Anda di halaman 1dari 34

Pengurusan Strategik dan Usahawan

Pengurusan Strategik: Pautan ke Masa Hadapan


Peraturan permainan kompetitif telah berubah. Perubahan paling bererti: Anjakan ekonomi dunia daripada asas modal kewangan kepada modal intelektual. Untuk berjaya, usahawan tidak boleh lagi melakukan perkara sebagaimana selalunya mereka lakukan!
2

Pengurusan Strategik dan Pinggiran Kompetitif

Pengurusan Strategik melibatkan membangunkan suatu perancangan bagi memandu sesebuah syarikat dalam mencapai vis, misi, matlamat , dan objektif, dan untuk mengekalkannya di atas haluan yang diingini. Membangunkan perancangan strategik adalah penting dalam mencipta kelebihan kompetitif, faktor-faktor terkumpul yang meletakkan sebuah syarikat terpisah daripada pesaingnya dan memberikannya kedudukan unik di dalam pasaran.
3

Proses Pengurusan Strategik


Langkah 1: Membangun satu visi dan mencipta satu pernyataan misi. Langkah 2: Menakrif competencies teras, segmen pasaran, dan meletakkannya untuk bersaing dengan efektif. Langkah 3: Menilai kekuatan dan kelemahan. Langkah 4: Mengimbas persekitaran bagi peluang dan ancaman.
4

Proses Pengurusan Strategik...


(sambungan)

Langkah 5: Mengenalpasti faktor kejayaan penunjuk (KSF). Langkah 6: Menganalisa pesaing. Langkah 7: Mencipta matlamat & objektif. Langkah 8: Merangka strategi. Langkah 9: Menterjemah perancangan kpd tindakan. Langkah 10: Meletakkan kawalan tepat.

Langkah 1: Membangun Satu Visi dan Mencipta Satu Pernyataan Misi


Visi:

Visi ialah berasaskan pada nilai-nilai usahawan. Kajian mengenai juara tersembunyi: wujudnya suatu visi yang jelas adalah satu faktor yang penting dalam pinggiran kompetitif dibentuk oleh syarikat ini. Kajian: Pengasas syarikat berpegang dengan kuat kepada visi dan tujuan asas mereka sendiri, sementara memberikan pekerja kebebasan untuk mengendalikan aktiviti harian dalam konteks visi tersebut.
6

Langkah 1: Membangun Satu Visi dan Mencipta Satu Pernyataan Misi


Misi:

Soalan:Perniagaan apakah kita ini? Misi ialah pernyataan bertulis mengenai apakah pendirian dan kepercayaan pemilik dan bagaimana syarikat akan mencerminkan nilainilai dan kepercayaan tersebut. Mekanisme bagi membuat semua orang jelas, mengenai kenapa kita di sini dan ke mana kita menghala.
7

Langkah 2: Menakrif Competencies Teras, Segmen Pasaran, dan

Positioning

Core Competencies:

Syarikat mesti menakrif set core competencies nya yang membolehkannya melayan pelanggan lebih baik daripada pesaing. Core Competencies satu set unik mengenai kemampuan syarikat bangunkan dalam bidang operasian kunci (key) yang membenarkannya kebal daripada pesaing- iaitu apa yang syarikat boleh buat/lakukan terbaik.
8

Langkah 2: Menakrif Competencies Teras, Segmen Pasaran, dan

Positioning

Core Competencies:

Sesebuah perniagaan biasanya membina core competencies tidak lebih daripada 5 atau 6 bidang. Ini akan menjadi nukleus pinggiran kompetitif syarikat dan agak bertahan lama.

Langkah 2: Menakrif Competencies Teras, Segmen Pasaran, dan

Positioning

Penemberengan Pasaran:

. . . melibatkan membentuk pasaran massa kepada unit-unit lebih kecil, lebih homogeneus dan kemudiannya menyerang setiap segmen dengan strategi pemasaran spesifik direkabentuk untuk menarik ahlinya. Kejayaan memerlukan pengutipan dan penafsiran maklumat mengenai pelanggan sasaran.
10

Langkah 2: Menakrif Competencies Teras, Segmen Pasaran, dan

Positioning

Positioning:

Kedudukan yang betul melibatkan pembentukan imej bagi bisnes di dalam minda pelanggan. Ideanya ialah untuk membezakan produk dan perkhidmatan daripada para pesaing. Adalah terbaik untuk bergantung kepada kelebihan semulajadi (selalunya dihubungkan dengan saiz syarikat). Contoh: kualiti, perkhidmatan, prestasi, nilai, harga, ataupun ciri-ciri lain yang penting kepada pelanggan.
11

Langkah 3: Menilai Kekuatan dan Kelemahan Syarikat

Kekuatan. Faktor dalaman positif yang menyumbang kepada pencapaian misi, matlamat, dan objektif. Kelemahan. Faktor dalaman negatif yang menghalang pencapaian misi, matlamat, dan objektif.

12

Langkah 4: Mengimbas bagi Peluang dan Ancaman

Peluang. Faktor luaran positif syarikat boleh gunakan untuk mencapai misi, matlamat, dan objektif. Ancaman. Faktor luaran negatif yang menghalang keupayaan firma untuk mencapai misi, matlamat, dan objektif.

13

Kuasa Daya Tolakan Luaran

Daya Tolakan Pasaran Luaran

Politik dan Peraturan

Sosial dan Demografik

Teknologi

Ekonomik

Langkah 5: Mengenalpasti Faktor Kejayaan Penunjuk


(KSF:

Key Success Factors)

KSF- hubungan di antara satu pembolehubah boleh kawal dan satu faktor kritikal yang mempengaruhi keupayaan syarikat untuk bersaing di dalam pasaran. Ini adalah kunci untuk membuka rahsia bersaing dengan jayanya di dalam mana-mana segmen pasaran. Kunci strategik bagi kejayaan: Cipta satu strategi yang dibina di atas asas KSF industri.
15

Langkah 6: Menganalisa Pesaing

Menganalisa pesaing utama membolehkan seseorang usahawan untuk: mengelak kejutan daripada strategi dan taktik baru pesaing sedia ada. kenalpasti potensi wujudnya pesaing baru dan ancaman yang diberikan mereka. memperbaiki masa reaksi terhadap tindakan pesaing. outmaneuver pesaing dalam strategik utama dengan mengetahui apakah dibuat mereka dan berada satu langkah di hadapan mereka.
16

Langkah 6: Menganalisa Pesaing


Teknik ini tidak memerlukan perbuatan tidak beretika: Memantau penerbitan industri dan perdagangan. Berbual dengan pelanggan dan pembekal. Mendengar kepada pekerja, terutama wakil jualan dan agen belian. Menghadiri pertunjukan dan persidangan perdagangan. Mengkaji literatur pesaing dan tanda aras" produk dan perkhidmatan mereka. Dapatkan laporan kredit pesaing. Periksa perpustakaan tempatan. Gunakan World Wide Web untuk belajar lebih mengenai pesaing.

17

Matrik Profail Kompetitif

Senaraikan KSF (daripada Langkah 5). Umpukkan pemberat kepada faktor-faktor ini yang menunjukkan kepentingan relatif mereka (pemberat boleh dicampurkan ke 1.00 bagi memudahkan). Rate your company and its major competitors on each factor:

Major weakness Minor weakness Minor strength Major strength

1 2 3 4
18

Matrik Profail Kompetitif

Bagi setiap KSF, darabkan Pemberat dengan Rating untuk dapatkan Weighted Score. Tambah Weighted Scores tersebut bagi setiap syarikat. Analisis hasilnya:

Syarikat manakah paling kuat? Paling lemah? Pada KSF mana syarikat anda mendahului? Ketinggalan? Apakah boleh anda lakukan untuk memperbaiki prestasi kompetitif syarikat anda?
19

Sample Competitive Profile Matrix.

Key Success Factors

Your Business Weighted (from Step 5) Weight Rating Score Market Share 0.10 3 0.30 Price Competitiveness 0.20 1 0.20 Financial Strength 0.10 2 0.20 Product Quality 0.40 4 1.60 Customer Loyalty 0.20 3 0.60 Total 1.00 2.90

Competitor 1 Competitor 2 Weighted Weighted Rating Score Rating Score 2 0.20 3 0.30 3 0.60 4 0.80 3 0.30 2 0.20 2 0.80 1 0.40 3 0.60 2 0.40 2.50 2.10

Langkah 7: Mencipta Matlamat dan Objektif Syarikat

Matlamat - luas, atribut jarak jauh


untuk disempurnakan. Objektif lebih terperinci, sasaran spesifik prestasi ialah S.M.A.R.T.

Specific Measurable Assignable Realistic (yet challenging) Timely


21

Langkah 8: Merangka Strategi

Strategi - sebuah "road map" untuk memandu syarikat melalui persekitaran bergelora dalam pencariannya memenuhi misi, matlamat, dan objektifnya. Ia adalah pelan permainan syarikat bagi kejayaan. Misi, matlamat, dan objektif menggariskan penghujung, dan strategi mentakrif bagaimana mencapainya.
22

The Entrepreneurial Strategy Matrix.

High

I-r
Move quickly-first-mover advantage. Protect innovation. Lock in low-cost investments and operating costs.

I-R
Reduce risk by lowering investment and operating costs. Maintain innovation Outsource high-cost, highinvestment operations. Consider joint ventures. Increase innovation; develop a competitive advantage. Reduce risk. Develop a business plan. Minimize investment Consider franchising

Innovation

Defend present position. Accept limited payback. Accept limited growth potential. Low

i-r

i-R

Low

Risk

High

Source: Matthew C. Sonfield and Robert N. Lussier, The Entrepreneurial Strategy Matrix: A Model for New and Ongoing Ventures, Business Horizons, May-June 1997, pp. 73-77.

Langkah 8: Merangka Strategi


Tiga strategi asas: Kepimpinan Kos Strategi? Pembezaan

Fokus

24

Tiga Opsyen Strategik


Kelebihan Kompetitif
Keunikan Dilihat oleh Pelanggan Kedudukan Kos Rendah

Industri

Pembezaan

Kos Rendah

Pasaran Sasaran
Nic

Fokus Pembezaan

Fokus Kos

Kepimpinan Kos
(Cost Leadership)

Matlamat: untuk menjadi pengeluar berkos paling rendah di dalam industri (ataupun segmen pasaran). Peneraju rendah-kos mempunyai kelebihan memenangi pembeli yang membeli atas dasar harga, dan mereka mempunya kuasa untuk menentukan harga floor industri. Strategi berjalan dengan baik apabila pembeli sensitif terhadap perubahan harga, apabila firma bersaing menjual produk komoditi yang sama, dan apabila syarikat boleh manfaat daripada economies of scale. 26

Pembezaan

Syarikat ingin membina kesetiaan pelanggan dengan meletakkan barangan atau perkhidmatannya dalam fesyen unik atau berbeza. Ideanya ialah untuk menjadi istimewa pada sesuatu yang bernilai pada pelanggan. Kunci: Bina asas bagi pembezaan pada distinctive competence, sesuatu yang syarikat kecil secara uniknya bagus dalam membuatnya, dibandingkan dengan pesaingnya.
27

Fokus

Syarikat memilih satu atau dua segmen pelanggan di dalam pasaran, kenalpasti keperluan, kemahuan, atau minat istimewa pelanggan, dan kemudiannya mensasarkan mereka dengan barangan atau perkhidmatan direkabentuk khas untuk mereka. Strategi dibina pada perbezaan sesama segmen pasaran. Di sebalik cuba sediakan untuk keseluruhan pasaran, syarikat fokus pada satu nic (atau beberapa nic) di dalam pasaran tersebut.
28

Langkah 9: Menterjemah Strategi kepada Rancangan Tindakan

Mencipta projek dengan menakrifkan:


Tujuan Skop Sumbangan Keperluan sumber Pemasaan

29

Langkah 10: Meletakkan Kawalan Tepat


Perancangan menyediakan piawai untuk menilai prestasi sebenar. Usahawan perlu: kenalpasti dan jejak penunjuk prestasi kunci/utama (key performance indicators). ambil tindakan pembaikan.

30

A Balanced Scorecard

A set of measurements unique to a company that includes both financial and operational measures and gives managers a quick yet comprehensive picture of the companys total performance. Similar to the control panel on the space shuttle.
31

A Balanced Scorecard
Four Perspectives:

Customer Perspective: How do

customers see us? Consider time, quality, performance, and service. Internal Business Perspective: What must we excel at? Focus on customer satisfaction and retention and on company effectiveness and efficiency.
32

A Balanced Scorecard
Four Perspectives:

Innovation and Learning Perspective:

Can we continue to improve and create value? Focus on the ability to learn, innovate, and improve. Financial Perspective: How do we look to shareholders? Evaluate traditional financial measures of company performance.
33

The Balanced Scorecard Links Performance Measures.

Financial Perspective
Goals Measures

How do we look to shareholders?

How do customers see us?


Customer Perspective Goals Measures

What must we excel at?


Internal Business Perspective Goals Measures

Innovation and Learning Perspective

Goals

Measures Can we continue to improve and create value?