Anda di halaman 1dari 9

KEMAHIRAN MEMBACA Kemahiran Membaca Merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan Sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran

yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca. MASALAH DALAM MENGUASAI KEMAHIRAN MEMBACA Masalah kesediaan membaca Masalah dalam membaca

KESEDIAAN MEMBACA KEADAAN KEMATANGAN UMUM YANG MERANGKUMI ASPEK APTITUD, PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN KANAK-KANAK YANG MENJURUS KEPADA MEMBACA.

MASALAH KESEDIAAN MEMBACA 1. KETIDAKMATANGAN DARI ASPEK 2. 3. 4. KEMAHIRAN VISUAL KEMAHIRAN AUDITORI KEMAHIRAN VISUAL-MOTOR KEMAHIRAN METALINGUISTIK

LEMAH TENTANG ABJAD MINAT LATAR BELAKANG / BUDAYA

MASALAH DALAM MEMBACA MENINGGALKAN HURUF MENINGGALKAN PERKATAAN TIDAK KENAL HURUF TIDAK MEMAHAMI APA YANG DIBACA TERAGAK-AGAK SALAH SEBUTAN MENAMBAHKAN PERKATAAN MENGULANG PERKATAAN MENGEJA SEMASA MEMBACA LEMAH DAYA INGATAN

KEMAHIRAN ANALISIS MEMBACA KENAL PASTI HURUF KECIL & HURUF BESAR MENYEBUT BUNYI FONETIK BERDASARKAN SIMBOL * VOKAL * KONSONAN * DIFTONG * VOKAL BERGANDING * KONSONAN BERGANDING SUKU KATA TERBUKA & TERTUTUP GABUNGAN SUKU KATA MEMBENTUK PERKATAAN KENAL PASTI PERKATAAN YANG DILIHAT / DALAM MENYEBUT PERKATAAN KONTEKS

KAEDAH MEMBACA KAEDAH FONIK MENEKANKAN BUNYI-BUNYI HURUF/ ABJAD * VOKAL * KONSONAN / a / / i / / u / /o / / e / /b//c//d//f//g//h//j/ /k//l//m//n//p//q//r/ /s//t//v//w//x//y//z/ KAEDAH FONIK KAEDAH SUKU KATA KAEDAH ABJAD / HURUF KAEDAH BUNYI - KATA KAEDAH SELURUH / TERUS KAEDAH FERNALD / VAKT

KAEDAH HURUF / ABJAD * MENEKANKAN NAMA HURUF / ABJAD

SEMUA ABJAD A Z CONTOH : a = b = a bi

KAEDAH BUNYI KATA GABUNGAN BUNYI HURUF DAN NAMA HURUF PEMBENTUKAN KATA CONTOH : l = = i = = leh ( bunyi ) el ( nama ) i ( bunyi )

ai ( nama )

KAEDAH SUKU KATA MEMBATANG SUKU KATA UNTUK MEMBENTUK PERKATAAN CONTOH : kv + kv la + la = lala

KAEDAH SELURUH / TERUS DIKENALI JUGA SEBAGAI KAEDAH PANDANG SEBUT CONTOH: 1. 2. PERKATAAN DIBERI - lili MENGEJA

SEBUT PERKATAAN TANPA MENURUT SUKU KATA

KAEDAH VAKT KAEDAH ASAS DALAM

PEMULIHAN

V A K T

VISUAL ( LIHAT ) AUDITORI ( BUNYI / SEBUT ) KINESTETIK ( GERAK BADAN ) TAKTIL ( RASA / SENTUHAN)

LANGKAH PELAKSANAAN 1. PERKENALKAN HURUF YANG HENDAK DIPELAJARI - BENTUK 2. 3. 4. SEBUT NAMA HURUF DAN BUNYI HURUF

TEKAP (TRACING) DI PELBAGAI PERMUKAAN BELAKANG BADAN, TAPAK TANGAN DSB. ULANG / LATIH TUBI

RUMUSAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PERLUKAN MODIFIKASI / PENGUBAHSUAIAN MEMULAKAN YANG MUDAH KEPADA YANG SUKAR AKTIVITI MENURUT KEUPAYAAN / MINAT MURID AKTIVITI BERUNSURKAN PERMAINAN

KAEDAH FONETIK PENGENALAN Kaedah bunyi (Kamarudin Hj. Husin) Menggunakan Pendekatan Binaan (Sintesis) Asas membaca dengan membunyi huruf, suku kata, perkataan, rangkai kata dan ayat Contoh penggunaan : Iqra

KEMAHIRAN MENULIS Merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat,serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginatif. KEMAHIRAN MENULIS Menulis adalah satu kemahiran dan juga sebagai saluran untuk seseorang melahirkan perasaan dan idea. Kemahiran menulis menggabungkan aspek-aspek visual, motor, dan keupayaan membentuk konsepkonsep. Menurut Hughes, Mercer, Lenz, dan Hoffman, (1991). Tulisan adalah saluran utama bagi murid-murid untuk menunjukkan pengetahuan mereka dalam mata pelajaran akademik yang lebih tinggi

KEMAHIRAN MENULIS Peringkat Perkembangan Pengajaran Menulis Pengajaran kemahiran menulis di sekolah rendah dapatlah dibahagikan kepada tiga peringkat (Kamarudin Hj. Husin, 1988): peringkat pra menulis peringkat mendirikan asas (peringkat mekanis) peringkat untuk pelahiran (mentalis)

KEMAHIRAN MENULIS Peringkat Pra menulis Menurut Hughes, Mercer, Lenz, dan Hoffmann (1991) kanak-kanak sepatutnya sudah boleh melakukan perkara-perkara berikut sebelum mereka diajar menulis Melakukan pergerakan tangan atas ke bawah, kiri ke kanan, dan depan ke belakang. Menekap atau menyurih bentuk-bentuk geometri dan garisan putus. Menyambungkan titik-titik di atas kertas. Melukis garis lintang dari kiri ke kanan, melukis garis tegak dari atas ke bawah, dan bawah ke atas.

KEMAHIRAN MENULIS Melukis bulatan arah lawan jam, garis melengkung, dan bulatan arah jarum jam. Melukis garis condong. Menyalin corak mudah dan bentuk-bentuk, dan Mengenal huruf-huruf dan dapat membezakan keserupaan dan perbezaan bentuk huruf-huruf tersebut.

KEMAHIRAN MENULIS 2.Peringkat Mendirikan Asas (Tulisan Mekanis) Apabila kanak-kanak sudah boleh menguasai kemahiran pra menulis dan dapat melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan baik, maka guru sudah boleh memperkenalkan pengajaran kemahiran menulis kepada mereka. Aktiviti awal adalah tertumpu kepada menulis huruf-huruf secara bebas di atas kertas kosong, kertas petak, dan kertas garis tiga. Pada peringkat ini guru menekankan cara memegang pensel yang betul, kedudukan badan, dan bentuk huruf.

KEMAHIRAN MENULIS 3.Peringkat Menulis Untuk Pelahiran ( Mentalis ) Setelah kanak-kanak sudah dapat menulis huruf dan perkataan dengan betul dan baik, maka mereka akan digalakkan menulis untuk menyatakan perasaan, idea, atau menceritakan sesuatu perkara yang berlaku. Berbagai-bagai cara boleh dilakukan untuk melatih kanak-kanak menulis untuk pelahiran seperti melengkapkan ayat, menjawab soalan pemahaman, menulis ayat berdasarkan gambar, membina ayat daripada perkataan yang diberi, menulis karangan, dan juga menulis surat kiriman..