Anda di halaman 1dari 3

Huraikan 3 kategori media pengajaran yang terdapat di pusat sumber untuk pengajaran mata pelajaran pengkhususan anda.

Maksud media Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran, perasaan, perhatian, minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran. Kategori media pengajaran. 1. 2. 3. 4. Media tayang bergerak contohnya pita video, cakera padat digital dan filem Bahan grafik contohnya poster, lukisan, kartun, carta, dan graf Bahan pameran 3D contohnya model, boneka, diaroma, pupet Gambar kaku contohnya gambar foto, kad imbas, poskad

Terangkan bagaimana anda memilih media yang sesuai untuk kategori murid yang berikut Pelajar visual Pelajar kinestatik 1. Bagi pelajar visual media pengajaran sesuai yang boleh digunakan ialah media visual seperti bahan grafik, bahan pameran 3D, gambar kaku dan bahan dan media tayang bergerak. Hal ini kerana, murid-murid lebih fokus apabila belajar dengan menggunakan cara pemerhatian dan penelitian. Contohnya, guru boleh tayangkan poster, lukisan, kartun, grafik,slaid, transparansi dan diagram. 2. Bagi pelajar kinestatik pula media pengajaran yang sesuai ialah berbentuk bahan maujud. Hal ini kerana dapat memberi pengalaman yang sebenar kepada mereka. Contohnya Jelaskan dengan contoh yang sesuai bagaimana pelbagai jenis dan bentuk media dapat digunakan untuk meningkatan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. -Bahan grafik seperti lukisan,poster, kartun, carta dan graf berkaitan dengan tajuk yang hendak diajar. Contohnya poster berkaitan dengan keselamatan dalam bengkel boleh digunakan untuk mengajar matapelajaran kemahiran hidup. Poster dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kerana mempunyai warna yang pelbagai yang dapat menarik minat murid. Selain itu poster juga dapat memberi kefahaman dan gambaran kepada murid-murid. Seterusnya,media tayang bergerak juga dapat meningkatkan p&p murid. Contoh media tayang bergerak ialah pita video, cakera padat digital dan filem. Pita video yang boleh digunakan dalam matapelajaran kemahiran hidup ialah berkaitan dengan ikan hiasan. Media tayang bergerak ini dapat meningkatkan keberkesanan murid kerana video yang digunakan dapat diulang agar dapat

Terangkan perbezaan antara media tayang kaku dan bahan grafik dengan memberikan contoh yang sesuai Media tayang kaku memerlukan alat berteknologi contoh transparansi,slaid Pencahayaan yang agak gelap Menggunakan elektrik Saiz boleh dibesarkan Susah untuk dibawa Kos yang mahal Bahan grafik Tidak memerlukan alat berteknologi contohnya poster, carta, graf Pengcahayaan yang terang Tidak menggunakan elektrik Saiz tidak boleh dibesarkan Senang untuk dibawa Kos yang lebih murah

Bincangkan tiga fungsi apertur yang ditunjukkan dalam rajah di atas 1. Aperture berfungsi untuk menghasilkan gambar yang bermutu. Untuk mendapatkan gambar yang tajam (Sharp), gunakan Aperture yang kecil agar jarak dalam fokus( Depth Of Field) menjadi tajam. 2. Mengawal kemasukan cahaya ke dalam kamera 3. Mengelakkan pendedahan terlalu lama dalam keadaan yang sangat terang Terangkan dua teknik komposisi fotografi gambar foto yang boleh anda gunakan untuk tujuan pengajaran.

Jelaskan kesan komponen berikut terhadap mutu gambar foto yang terhasil -lensa bidang luas(wide angle) -Lensa telephoto -Filem iso 500 Jelaskan pelarasan yang perlu dilakukan terhadap yang berikut untuk menghasilkan gambar permandangan dalam rajah -saiz aperture -kelajuan pengatup. Luahkan idea melalui kamera video boleh dilakukan secara imaginative dengan menggunakan shot daripada pelbagai sudut kemera serta cara pergerakan kamera. Bincangkan bagaimana shot berikut boleh digunakan semasa anda membuat rakaman lawatan ke zoo nehara. Berikan contoh yang sesuai -Long shot

-Medium shot -Close-up

Cadangkan dua jenis pergerakan kamera video yang anda boleh gunakan untuk merakam pemandangan di kawasan zoo Negara.