Anda di halaman 1dari 2

Modul P engajaran & Pembelaj aran

PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

Hasil mengikut susunan cerminan

Bagaimana susunan cerminan ini dilanjutkan


perulangannya untuk beberapa kali ke kiri / ke
kanan dan ke atas / ke bawah. Elok cuba dan
dapatkan kesan yang boleh diingat lama.

Hasil gubahan secara ulangan selari

Ini pula susunan selari. Kombinasi warna


analogous dengan gubahan motif yang disusun
selari menampakkan kesinambungan arah.

20
Modul P engajaran & Pembelaj aran
PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

Rum usan

Kita akan mengingat kembali bahaw a pendekatan


konstruktivis me mengajar kita untuk menyusun satu tanggapan
dan konsep serta pengetahuan baru jika dirancang dan
disusun dengan teliti. Ini sesuai dengan pandangan Hilda
Taba, bahaw a kerja yang dilakukan sendiri akan menguatkan
Struktur Minda manusia. Sturktur ini berkait dengan Kognitif,
Ingatan dan Luahan Semula (Memory and Retention),
Pemikiran Bercapah, Pemikiran Bertumpu dan Penilaian

21