Anda di halaman 1dari 3

SM-1

No. Siri (Diisi Oleh JPN) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BORANG MAKLUMAT PERJAWATAN BERASASKAN SEKOLAH ANGGARAN BELANJA MENGURUS TAHUN 2013 (AKT. SEKOLAH MENENGAH) Diisi oleh Pihak sekolah

A: DATA SEKOLAH 1. 4. 7.
Aktiviti: Alamat Sekolah: Pej. Pelajaran Daerah: Kelulusan Sesi Persekolahan Tahun Pusat Akses (Disahkan Oleh Bil. Bilik Darjah Tahun 2012 (Fizikal) : Jumlah Murid Pada 30 Jun 2012 : Bil. Guru Tahun Pada 30 Jun 2012 Tetap / GST

2.

Kod Sekolah

3.

Nama Sekolah:

5. 8.
11. Tahun 2012
Telefon:

Poskod

6.

Bandar:

9. 12. 15. 18.

Gred Sekolah

Gred

10. 2012

Sebenar Sesi Persekolahan

Cadangan Sesi Persekolahan Tahun 2013: Bil Makmal Sains Operasi Tahun 2012: Bil. Bilik Darjah Tahun 2013 (Fizikal): BAS

13. BTP): 16. 19. 22.

14. 17. 20.

Bil. Komputer Beroperasi : Bil. Kelas Beroperasi Tahun 2012 :

Bil. Penghuni Asrama 30 Jun 2012 termasuk 6 bawah: GSTT / Kontrak

21. Kenderaan

B: BIL. KELAS DAN MURID ALIRAN BIASA (TIDAK TERMASUK ALIRAN KELAS AGAMA) TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013
Tingkatan Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 6 (B) Sains Tingkatan 6 (B) Kem. Tingkatan 6 (A) Sains Tingkatan 6 (A) Kem.
Jumlah

KELULUSAN TAHUN 2012 Kelas Murid

SEBENAR 30 JUN 2012 Kelas Murid

CDG ABM 2013 Kelas Murid

C: BIL. KELAS DAN MURID ALIRAN KELAS AGAMA TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013
Tingkatan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5
Jumlah

KELULUSAN TAHUN 2012 Kelas


Murid

SEBENAR 30 JUN 2012 Kelas


Murid

CADANGAN TAHUN 2013 Kelas


Murid

D: BIL. KELAS DAN MURID KELAS PENDIDIKAN KHAS (PROGRAM INTEGRASI ) TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013
Tingkatan Penglihatan Pendengaran Pembelajaran
Jumlah

KELULUSAN TAHUN 2012 Kelas


Murid

SEBENAR 30 JUN 2012 Kelas


Murid

CADANGAN TAHUN 2013 Kelas


Murid

E: BILANGAN KELAS DAN MURID SEKOLAH RENDAH TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013 (Diisi oleh Sekolah Model Khas)
Tahun Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6
Jumlah

KELULUSAN TAHUN 2012 Kelas


Murid

SEBENAR 30 JUN 2012 Kelas


Murid

CADANGAN TAHUN 2013 Kelas


Murid

F: BIL. KELAS DAN MURID MATA PELAJARAN TEKNIKAL (MPT) TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013
Bil.

Mata Pelajaran

Ting katan 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5

KELULUSAN TAHUN 2012 Kelas Murid

SEBENAR 30 JUN 2012 Kelas Murid

CDG ABM 2013 Kelas Murid

Ekonomi Rumah Tangga (ERT) Sains Pertanian Lukisan Kejuruteraan Teknologi Kejuruteraan Perdagangan Perinsip Akaun
Jumlah

G: BIL. KELAS DAN MURID MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) , TMK (ICT) DAN REKACIPTA TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013
Bil.

Mata Pelajaran

Ting katan
4 5 4 5 4 5

KELULUSAN TAHUN 2012 Kelas Murid

SEBENAR 30 JUN 2012 Kelas Murid

CDG ABM 2013 Kelas Murid

1 2 3 JUMLAH 4 5

TMK (ICT) Rekacipta (RC)


Jumlah Keseluruhan MPV

4 5 4 5

H: BILANGAN KELAS DAN MURID AMALI TINGKATAN 6 (bawah dan Atas)


Bil. 1 2 3 4 5

TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013 (Termasuk Tg. 6 Bawah)

MATA PELAJARAN

KELULUSAN TAHUN 2012 Kelas Murid

SEBENAR 30 JUN 2012 Kelas Murid

CDG ABM 2013 Kelas Murid

Fizik Kimia Biologi Pendidikan Seni Visual Computing


Jumlah

I: BILANGAN KELAS DAN MURID MATA PELAJARAN BAHASA ANTARABANGSA TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013 Bil 1 2 3 4 Mata Pelajaran Bahasa Arab Bahasa Perancis Bahasa Jerman Bahasa Jepun Jumlah
KELULUSAN TAHUN 2012 Kelas Murid SEBENAR 30 JUN 2012 Kelas Murid CDG ABM 2013 Kelas Murid

J: PERJAWATAN GURU MENGIKUT NORMA PERJAWATAN SEDIA ADA TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013
BIL GELARAN JAWATAN
Pengetua DG52 Pengetua DG48 GPK Pentadbiran DG44 GPK HEM DG44 GPK Kokurikulum DG44 GPK Tingkatan 6 DG48 GPK Tingkatan 6 DG44 GPK Pend. Khas DG44 GPK Petang DG44 Guru Ketua Bidang DG44 Guru Kaunseling DG41 Guru Perpustakaan/Media DG41 Guru Penyelaras Bestari DG41 Guru Bahasa Antarabangsa DG41 Guru Al-Quran Kelas KAA DG41 Guru Data DG41 Guru TG 6 (Akademik) DG52 Guru TGg 6 (Akademik) DG48

LULUS 2012

SEBENAR 30 JUN

CDG 2013

BIL

GELARAN JAWATAN
Guru TG.6 (Akademik) DG44 Guru TG. 6 (Kokurikulum) DG44 Guru Amali Sains TG. 6 DG44 Guru Pendidikan Khas DG41 Guru Kelas (Tkt 2-Tkt 5)- DG41-1.7n Guru KBSM (P'alihan-Tkt 1) DG41 1.5n Guru KAA (Tkt. 1 - 5) DG41 - 1.7n Guru Amali (Tkt 1- Tkt 3) DG41 Guru MP (MPT) DG41 - 0.5n Guru MPV DG41 - 0.5n Guru MPV (ICT) DG41 - 0.5n Guru MPV (Rekacipta) DG41 - 0.5n Penyelia Sekolah Rendah DGA32 Guru KBSR DGA29/DG41 - 1.5n Guru Kategori X

LULUS 2012

SEBENAR 30 JUN

CDG 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
K: BIL 1 2

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

JUMLAH

Lain-lain Jawatan Guru


JAWATAN GSTT (Siswazah) Guru Kontrak JUMLAH

ISI 30 JUN

Tandatangan

: Tandatangan : : : :

Nama Cop Rasmi Tarikh

: : : Nama Cop Rasmi Tarikh

Pihak sekolah adalah bertanggungjawab ke atas Kesahihan Data / Maklumat yang diberikan dalam borang ini.