Anda di halaman 1dari 3

2.

1 Pelan Bilik Darjah


Bahan pengajaran Bahan pengajaran Rak buku Tempat urusan guru

Tingkap ingkap Rak bergerak

Pintu masuk dan keluar

Meja murid

Rak buku

Meja guru

Tingkap

2.2 Huraikan bagaimanakah bahan dan sumber pengajaran pembelajaran dipamerkan di bilik darjah tersebut digunakan secara berkesan. Kelas yang saya kunjungi adalah kelas pemulihan. Kelas ini mempunyai banyak bahan bantu mengajar dan gambar-gambar yang menarik dipamerkan di sudut bilik darjah. Bahan-bahan tersebut adalah seperti suku kata, ayat-ayat pendek, operasi tambah-tolak, nombor menaik dan menurun dan sebagainya. Guru pemulihan sentiasa menyuruh murid-murid pemulihannya

membacakan suku kata supaya mereka dapat mengingatinya. Di samping itu, angka-angka yang terpamer dapat membantu murid pemulihan biasa dengan angka-angka.

2.3 Catatkan bahan dan sumber pengajaran pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid? Alat bantu mengajar P&P yang disediakan dalam kelas pemulihan contohnya kayu-kayu kecil yang digunakan untuk membuat pengiraan.

2.4

Adakah murid diberi peluang menggunakan sumber pembelajaran yang berasaskan ICT?

Murid pemulihan tidak diberi peluang menggunakan sumber pembelajaran yang berasaskan ICT semasa kelas pemulihan, tetapi diberi peluang menggunakan sumber pembelajaran yang berasaskan ICT semasa kelas biasa.

2.5 Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setaip aktiviti pembelajaran ? Murid-murid pemulihan sentiasa menunjukkan sikap yang positif, aktif dan berani bertanya ketika menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru.

2.6 Kenal pasti cara murid-murid dibahagikan dalam kumpulan-kumpalan tertentu. Murid pemulihan tidak dibahagikan dalam kumpulan-kumpalan tertentu kerana bilangan murid pemulihan adalah sedikit dan masalah pembelajaran mereka juga tidak sama. Oleh itu, guru pemulihan mengajar mereka adalah secara satu demi satu.