Anda di halaman 1dari 5

Modul P engajaran & Pembelaj aran

PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

Strategi Strategi penerapan perlu menggabungkan tiga pendekatan


Penerapan pengajaran dan pembelajaran KBSB iaitu :
Kem ahiran
Berfikir dalam a. Mengajar cara berfikir
Pengajaran dan b. Mengajar untuk berfikir
Pem belajaran c. Mengajar tentang berfikir

Rangka Kerja Penerapan KBSB dalam Pengajaran dan


Pem belajaran

Terdapat 5 per ingkat rangka kerja khusus untuk menerapkan


KBSB dalam pengajaran dan pembelajaran seperti inkuiri-
penemuan, pembelajaran koperatif, konstruktiv is me dan lain-lain
lagi.

1. Memperkenalkan KBSB
2. Mempraktikkan KBSB dengan bimbingan guru
3. Mempraktikkan KBSB tanpa bimbingan guru
4. Mengaplikasikan KBSB dalam situasi baru dan
diperkembangkan dengan bimbingan guru
5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain
untuk mencapai tugasan berfikir.

Contoh Aplikasi
Tahun Tahun 1
KBKK dalam
Pengajaran Bidang Membuat corak dan
Pendidikan Seni
rekaan
Visual Tajuk
Mereka corak
pembalut hadiah

Penerangan Guru mengajar Kritis


murid mereka corak Mencirikan,memba
dengan ndingkan dan
menggunakan membezakan,me
cebisan kertas nyusun mengikut
w arna. Murid keutamaan
dikehendaki
menggoyak dan Kreatif
menampal cebisan Menjanakan
tersebut sehingga idea,membuat
menghasilkan gambaran mental
sebuah rekacorak dan merekacipta.
yang menar ik .

59
Modul P engajaran & Pembelaj aran
PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

Tahun Tingkatan 3

Bidang Membuat corak dan


rekaan

Tajuk Sarung Kusyen

Penerangan Guru mengajar Kritis


murid mereka corak Mencirikan,memba
sarung kusyen ndingkan dan
dengan membezakan,
menggabungkan menyusun
motif organik dan mengikut
geometri dengan keutamaan.
menggunakn teknik
sapuan berus. Kreatif
Menjanakan idea,
membuat
gambaran mental
dan
mereka cipta.

Tahun Tahun 6

Bidang Memperkenalkan Kraf


Tradisional

Tajuk Seni tekat

Penerangan Guru menunjukkan


bagaimana proses Kritis
penghasilan seni Mencirikan,
tekat kepada murid. membuat urutan,
Murid diberi tugasan membandingkan
memilih satu motif dan membezakan
dan ditekatkan di atas seni kraf
sehelai cebisan kain
yang kecil sebagai Kreatif
asas pengenalan. membuat
gambaran mental,
menjana idea dan
mereka cipta.

60
Modul P engajaran & Pembelaj aran
PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

Tingkatan Tingkatan 4

Bidang Kraf Tradis ional dan


Dimensi Baru

Tajuk Membatik

Penerangan Murid mempelajari Kritis


proses penghasilan Mencirikan,
batik lukis untuk membandingkan
dijadikan mata dan membezakan,
barang. membuat urutan.

Kreatif
Menjanakan idea,
menghubung
kaitkan dan
merekacipta.

Tahun Tahun 4

Bidang Membentuk dan


membuat binaan

Tajuk Kereta idaman saya


SB
Penerangan Membuat
Murid diminta mereka keputusan
bentuk kereta idaman,
dengan menggunakan Kritis Mencirikan,
bahan-bahan terbuang. membandingkan
dan membezakan,
mengesan
kecondongan.

Kreatif Menjana
idea, meramal,
membuat
gambaran mental
dan mereka cipta

61
Modul P engajaran & Pembelaj aran
PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

Tingkatan
Tingkatan 5
Bidang SB
Reka bentuk Industri Mengkonsepsikan
Tajuk Menyelesaikan
Bekas serbaguna masalah

Penerangan Kritis Menganalisis,


Murid diminta mereka mengumpul dan
bentuk sebuah bekas mengelaskan,
serbaguna yang mengesan
mempunyai ciri-ciri kecondongan,menilai
komersial.
Kreatif Menjanakan
idea, mengitlak,
membuat gambaran
mental,mereka cipta.

Tahun Tahun 5

Bidang Menggambar

Tajuk Taman bunga

Penerangan Murid-mur id diminta Kritis mencirikan,


menggambarkan mengumpul dan
pemandangan mengelaskan
disebuah taman
bunga. Kreatif Membuat
gambaran mental.

62
Modul P engajaran & Pembelaj aran
PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

Tingkatan Tingkatan 5

Bidang Seni Halus

Tajuk Lukisan Fantasi

Penerangan Murid dibaw a Kritis Mencirikan,


meneroka ke satu Membandingkan
dimensi baru dengan dan membezakan
tajuk khayalan
“Sebuah Planet Kreatif Menjana
Asing.” Idea,meramalkan,
membuat
gambaran mental.

63