jika Penduduk Tetap (PR) hendaklah bermastautin di Malaysia sebelum tahun 1957.

BANTUAN OKU TIDAK BERUPAYA BEKERJA


OKU yang tidak berupaya bekekrja disebabkan faktor seperti masalah kesihatan dan ketidakupayaan Tujuan:

Membantu

menyara kehiudpan OKU yang tidak berupaya untuk bekerja


Mempertingkatkan

kulaiti hidup dan kesejahteraan OKU khususnya yang tidak berupaya

RM

150.00sb

Mengelak

atau mengurangkan kemasukan OKU ke Institusi Kebajikan.

SYARAT:
Pemohon adalah warganegara dan bermastautin di Malaysia; Sumber pendapatan* individu tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) sema (RM720 di Semenanjung malaysia, RM830 di Darawak dan RM960 di Sabah) ; Berdaftar dengan JKM Disahkan oleh pegawai perubatan bagi kes yang meragukan Berumur antara 18-59 tahun Bukan peserta Prgram Pemulihan Dalam Komuniti dan Program Penjagaan/Pemulihan kelolaan agensi Kerajaan dan NGO

*Sumber Pendapatan: Termasuk Pencen Ilat, Pencen Terbitan, Pencen Bulanaan, Insuran dan lain-lain

BENGKEL TERLINDUNG

Bengkel Daya
(i) Klang (ii) Sg Petani

Penempatan kerja bagi OKU yang tidak dapat bersaing di pasaran terbuka.

SYARAT KEMASUKAN
OKU anggota/masalah pembelajaran Berdaftar dengan JKM Berusia 18-45 tahun Sihat tubuh badan & boleh urus keperluan diri Terlatih dalam bidang yang dipohon

PEKERJAAN YANG DITAWARKAN

Nursery Membotolkan sos

Bakeri Jahitan Percetakan Kerja-kerja sub-kontrak Kraftangan Kimpalan

PUSAT LATIHAN PERINDUSTRIAN DAN PEMULIHAN BANGI

Memberikan rawatan pemulihan dan latihan vokasional kepada OKU fizikal supaya berdikari dan produktif selaras dengan kemampuan.

KURSUS YANG DITAWARKAN


Pembantu tadbir sistem maklumat
IT/ Komputer Juruteknik Eletronik

dan

Membuat pakaian
Membuat alat prostetik dan orthotik

Kelas memandu
Pembuatan kerusi roda

KURSUS VOKASIONAL

SYARAT KEMASUKAN
Berdaftar dengan JKMM.
Berumur di antara 18 hingga 40 tahun. Boleh dilatih dan mendapat manfaat daripada latihan kemahiran vokasional. Memerlukan latihan pemulihan.

Berkelulusan SPM atau SRP/PMR mengikut jenis kursus.

KURSUS PRA-VOKASIONAL
Komputer

RTV (Elektronik) Jahitan Lukisan - seni & batik

SYARAT KEMASUKAN:
1. Berdaftar dengan JKM. 2. OKU anggota berumur di antara 14 hingga 25 tahun. 3. Boleh dilatih dan manfaat daripada kemahiran vokasional. dapat latihan

4. Mereka yang memerlukan latihan pemulihan.

JAGAAN & PEMULIHAN DI INSTITUSI

TAMAN SINAR HARAPAN

TAMAN SINAR HARAPAN


KEDAH(1) TSH JITRA TERENGGANU(1) TSH BUKIT BESAR

SELANGOR(2) TSH CHERAS TSH KUALA KUBU BHARU

N. SEMBILAN(1) TSH SEREMBAN

JOHOR(2) TSH JUBLI TSH TAMPOI

TUJUAN
Memberikan jagaan, pemulihan dan latihan kepada OKU kategori masalah pembelajaran supaya boleh berdikari selaras dengan kemampuan mereka.

PROGRAM & AKTIVITI


Jagaan dan perlindungan

Kelas akademik asas.


Latihan pra-vokasional Jahitan, tukang kayu dan kraftangan), urusan rumah tangga, pertanian / berkebun bunga dan dobi.

Latihan pemulihan
Latihan mengurus diri Pendidikan agama dan moral. Sukan dan reakreasi. Aktiviti luar (lawatan, berkelah, gotong royong dsb).

BIL

INSTITUSI
Umur

PENEMPATAN
0 14 tahun

1.

TSH Tuanku Ampuan Najihah, Seremban

OKU

boleh dilatih dan Perempuan 0 14 tahun

Lelaki

Umur

2.

TSH Bukit Besar, Kuala Terengganu

OKU

boleh dilatih dan Perempuan

Lelaki

Umur 14 25 tahun OKU boleh dilatih Lelaki dan Perempuan

3.

TSH Cheras, Selangor

BIL

INSTITUSI

PENEMPATAN

Umur

15 35 tahun

4.

TSH Tampoi, Johor Bharu

OKU

boleh dilatih

Lelaki

Umur

15 35 tahun

5.

TSH Jubli, Johor Bharu

OKU

boleh dilatih

Perempuan

6.

TSH Jitra, Kedah

Umur OKU

0 14 tahun

terlantar 15 tahun ke atas

7.

TSH Kuala Kubu Bharu, Selangor

Umur OKU

terlantar

PEMULIHAN DALAM KOMUNITI

PROGRAM PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK)


Satu strategi Pembangunan Komuniti yang membolehkan OKU menjalani program pencegahan, pemulihan dan pembangunan secara bersepadu bagi membolehkan mereka berdikari dan diintegrasikan dalam masyarakat. Alternatif kepada perkhidmatan institusi. Usaha bersepadu golongan OKU, keluarga dan komuniti tempatan dengan kerjasama agensi Kerajaan.

TABURAN PDK SELURUH NEGARA


BIL.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

NEGERI
Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Sabah Sarawak Selangor Terengganu WP Kuala Lumpur WP Labuan JUMLAH

PDK
58 23 29 17 36 40 35 4 17 23 19 38 37 8 2 386

PELATIH (OKU)
2401 1380 938 584 1400 1367 945 165 488 1258 1380 1455 1099 199 40 15,099

PEKERJA PDK
257 117 87 77 230 103 170 14 54 85 107 168 143 34 3 1, 649

TUJUAN PDK
Tingkatkan kualiti hidup OKU

Mendekatkan program pemulihan dan intervensi awal untuk OKU di komuniti


Mengurangkan penempatan jangka panjang di institusi Peluang latihan untuk membangunkan kebolehan dan kemahiran Integrasi sosial OKU

AKTIVITI DI PDK
PENGURUSAN DIRI(ADL)
KEMAHIRAN MOTOR HALUS KEMAHIRAN MOTOR KASAR PENJAGAAN KESIHATAN PERKEMBANGAN BAHASA PRA MENULIS KEMAHIRAN VOKASIONAL PERKEMBANGAN SOSIAL BERIADAH

KEMUDAHAN/FAEDAH BAGI OKU

75% potongan yuran pengajian Elaun RM 150 sebulan bagi Pelajar sekolah rendah & menengah Elaun RM 300 sebulan bagi pelajar IPT Pengecualian Bayaran Pendaftaran Pelajar Pekak Bagi Latihan Kemahiran Kem. Pelajaran

Kemudahan
Pendidikan

Pelepasan cukai sebanyak RM5000 kepada pembayar cukai yang mempunyai anak OKU

Pelepasan cukai tambahan RM 6000 kepada OKU dan RM3500 kepada pasangan yang OKU

PELEPASAN CUKAI PENDAPATAN

Pelepasan cukai tambahan RM4,000 untuk anak OKU yang mengikuti kursus di IPT

Pelepasan cukai sehingga RM 5000 bagi membeli alatalat khas OKU

Syarat-syarat
Kereta,van dan motosikal nasional sahaja Berdaftar dengan JKM PENGECUALIAN CUKAI JALAN Pengecualian kepada pemohon sahaja Sebuah kenderaan dalam satu masa Memiliki lesen memandu yang sah

KEMUDAHAN PENGANGKUTAN
TAMBANG KONSESI

MAS (50%)

KTMB(50%)

RapidKL (50%)

MARA LINER (50%) TRANSNASIONAL (25%)

PERUMAHAN

Potongan harga 20% pembelian rumah

SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA

Bayaran wad kelas 3 Pengecualian bayaran rawatan perubatan di Hospital Kerajaan

Bayaran Pakar

Bayaran Ubat

PENGECUALIAN BAYARAN

Kad Pengenalan

Dokumen Perjalanan

Pengecualian: (i) membuat MyKad yang hilang (ii) pengurangan/ pengecualian bayaran kes daftar lewat kelahiran/membuat MyKad.

SBGP-OKU

Membantu OKU mengembangkan perniagaan

Membantu program penempatan penggajian OKU

Membuka peluang pekerjaan untuk OKU.

Bantu OKU membantu OKU dapat kerja JABATAN TENAGA KERJA

OKU Fizikal

Kereta Nasional

Syarat Pengecualian 50% duti eksais


Sebuah kereta setiap 10 tahun

Mempunyai lesen memandu

Tidak boleh dipindah milik atau dijual dalam tempoh 10 tahun

PENCEN TERBITAN
Anak OKU penjawat awam yang meninggal dunia

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

WAKTU BEKERJA ANJAL


Kemudahan kepada kakiktangan awam untuk menguruskan kebajikan dan keperluan anak OKU

TELE-KOMUNIKASI
TELEKOM BERHAD
Bayaran sewa bulanan dikecualikan Panggilan menunggu atau pindahan secara percuma Panggilan 103 operator tidak dikenakan caj Pakej Khas Streamyx

PELAN INSURAN TAKAFUL BERKELOMPOK


Perlindungan dan manfaat takaful khusus untuk OKU yang berdaftar dengan JKM secara berkelompok Bertujuan untuk membantu keluarga atau OKU sendiri sekiranya berlaku sebarang malapetaka kepada dirinya dan juga sebagai persediaan diri.

Untuk OKU berumur antara 1 hingga 65 tahun

Untuk ibu bapa/penjaga OKU(salah seorang berumur antara 18 hingga 65 tahun)

PENGECUALIAN DUTI IMPOT DAN CUKAI JUALAN

Semua peralatan direka khas untuk kegunaan orang kurang upaya.

KE ARAH MASYARAKAT UNTUK SEMUA