Anda di halaman 1dari 4

Nama :______________________ Tingkatan: ___________ Tarikh:__________

Topik
Sub topik
Kod pentaksiran
Hasil pentaksiran

: Dunia melalui deria kita


: Gerak balas tumbuhan terhadap ransangan
: B5D1E1
: Menjelaskan ransangan dengan gerak balas tumbuhan melalui eksperimen.

Untuk eksperimen ini, pelajar dikehendaki merujuk buku teks (eksperimen 1.1, muka surat 39-41)
Eksperimen 1 : Gerak balas tumbuhan terhadap cahaya
Arahan : Lakukan eksperimen gerak balas tumbuhan terhadap cahaya berdasarkan langkah-langkah yang
diberikan dan sediakan satu laporan lengkap mengenainya. Anda dikehendaki menjawab soalan analisis yang
dikemukakan.
Pemerhatian:
Bekas

Pucuk

Akar

Laporan:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Analisis :
1.

Pucuk tumbuh ke arah cahaya kerana cahaya diperlukan untuk ______________________________.

2.

Gerak balas tumbuhan terhadap cahaya dipanggil __________________________.

3.

Pucuk menunjukkan fototropisme __________________ manakala akar menunjukkan fototropisme


_____________________.

4.

Apakah pembolehubah yang dikenalpasti bagi eksperimen ini?


Pembolehubah dimalarkan: ___________________________________________________________
Pembolehubah dimanipulasi: __________________________________________________________
Pembolehubah bergerakbalas: _________________________________________________________

Eksperimen 2: Gerak balas tumbuhan terhadap graviti.


Arahan : Lakukan eksperimen gerak balas tumbuhan terhadap graviti berdasarkan langkah- langkah yang
diberikan dan sediakan satu laporan lengkap mengenainya. Anda dikehendaki menjawab soalan analisis yang
dikemukakan.
Pemerhatian:
Bekas

Pucuk

Akar

Laporan:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Analisis :
1.

Akar dan pucuk bergerak balas terhadap ransangan ___________________________.

2.

Akar

menunjukkan

geotropism

________________________manakala

pucuk

menunjukkan

geotropisme _______________________.
3.

Apakah pembolehubah yang dikenalpasti bagi eksperimen ini?


Pembolehubah dimalarkan: ___________________________________________________________
Pembolehubah dimanipulasi: __________________________________________________________
Pembolehubah bergerakbalas: _________________________________________________________

Eksperimen 3: Gerak balas tumbuhan terhadap air.


Arahan : Lakukan eksperimen gerak balas tumbuhan terhadap air berdasarkan langkah- langkah yang
diberikan dan sediakan satu laporan lengkap mengenainya. Anda dikehendaki menjawab soalan analisis yang
dikemukakan.
Pemerhatian:
Bekas

Pucuk

Akar

Laporan:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Analisis:
1. Akar bergerakbalas terhadap ransangan ___________________________.
2. Akar menunjukkan gerakbalas yang dipanggil _______________________.
3. Apakah tujuan kalsium karbonat (kapur) digunakan?
_______________________________________________________________________________
4.

Apakah pembolehubah yang dikenalpasti bagi eksperimen ini?


Pembolehubah dimalarkan: ___________________________________________________________
Pembolehubah dimanipulasi: __________________________________________________________
Pembolehubah bergerakbalas: _________________________________________________________

Kesimpulan: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________