Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU 4 PINTAR

TARIKH : 21 Julai 2009 (Selasa)


MASA : 7.45 pagi – 8.45 pagi (1jam)
TAHUN : 4 Pintar
TAJUK : Pak Nordin Seorang Penternak Binatang
HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir pengajaran, murid dapat:
I. Mengisi sekurang-kurangnya tiga jawapan dengan
betul berdasarkan jawapan yang disediakan.
II. Menulis sekurang-kurangnya dua ayat tunggal
berdasarkan perkataan yang diberikan.
III. Menyatakan sekurang-kurangnya empat kata kerja
yang terdapat dalam petikan.

FOKUS UTAMA : 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang
dibaca.
Aras 3
ii – Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang
dibaca.

FOKUS SAMPINGAN : 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat
majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu
tajuk.
Aras 1
i – Membina ayat tunggak dan ayat majmuk berdasarkan
tajuk.

SISTEM BAHASA : Kata kerja

PENGISIAN
ILMU : i – Sains
ii – Kajian Tempatan
NILAI : i – Kasih sayang
ii – Kerjasama
iii – Usaha

BAHAN BANTU MENGAJAR : i – Petikan


ii – Lembaran kerja

LANGKAH ISI KANDUNGAN AKTIVITI CATATAN


Bunyi binatang: • Guru meniru beberapa
bunyi binatang.
SET • Ayam
INDUKSI • Guru mengarahkan
• Lembu
murid meneka bunyi-
(5 MINIT) • Kucing bunyi tersebut.
• Guru mengaitkan
aktviti tersebut dengan
isi pelajaran.
• Guru mengarahkan
murid membaca
petikan yang
Tajuk petikan: digantung dihadapan
kelas secara senyap.
Pak Nordin Seorang
Penternak Binatang. • Guru bercerita kepada
murid tentang cerita
yang terdapat dalam
petikan.
• Guru bersoal jawab
dengan murid
berkaitan dengan
LANGKAH 1 petikan.
(15 MINIT) • Guru mengedarkan
lembaran kerja.
• Guru mengarahkan
murid menjawab
lembaran kerja yang
diedarkan.
• Guru berbincang
dengan murid jawapan
yang betul.
• Guru membetulkan
kesilapan murid.

• Guru mengeluarkan
beberapa perkataan
yang terdapat dalam
petikan.
• Guru berbincang
Perkataan:
dengan murid makna
perkataan-perkataan
tersebut.
1. Menternak
2. Memelihara • Guru mengarahkan
3. Ayam murid membina ayat
LANGKAH 2 4. Kolam tunggal berdasarkan
5. Reban perkataan-perkataan
(20 MINIT) tersebut.
6. Kandang
• Guru mengarahkan
sekurang-kurangnya
10 orang murid
membaca ayat
mereka.
• Guru membetulkan
kesilapan murid.
Kata kerja: • Guru menerangkan
mengenai kata kerja.
• Guru memberi
1. Memelihara beberapa contoh kata
2. Membina kerja.
LANGKAH 3
3. Menternak • Guru mengarahkan
(15 MINIT) 4. Mencari murid menyatakan
5. Memberi kata kerja yang
terdapat dalam
petikan.
• Guru membetulkan
kesilapan murid.
Nilai-nilai murni: • Guru merapkan nilai-
nilai murni yang
terdapat dalam
PENUTUP 1. Kerjasama petikan.
2. Usaha
(5 MINIT)
3. Kasih sayang

REFLEKSI: