Anda di halaman 1dari 13

Menggunakan aplikasi penyunting video untuk menghasil dan menyunting video dalam format .avi, .wmv atau .

mpeg

wmv avi peg

MENYUNTING VIDEO 1. Tujuan Menyunting Video ? Antara faktor utama mengapa proses penyuntingan video dilakukan ialah:

1. memotong bahagian video yang tidak diperlukan 2. memilih bahagian video yang diperlukan 3. membentuk aliran atau jalan cerita 4. menambah elemen-elemen sokongan seperti kesan khas, kesan bunyi, teks, grafik dan sebagainya

1. APLIKASI PENYUNTING VIDEO

Windows Movie Maker

Storyboard Pro Software

Avidemux

Video Spin

Aplikasi percuma

Aplikasi berbayar

Aplikasi Percuma

Aplikasi Percuma

2. Kelebihan Menggunakan Aplikasi Penyuntingan Video

1. Membentuk kesan khas animasi atau kesan khas transisi

(transitions) seperti dissolves, wipes ,spins dan sebagainya.


2. Melakukan proses tindihan imej atau teks (superimpose) dan seterusnya membentuK animasi bagi elemen tersebut. 3. Memasukkan unsur unsur kesan khas (special effects) pada

pelbagai imej seperti blur , rotate, grays cale.


4. Melaraskan audio dengan video

Audio Video Interleave(avi) diperkenalkan pada


tahun 1992 bagi melancarkan PlayBack Audio Video pada OS Windows. Antara codec video yang boleh dimasukkan bersama AVI adalah Motion JPEG, Real Video, MPEG-4, DivX dan XviD.

3. Pengenalan Butang Pilihan Windows Movie Maker

Pilihan import video

Pilihan import gambar Pilihan import bunyi

RAJAH 2.10

Pilihan kesan kh as video

Pilihan transisi video

Pilihan tajuk

RAJAH 2.11

Pilihankesankh as video

Pilihankesankh as video

RAJAH 2.12

PLAYHEAD

RAJAH 2.13

KEPERLUAN PERKAKASAN Komputer


LCD
Pembesar Suara

KEPERLUAN PERISIAN
Microsoft Movie Maker (mengikut versi windows) Microsoft PowerPoint