Anda di halaman 1dari 3

JADUAL SEMAKAN HASIL KERJA MURID

PENDIDIKAN MORAL
2011

BULAN

JAN

KELAS
1 CERDIK
2 RAJIN
3 AMANAH
4 ADIL
5 KREATIF
6 INTELEK

FEB

MAC

MEI

JUN

JUL

OGOS SEPT

OKT

Nota :
Semakan hasil kerja murid akan dilakukan oleh Panitia Pendidikan Moral dan Guru
Mata Pelajaran.

Disediakan Oleh :

..
(ASLIANAH ASHKAR)
Panitia Pendidikan Moral

BORANG PENYEMAKAN HASIL KERJA MURID


PENDIDIKAN MORAL
SESI 2011.
Nama Guru :__________________ Kelas :_______________ Bil.Murid:_________
Mata Pelajaran :__________________ Bilangan Buku Latihan: _________________

BIL

NAMA MURID

CATATAN GURU
MATA PELAJARAN

CATATAN KETUA
PANITIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Catatan:_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

.
(

Tarikh:

SK ULU TOMANI
PETI SURAT 299 , 89908
TENOM . SABAH.

LAPORAN SEMAKAN BUKU NOTA / LATIHAN MURID


Nama Guru

:_________________________________________________________________

Mata Pelajaran : __________________________________ Kelas : _______________________


Bilangan Murid : _________________________________Bil.Yang Menghantar :___________
Bil.Buku Latihan / Lembaran Kerja/Buku Kerja yang digunakan : _______________________

Skala Pencapaian
1
Tidak
Memuaskan

2
Kurang
Memuaskan

3
Sederhana

Bil
Aspek
1
Latihan sesuai/mencukupi dari segi
amaun dan kekerapan
2
Kesesuaian Latihan dengan kebolehan
murid
3
Penyemakan kerja pelajar oleh guru
dari segi ketelitian dan keseragaman.
4
Ulasan guru spesifikasi dan membina
5
Pembetulan dibuat dan disemak
dengan segera dan teliti.

4
Baik

Skor

5
Cemerlang

Catatan

JUMLAH

Disemak : _____________________________

Tarikh : _________________

Diisikan dalam tiga (3 ) salinan. ASAL dikembalikan kepada guru berkenaan. SALINAN 1
disimpan oleh penyemak dan SALINAN 2 oleh Panitia Pelajaran.