Anda di halaman 1dari 6
 

Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL

 
   
 

Pengenalan

 
PENGAJARAN

PENGAJARAN

Perubahan dalam arus pembangunan yang pesat dan lebih

bersifat global memberikan satu tamparan yang hebat dalam arus kehidupan. Menyedari hakikat ini, maka generasi hari ini perlu berganjak paradigma dan memindah minda untuk merenung hari esok agar generasi baru mendapat bekalan yang cukup untuk menghadapi cabaran dan perubahan. Oleh yang demikian, pengajaran berasaskan Kajian Masa

Depan

diperkenalkan

untuk

membolehkan

generasi

baru

BERASASKAN

KAJIAN MASA

DEPAN

merancang dan

mew ujudkan

masyarakat

Malaysia yang

DEFINISI

berw awasan, rasional, kreatif, dinamik serta boleh menerima dan menangani segala perubahan.

Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan (KMD) merupakan satu cara untuk memperolehi gambaran tentang masa depan

Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan (KMD) merupakan satu cara untuk memperolehi gambaran tentang masa depan dengan mengkaji sejarah atau apa yang telah berlaku dan sedang berlaku. Seterusnya membuat pertimbangan tentang apa yang akan berlaku.

RASIONAL KAJIAN MASA DEPAN

Rasional pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan membolehkan murid menangani sebarang cabaran pada

masa depan dan bersedia yang tidak dijangka.

menghadapi segala perubahan

OBJEKTIF

Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan membolehkan murid :

Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan membolehkan murid :

berfikir secara kritis dan kreatif membuat keputusan tentang masa depan membina sikap dan nilai positif tentang masa depan berkomunikasi secara berkesan tentang masa depan mempunyai pengetahuan tentang masa depan

 

 

membuat

kajian

dan

menguruskan

maklumat

tentang

masa depan

48

KEMAHIRAN ASAS KAJIAN MASA DEPAN KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN Modul Pengajaran & Pembelaj aran
KEMAHIRAN ASAS KAJIAN MASA DEPAN KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN Modul Pengajaran & Pembelaj aran
KEMAHIRAN ASAS KAJIAN MASA DEPAN KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN Modul Pengajaran & Pembelaj aran
KEMAHIRAN ASAS KAJIAN MASA DEPAN KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN Modul Pengajaran & Pembelaj aran
KEMAHIRAN ASAS KAJIAN MASA DEPAN KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN Modul Pengajaran & Pembelaj aran

KEMAHIRAN ASAS KAJIAN MASA DEPAN

KEMAHIRAN ASAS KAJIAN MASA DEPAN KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN

KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN

ASAS KAJIAN MASA DEPAN KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI
ASAS KAJIAN MASA DEPAN KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI
ASAS KAJIAN MASA DEPAN KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI

Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL

KMD memberi kesedaran dan merangsang minda berfikir tentang isu, masalah dan peluang yang bakal dihadapi.
KMD memberi kesedaran dan merangsang minda berfikir
tentang isu, masalah dan peluang yang bakal dihadapi.
1
3
MEMBUAT
RAMALAN
MENGAWAL DAN
MENGENDALIKAN
PERUBAHAN
2
MENJANGKA AKIBAT
1.
Ramalan dibuat tentang trend dan perubahan yang
akan berlaku berdasarkan pengetahuan dan
maklumat yang sedia ada.
2.
Menjangka kesan atau akibat sesuatu fenomena atau
trend.
3.
Menggunakan sumber manusia dan sumber lain bagi
mengaw al,
menangani serta mengendalikan
perubahan.
Kemahiran Khusus Kajian Masa Depan
1.
Pemahaman konsep Kajian Masa Depan
Segala tindakan dan peristiw a semasa ada kaitan
dengan masa lalu.
2.
Pengumpulan Maklumat
Strategi sedia ada membolehkan kita memahami data
masa
lalu dan masa
kini untuk
menentukan trend
masa depan.
3.
Ramalan dan Analisis
Satu proses mengenalpasti kesan atau akibat yang
membolehkan kita membuat andaian tentang sesuatu
pembaharuan atau perubahan.
4.
Imaginasi dan Kreativiti
Kemahiran ini membaw a kita kepada imaginasi yang
tiada had yang mampu menghasilkan idea inovatif.
5.
Strategi Mengatasi Cabaran
Membantu
murid
membina
rasa
optimis
dan
keyakinan diri serta menangani masalah yang
dihadapi oleh mereka.

49

 

Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL

 
   
   

6. Proses Inovasi Sosial

 
Strategi ini bertujuan untuk mengajar kemahiran

Strategi

ini

bertujuan

untuk

mengajar

kemahiran

penyelesian masalah.

7. Membina Senario Teknik yang penting untuk membantu murid membina gambaran jelas tentang situasi masa depan.

8. Penjelasan Nilai dan Masa Depan

 

Satu

proses

mengajar

murid

berfikir

dan

mengamalkan

nilai-nilai

murni

yang

membaw a

implikasi positif pada generasi akan datang.

 

9. Dimensi Kemapanan Ia merupakan keupayaan kita mencorakkan dan

 

membentuk

masa depan dunia dan kesejahteraan

hidup.

1. Guru merancang aktiviti yang melibatkan teknik KMD.

CARA MENJALANKAN PENGAJARAN BERASASKAN

KAJIAN MASA DEPAN

2. Memilih tajuk dan tema yang sesuai dengan teknik KMD.

3. Berbincang dengan murid untuk memperkembangkan idea secara kritis dan kreatif.

4. Membimbing murid mencapai kajian masa depan dalam hasil kerja seni.

4. Membimbing murid mencapai kajian masa depan dalam hasil kerja seni.

 

Contoh Pengajaran dan Pembelajaran.

 
 

Tahun 1. Bidang : Membentuk dan membuat binaan. Tajuk : Kenderaan Tahun 2020.

Murid diminta menggambarkan bentuk kereta pada masa depan berasaskan pengalaman sedia ada atau dari imbasan masa dahulu (melalui media). Guru membimbing dengan contoh gambar kereta masa dahulu dengan masa sekarang. Kemudian murid menggunakan kebolehan imaginasi untuk mereka bentuk kereta masa depan.

50

Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL Contoh Pengajaran dan Pembelajaran Tahun 4 Bidang
Modul Pengajaran & Pembelaj aran
PENDIDIKAN SENI VISUAL
Contoh Pengajaran dan Pembelajaran
Tahun 4
Bidang : Menggambar (catan)
Tajuk
: Pemandangan Alam Sekitar.
Pengajaran KMD boleh diterapkan di baw ah tajuk ini
dengan memberi penekanan kepada isu alam sekitar.
Perubahan alam sekitar masa dahulu dikaitkan dengan
masa sekarang (sebab/akibat). Guru berbincang tentang
kesan pencemaran alam sekitar yang tidak kaw al. Murid
menggambarkan tentang pemadangan alam sekitar yang
tidak terkaw al pada masa depan.
Tingkatan 1
Bidang : Reka Bentuk grafik (ICT)
Tajuk
: Kesihatan Diri
Murid diminta mereka satu poster berkaitan dengan
bahayanya merokok. Poster tersebut direka cipta untuk
kegunaan masa depan dengan fungsi yang lebih
canggih dan berkesan. Contohnya, poster yang di
lengkapi dengan sensor peka pada asap rokok atau
boleh mengeluarkan pancaran laser bagi memastikan
keberkesanannya.
Contoh Pengajaran dan Pembelajaran
Tingkatan 4
Bidang : Reka Bentuk
Tajuk : Hiasan dalaman di bilik darjah.
Murid diminta
menggambarkan suasana bilik darjah
pada masa dahulu dan sekarang.
Perubahan perlu
dibuat dari aspek ruang, kemudahan dan kemajuan
teknologi.

51

Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL

Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL

Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL

52

Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL

Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL

Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL

53