Anda di halaman 1dari 9

TEMA UMUM : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA Sejak mencapai kemerdekaan Malaysia telah menyertai dan bergerak aktif

dalam pertubuhan serantau. Cadangan jawapan NyaNyatakan maksud dasar luar negara kita.

Dasar berbaik-baik dengan semua negara Menjamin keselamatan rakyat /negara Mengekalkan kedaulatan negara Menggalakkan pembangunan/kemajuan ekonomi Mengekalkan keamanan sejagat Mengadakan kerjasama antarabangsa Menjadi warga global

Matlamat pertubuhan serantau ASA


Menjalankan kerjasama dlm kalangan negara anggota Bidang ekonomi , sains dan sosial Memberikan dan menyediakan kemudahan latihan Penyelidikan dalam bidang sains dan teknologi Mengekalkan serta menjamin keselamatan Kestabilan politik negara-negara serantau

ASEAN

Mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara Membantu antara satu sama lain Dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan Meningkatkan taraf hidup penduduk Kerjasama dalam bidang pertanian / perdagangan / industri Memberikan kerjasama dan membantu dalam bentuk latihan / penyelidikan Mengadakan hubungan yang erat dengan persatuan / pertubuhan serantau Antarabangsa

dan

MAPHILINDO Meningkatkan hubungan persahabatan Menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia - Filipina dan Malaysia Indonesia

a) Huraikan faktor-faktor yang menentukan corak dan arah dasar luar negara. Faktor Sejarah menyediakan peluang pekerjaan Melalui Dasar Pandang ke Timur, kemasukan pelabur dari Jepun / Korea digalakkan Menjalin hubungan baik dengan negara-negara sedang membangun Menjalin hubungan baik dengan negara-negara Islam/OIC Faktor politik Berdasarkan prinsip-prinsip keamanan sejagat Menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain Berpegang teguh prinsip-prinsip / piagam PBB Bagi memelihara keamanan dunia Menyokong semua resolusi PBB Faktor geografi kedudukan yang strategik di Asia Tenggara Bersempadan dengan negara di rantau ini Perairannya menjadi laluan utama kapal-kapal dagang Keselamatan negara serantau akan mempengaruhi Malaysia Faktor demografi Hubungan diplomatik dengan negara Islam Sejajar dengan penduduknya majoriti beragama Islam Tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Israel Negara berkenaan menceroboh/ menindas pribumi Palestin Menentang keras Dasar Aparteid yang diamalkan di Afrika Selatan Tidak mengadakan sebarang hubungan diplomatik dengan negara berkenaan

b) Terangkan perkembangan dasar luar negara Sentiasa berubah mengikut peredaran masa / perkembangan dunia Ditentukan oleh perkembangan semasa Tahap Pertama semasa Tunku Abdul Rahman Dasar pro-Barat anti komunis Dasar berbaik-baik dengan negara jiran /Komanwel Ia dilaksanakan disebabkan faktor politik/,ekonomi/ sosial. Faktor politik merujuk kepada ancaman komunis Malaysia mendapatkan bantuan pertahanan daripada negara-negara Komanwel Seperti Britian/USA/Australia Malaysia menandatangani Perjanjian Pertahanan InggerisTanah Melayu (AMDA) Menubuhkan ASA Penubuhan Maphilindo Penubuhan ASEAN Faktor ekonomi pula memperlihatkan pergantungan Malaysia kepada Britain kerana Malaysia anggota blok sterling, mengharapkan permintaan negara Barat terhadap hasil timah / getah. pelabur Britain masih menguasai ekonomi Malaysia Bagi mengurangkan kebergantungan ini,Malaysia yang mengamalkan pasaran bebas Mula membina rangkaian perdagangan dengan negaranegara lain seperti Jepun/USA/Singapura/Jerman Barat mencari pasaran baru

Tahap Kedua semasa: Tunku Abdul Razak & Tun Hussein Mengamalkan dasar berkecuali berbaik-baik dengan semua negara. Perubahan ini disebabkan kurangnya peranan AMDA kurangnya pengaruh Britain di timur pergolakan yang berlaku di Vietnam. Mengisytiharkan ZOPFAN Menjalin hubungan diplomatik dengan negara berfahaman komunis seperti China Menjalin hubungan diplomatik dengan Vietnam Tahap Ketiga semasa Dato Seri Dr.Mahathir Mohamad mengekalkan dasar tahap kedua tetapi memberi penekanan kepentingan ekonomi. Malaysia menjalin hubungan yang lebih erat dengan ASEAN seperti menyelesaikan krisis Vietnam/Kampuchea. Memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur.

dengan menggunakan Jepun / Korea Selatan sebagai model pembangunan Malaysia mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara lain Menerusi lawatan oleh Perdana Menteri,Dato Seri Dr Mahathir ke negara Afrika/Amerika Selatan/Caribbean / Pasifik Selatan Malaysia menandatangani perjanjian perdagangan dua hala. Malaysia menjalin hubungan dengan negara Dunia Ketiga.

Huraikan peranan /sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau Peranan dan sumbangan ASEAN Tuan rumah mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN pada November1971 Menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur Mengisytiharkan Negara- Negara ASEAN sebagai ZOPFAN Mengadakan mesyuarat bagi membentuk kerajaan demokratik campuran Kampuchea di Kuala Lumpur pada tahun 1982 ASEAN diisytiharkan sebagai Zon Bebas Senjata Nuklear Tidak membenarkan mana-mana kapal menggunakan perairan dan pelabuhannya mengangkut bahan atau senjata nuklear Kerjasama dalam projek projek perindustrian Contoh baju uria di Bintulu, Sarawak Kerjasama ekonomi ASEAN melalui AFTA Mengemukan idea memperluas kerjasama ekonomi melibatkan China, Jepun dan Korea Selatan Oleh Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad dinamakan EAEC Kerjasama tidak rasmi diadakan melalui konsep ASEAN +3 Kerjasama dalam pendidikan Tertubuhnya Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN/ SEAMEO Kerjasama dalam semua bidang Pembinaan pusat serantau untuk Sains dan Matematik/ RECSAM Kerjasama dalam bidang kebudayaan dan sosial Menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN Pertukaran rancangan television dan radio

Sukan SEA diadakan Kerjasama dalam bidang pelancongan Mengadakan Tahun Melawat ASEAN pada tahun 1992 Kerjasama melalui Dasar berbaik-baik dengan negara jiran Contohnya Pertubuhan ASA/ MAPHILINDO / ASEAN

Peranan dan sumbangan MAPHILINDO Mencapai kata sepakat memohon bantuan PBB Mendapatkan pandangan masyarakat Sabah dan Sarawak Menghantar perwakilannya / Lawrence V.Michael More Bersetuju dan menyokong pembentukan Malaysia

Apakah faedah/ manfaat yang diperoleh Malaysia daripada menganggotai pertubuhan serantau? ASEAN Menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur Mengisytiharkan Negara- Negara ASEAN sebagai ZOPFAN Mengadakan mesyuarat bagi membentuk kerajaan demokratik campuran Kampuchea di Kuala Lumpur pada tahun 1982 ASEAN diisytiharkan sebagai Zon Bebas Senjata Nuklear Tidak membenarkan mana-mana kapal menggunakan perairan dan pelabuhannya mengangkut bahan atau senjata nuklear Kerjasama dalam projek projek perindustrian Contoh baja uria di Bintulu, Sarawak Kerjasama ekonomi ASEAN melalui AFTA Mengemukan idea memperluas kerjasama ekonomi melibatkan China, Jepun dan Korea Selatan dinamakan EAEC Kerjasama tidak rasmi diadakan melalui konsep ASEAN +3 Kerjasama dalam pendidikan Tertubuhnya Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN/ SEAMEO Kerjasama dalam semua bidang Pembinaan pusat serantau untuk Sains dan Matematik/ RECSAM Kerjasama dalam bidang kebudayaan dan sosial Menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN Pertukaran rancangan televisyen dan radio Sukan SEA diadakan Kerjasama dalam bidang pelancongan Mengadakan Tahun Melawat ASEAN pada tahun 1992 Kerjasama melalui Dasar berbaik-baik dengan negara jiran Contohnya Pertubuhan ASA/ MAPHILINDO / ASEAN

MAPHILINDO Mencapai kata sepakat memohon bantuan PBB Mendapatkan pandangan masyarakat Sabah dan Sarawak Menghantar perwakilannya / Lawrence V.Michael More Bersetuju dan menyokong pembentukan Malaysia

Keanggotaan Malaysia dalam pelbagai pertubuhan telah menjadi pemangkin kepada kejayaan negara . Jelaskan kejayaan tersebut? Keamanan negara terjamin Kedaulatan negara terpelihara Perkembangan ekonomi Wujudnya pakatan ekonomi /EAEC/ ASEAN +3/ AFTA Menjadi rantau bebas daripada ancaman senjata nuklear Menjadi negara contoh dalam membanteras ancaman komunis o Menjalin hubungan bilateral / multilateral o Malaysia menjadi hab halal o Mewujudkan pasaran bebas o Berjaya membina Pusat Serantau Sains Matematik / RECSAM o Tuan rumah Persidangan OIC o Tawaran biasiswa kepada pelajar dari negara anggota OIC o Menganjurkan persidangan anti keganasan dalam kalangan negara Islam o Menubuhkan SITTDEC di Kuala Lumpur o Menganjurkan sukan SEA (Mana-mana jawapan yang munasabah) o o o o o o

Apakah cadangan anda untuk mengekalkan keamanan / kedaulatan /hubungan luar Memastikan hubungan baik dengan semua negara. Menjamin keselamatan rakyat Menjamin keamanan negara Memelihara kepentingan nasional Mengekalkan kedaulatan negara Menggalakkan pembangunan ekonomi

Menggalakan kemajuan ekonomi Mewujudkan rasa cinta kepada negara Mengukuhkan kesetiaan kepada raja dan negara Mengamalkan sikap terbuka Mengekalkan hubungan diplomatik Mewujudkan perpaduan rakyat Mewujudkan kerjasama politik, ekonomi, sosial Memelihara sistem perundangan Menghormati perlembagaan negara Mengelakkan perlumbaan senjata Mewujudkan zon aman, bebas dan berkecuali Mewujudkan zon bebas nuklear Mewujudkan sistem pentadbiran mantap Mengekang budaya negatif Mengekang demonstrasi jalanan Memupuk kesejahteraan sejagat Menjalin hubungan dengan negara maju

Apakah cabaran untuk mengekalkan keamanan / kedaulatan /hubungan luar Ketidakstabilan politik Berlaku demontrasi jalanan Pemerintahan tidak adil Politik berasaskan kaum Tiada kerjasama dalam masyarakat Tidak mematuhi undang-undang Tidak menghormati sistem demokrasi Keruntuhan akhlak/ gejala sosial / jenayah Tidak mengamalkan nilai-nilai murni Berlaku campurtangan pihak luar Amalan tradisi terpinggir Masyarakat tidak mengamalkan sikap tolak ansur Hubungan diplomatik yang renggang Tidak menghormati kedaulatan negara lain Wujudnya perlumbaan senjata api Ekonomi yang tidak stabil Berlaku amalan rasuah Masyarakat kurang semangat patriotisme [Mana-mana jawapan munasabah]

Apakah nilai-nilai murni/iktibar/pengajaran yang diperoleh melalui

pengamalan dasar luar negara?


Bijaksana merancang strategi Bekerjasama antara pemimpin dan rakyat Perundingan/musyawarah dalam membuat keputusan Berusaha dengan gigih Permuafakatan antara pemimpin negara Mengekalkan perpaduan kaum/bersatu padu Bekerjasama antara kaum Bertolak ansur antara satu sama lain Mengamalkan sistem pemerintahan Demokrasi Tidak berputus asa dalam usaha mencapai kejayaan Tabah menghadapi cabaran Menanam semangat meneroka Rakyat / pemimpin yang berwawasan Mengamalkan sikap berdikari Bersikap Inovatif dan kreatif dalam semua bidang yang diceburi Mengamalkan pemikiran terbuka dalam menyelesaikan masalah mengekalkan keamanan Menjalankan Pentadbiran teratur/sistematik (Mana-mana jawapan yang munasabah)

Dicadangkan membuat ayat yang lengkap

Rumusan Malaysia terus memainkan peranan yang penting dalam hubungan dengan negara lain. Apakah pengetahuan yang anda peroleh daripada pelaksanaan dasar luar negara , iktibar kepada diri,bangsa dan negara serta harapan anda untuk masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Pengetahuan l Langkah -langkah dinamis dan Strategi dasar luar penting bagi memastikan negara dapat terus bersaing dari segi politik , ekonomi dan sosial. l Perlu mengejar maklumat dan mengikuti perubahan semasa dalam mengejar kemajuan l Semangat dan daya saing rakyat negara penting untuk berjaya pada peringkat dunia

Iktibar pada diri/bangsa/negara Memperkaya ilmu berkaitan dasar luar Memiliki semangat patriotisme/ cinta akan negara Menanamkan jati diri Memperoleh idea baru untuk meningkatkan kemajuan negara Mempertahan kedaulatan negara Kerjasama penting untuk mencapai kejayaan Semangat meneroka dalam pelbagai bidang Harapan Mengekalkan hubungan baik dengan negara-negara lain Keamanan dunia bertambah baik Berkongsi kepakaran dalam semua bidang Malaysia menjadi negara maju / makmur Taraf kehidupan rakyat meningkat Pentadbiran negara mendapat pengiktirafan dunia Mengukuhkan identiti negara dan bangsa Malaysia (Mana-mana jawapan yang munasabah)

[cadangan supaya pelajar mengambil juga maklumat daripada bahagian rumusan] INGAT !!!! SEMUA JAWAPAN MESTI DITULIS DALAM BENTUK ESEI/KARANGAN dan.... JAWAPAN MESTI MELEBIHI JUMLAH MARKAH. dan .... PASTIKAN TIADA SOALAN YANG TERTINGGAL...JAWAB SEMUA... TARGET.. MARKAH PENUH 100 % . dan........ MANFAAT SEPENUHNYA 3 JAM UNTUK MENULIS JAWAPAN...