Anda di halaman 1dari 9

LAMPIRAN "C" KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KURSUS DALAM PERKHIDMATAN BAGI (Bulan) / (Tahun)

MAKLUMAT PEGAWAI
Nama ( Huruf Besar ) No. Kad Pengenalan Gred/Kategori/ [ Kumpulan (*) ] Jawatan : : No Akaun Bank: : No Telefon Bimbit: : Gaji Pendapatan (RM) :

Elaun-elaun : Jumlah :

Alamat Pejabat

Alamat Rumah

Nama Pusat Kursus Tarikh Kursus

: : Dari : Hingga :

Dari sekolah ke pusat kursus Jarak

km sehala km sehala

Dari rumah kediaman ke pusat kursus :

-1-

Waktu Tarikh Bertolak Dari

Tempat Dan Jenis Kursus

Waktu Sampai

Tambang: Jarak Bas/Teksi/Bot Sehala ( 1 tempat (km.) duduk) RM

RM

-2-

Tambang: Bas/Teksi/Bot ( 1 tempat duduk)

-2-

Jumlah tuntutan bersamaan satu tempat duduk teksi Tambang teksi atau bas ( satu tempat duduk ) Tuntutan untuk peserta dalam kawasan 25km atau kurang dari pusat kursus Elaun RM 5.00 sehari x C.1 hari

= RM

= RM

Yang berulang alik tiap-tiap hari berkursus Elaun Makan RM sehari x hari berkursus = RM

C.2

Yang terpaksa bermalam di tempat kursus : Bermalam pada : Alamat tempat bermalam : Tuntutan sehari sebelum kursus/sehari selepas kursus : ( Jika tidak sempat balik di hari kursus ) Sewa hotel pada : No. Resit Hotel : Elaun Makan RM Elaun Harian RM Elaun Lojing RM sehari x sehari x semalam x (disokong dengan resit) Dikembarkan bersama hari hari malam = RM = RM = RM = RM

Tuntutan Dalam Masa Kursus ( waktu permulaan kursus pada hari pertama hingga waktu tamat kursus di hari akhir ) Elaun Makan RM Elaun Harian RM Elaun Lojing RM No. Resit Hotel : sehari x sehari x sehari x hari berkursus hari berkursus malam berkursus Dikembarkan bersama = RM = RM = RM

JUMLAH TUNTUTAN :

RM

( Ringgit : dan sen sahaja )

-3-

PENGAKUAN

Saya mengaku bahawa: (a) (b) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi ; tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturanperaturan bagi pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa ; perbelanjaan yang bertanda ( * ) berjumlah sebanyak RM dilakukan dan dibayar oleh saya ; panggilan telefon sebanyak RM telah dibenarkan

(c)

(d) (e)

dibuat atas urusan rasmi ; dan

butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.

Tarikh: (Pastikan ditulis tarikh hari akhir berkursus) ( Tandatangan )

PENGESAHAN

Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi.

Tarikh: (Tolong tuliskan tarikh hari akhir berkursus) ( Tandatangan )

( Nama )

( Jawatan ) b.p. Ketua Setiausaha/ Pegawai Pengawas

Catatan: ( * ) - Jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB. ( ** ) - potong mana yang tidak berkenaan.

-4-

Borang PT.13/86 JABATAN PENDIDIKAN PERAK KURSUS DALAM PERKHIDMATAN BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN ( Hendaklah disertakan dengan Borang Tuntutan ) Tajuk Kursus : Kumpulan / Pusat : Dengan ini adalah disahkan Encik / Cik / Puan : No. Kad Pengenalan : Bulan : Tahun :

Telah menghadiri kursus tersebut di atas dari : (i) ( ii ) ( iii ) hingga hingga hingga

Kursus ini adalah * kursus kediaman / tidak berkediaman dan tempat penginapan serta makan * telah disediakan / tidak disediakan.

Tarikh : (Pastikan ditulis tarikh hari akhir berkursus) ( Tandatangan Penyelaras / Penyelia Kursus )

Cop Rasmi :

* Potong yang mana tidak berkenaan.

SUSUNAN BORANG TUNTUTAN KURSUS : 1) 2) 3) 4)

BORANG TUNTUTAN PERJALALANAN - LAMPIRAN C (PENGESAHAN O BORANG PT.13/86 (PENGESAHAN OLEH PENYELARAS KURSUS) SURAT PANGGILAN KURSUS (SURAT MAKLUMAN KURSUS & BORANG SALINAN FOTOSTAT MUKA HADAPAN BUKU BANK (YANG TERTULIS N

BORANG YANG TELAH LENGKAP DIISI HENDAKLAH DIHANTAR KE PEJ BIN MD. MAHAYUDDIN, PENOLONG PPD BAHASA MELAYU (R)

C (PENGESAHAN OLEH GURU BESAR) RAS KURSUS) KURSUS & BORANG PESERTA KURSUS) - DISAHKAN OLEH GURU BESAR (YANG TERTULIS NO. AKAUN BANK) - DISAHKAN OLEH GURU BESAR

H DIHANTAR KE PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH - U.P. EN. AHMAD DAMANHURI MELAYU (R)

DAMANHURI