Anda di halaman 1dari 2

SULIT MATEMATIK

NAMA KELAS

Mei 2013 1 jam

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI SK PEKAN DUA RANAU

PEPERIKSAAN SEMESTER SATU TAHUN 2013

MATEMATIK Manggar Satu Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU (Guru diminta membantu membaca dan menerangkan arahan kepada murid)
1. Tuliskan nama dan kelas anda

Kod Pemeriksa
Bahagian Soalan Markah Penuh Markah Diperolehi

A B C D E JUMLAH pada ruangan yang disediakan. 2. Kertas soalan ini mengandungi lima bahagian : Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C, Bahagian D, Bahagian E 3. 4. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas di ruangan yang disediakan. Markah yang diperuntukkan bagi setiap ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan.

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2013 Hak Cipta PPKI SkPekanDua,Ranau Lihat Halaman Sebelah SULIT

Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak

2013 Hak Cipta PPKI SkPekanDua,Ranau Lihat Halaman Sebelah SULIT