Anda di halaman 1dari 3

4.

AKTIVITI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR TAHUN 2 Mata Pelajaran Tahun Tema Unit Fokus Utama Standard Kandungan : : : : : : 1.3 Mendengar, mamahami dan member Bahasa Malaysia 2 Tema 1 Keluarga Bahagian ( 2 ) Riang Ria di Taman Tema Air

respons terhadap pesanan yang didengar dengan betul. Standard Pembelajaran : 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. sesuatu arahan, soalan dan

Fasa Permulaan: 1.) Guru menunjukkan paparan PowerPoint tentang papan tanda. 2.) Murid dan guru bersoal jawab tentang papan tanda yang dilihat. a.) Pernahkah kamu melihat papan tanda tersebut? b.) Bolehkah kamu memberikan respons terhadap papan tanda yang ditunjukkan? 3.) Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran hari ini. Bahan bantu Mengajar : Slaid PowerPoint ( papan tanda )

Langkah 1: 1.) Murid mendengar penerangan guru tentang gambar teks. 2.) Guru meminta murid membaca ayat perintah yang terdapat dalam gambar. 3.) Guru membimbing murid memberikan respons terhadap ayat perintah yang terdapat dalam gambar. Bahan bantu Mengajar : Buku teks ( muka surat 7 )