Anda di halaman 1dari 3

LAM-PT-05-04

INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN KURIKULUM (Penilaian ini dibuat oleh pelajar terhadap pensyarah sepanjang semester bagi kursus berkenaan)
Institut Pendidikan Guru Kampus : Pulau Pinang Jabatan : Bahasa Pensyarah : Cik Choong Ching Ching Kursus : Stories for Young Learners Kod : LGA 3103 Kredit : 3(3+0) Tarikh : 30hb September 2013 ARAHAN: 1. Tandakan ( ) pada ruang-ruang yang berkenaan. 2. Gunakan skala berikut untuk menunjukkan darjah kepuasan anda. 1 2 3 4 5 Sangat tidak setuju Tidak setuju Agak setuju Setuju Sangat setuju

BIL. 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10

PERKARA Pensyarah melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut pro forma kursus. Pensyarah melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara terancang dan tersusun. Pensyarah memberi tugasan yang jelas, mudah difahami dan mencabar. Pensyarah berusaha meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dan menyeluruh. Pensyarah melaksanakan aktiviti pembelajaran yang merangsang pemikiran kreatif dan inovatif pelajar. Pensyarah menggunakan kaedah penyampaian yang menarik dan menyeronokkan. Pensyarah memberi maklum balas dan berusaha memberi bimbingan kepada pelajar. Pensyarah bertindak secara profesional dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Pensyarah berusaha memotivasikan pelajar. Pensyarah berusaha membina sahsiah guru yang penyayang, prihatin, penyabar dan bertanggungjawab.

SKALA 1 2 3 4 5

Komen/catatan (jika ada): ___________________________________________________________________________

Jun 2012

LAM-PT-05-04

INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN KURIKULUM (Penilaian ini dibuat oleh pelajar terhadap pensyarah sepanjang semester bagi kursus berkenaan)
Institut Pendidikan Guru Kampus : Pulau Pinang Jabatan : Bahasa Pensyarah : Puan Normawar bt. Marzuki Kursus : Teaching Weiting Skills In The Primary ESL Classroom Kod : TSL 3107 Kredit : 3(3+0) Tarikh : 30hb September 2013 ARAHAN: 1. Tandakan ( ) pada ruang-ruang yang berkenaan. 2. Gunakan skala berikut untuk menunjukkan darjah kepuasan anda. 1 2 3 4 5 Sangat tidak setuju Tidak setuju Agak setuju Setuju Sangat setuju

BIL. 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10

PERKARA Pensyarah melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut pro forma kursus. Pensyarah melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara terancang dan tersusun. Pensyarah memberi tugasan yang jelas, mudah difahami dan mencabar. Pensyarah berusaha meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dan menyeluruh. Pensyarah melaksanakan aktiviti pembelajaran yang merangsang pemikiran kreatif dan inovatif pelajar. Pensyarah menggunakan kaedah penyampaian yang menarik dan menyeronokkan. Pensyarah memberi maklum balas dan berusaha memberi bimbingan kepada pelajar. Pensyarah bertindak secara profesional dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Pensyarah berusaha memotivasikan pelajar. Pensyarah berusaha membina sahsiah guru yang penyayang, prihatin, penyabar dan bertanggungjawab.

SKALA 1 2 3 4 5

Komen/catatan (jika ada): ___________________________________________________________________________

Jun 2012

LAM-PT-05-04

INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN KURIKULUM (Penilaian ini dibuat oleh pelajar terhadap pensyarah sepanjang semester bagi kursus berkenaan)
Institut Pendidikan Guru Kampus : Pulau Pinang Jabatan : Bahasa Pensyarah : Puan Rohaya binti Abdullah Kursus : Teaching Grammar In The Primary Classroom Kod : TSL 3108 Kredit : 3(3+0) Tarikh : 30hb September 2013 ARAHAN: 1. Tandakan ( ) pada ruang-ruang yang berkenaan. 2. Gunakan skala berikut untuk menunjukkan darjah kepuasan anda. 1 2 3 4 5 Sangat tidak setuju Tidak setuju Agak setuju Setuju Sangat setuju

BIL. 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10

PERKARA Pensyarah melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut pro forma kursus. Pensyarah melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara terancang dan tersusun. Pensyarah memberi tugasan yang jelas, mudah difahami dan mencabar. Pensyarah berusaha meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dan menyeluruh. Pensyarah melaksanakan aktiviti pembelajaran yang merangsang pemikiran kreatif dan inovatif pelajar. Pensyarah menggunakan kaedah penyampaian yang menarik dan menyeronokkan. Pensyarah memberi maklum balas dan berusaha memberi bimbingan kepada pelajar. Pensyarah bertindak secara profesional dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Pensyarah berusaha memotivasikan pelajar. Pensyarah berusaha membina sahsiah guru yang penyayang, prihatin, penyabar dan bertanggungjawab.

SKALA 1 2 3 4 5

Komen/catatan (jika ada): ___________________________________________________________________________

Jun 2012