Anda di halaman 1dari 3

Penggunaan Takbir Dan Hukumnya Dalam Tilawah Al-Quran

Menurut Hadis Yang Di sanadkan Kepada Bazzi,memang Rasulullah pernah bertakbir semasa khatam Al-Quran.Hadis ini bersambung sanadnya kepada Rasulullah s.a.w.

Apa yang menjadi kekhilafannya adalah penentuan tempat bermulanya takbir itu.Adakah ia di awal atau . Bagi mereka yang mendakwa awalnya adalah timbullah perselisihan pendapat samada takbir itu di awal atau di akhirnya, namun demikian kedua pendapat ini boleh di pakai atau diamalkan.

Sebab Sebab Takbir. Menurut Ibnu Kasir sebab takbir adalah kerana mengingatkan peristiwa terputusnya wahyu dari Allah kepada Rasulullah sehingga menyebabkan orang kafir menuduh bahawa Rasullah telah dilupakan atau ditinggalkan oleh Allah S.W.T. Lalu Allah menurunkan surah lalu nabi mengucapkan takbir dan syukur.

Bentuk Takbir Takbir yang disertakan dengan Tahlil,Tahmid ada lima bentuk. 1) Takbir Mujarrad (hanya Takbir semata mata ) 2) Takbir yang disertakan dengan Tahlil dengan memendekkan mad nya 3) Takbir serta tahlil dengan memanjangkan mad nya 4) Takbir serta Tahlil dan Tahmid dengan memendekkan mad nya 5) Takbir serta Tahlil dan Tahmid dengan memanjangkan mad nya

Lafaz Takbir A) Takbir Mujarrad B) Takbir dan Tahlil

C) Takbir,Tahlil dan Tahmid Cara Cara Membaca Takbir 1) Di putuskan

2) Disambungkan dengan Basmallah 3) Diputuskan dengan Basmallah dan disambungkan dengan awal Surah 4) Disambungkan dengan dan awal Surah berikutnya 5) Disambungkan dengan akhir Surah sebelumnya 6) DIsambungkan dengan akhir Surah sebelumnya dan awal Surah berikutnya 7) Disambungkan Basmallah dengan awal Surah

Yang tidak diboleh ialah akhir Surah sebelumnya disambungkan dengan Takbir, kemudian berhenti pada Basmallah.

Wajah Wajah Takbir 1) Wasal Takbir dengan akhir Surah lalu berhenti kemudian sambung Basmallah dengan awal Surah 2) Seperti di atas tetapi berhenti pada Basmallah 3) Memutuskan dengan akhir Surah lalu sambug Takbir dengan Basmallah dan awal Surah 4) Seperti no 3 cuma berhenti pada Basmallah. 5) Sambung keempatnya sekali. 6) Memutuskan Takbir dengan akhir surah dan Basmalah kemdian sambung Basmalah dengan awal surah. 7) Memutuskan kesemuanya sekali. Keterangan

Wajah pertama dan kedua adalah dikira Takbir itu di akhir Surah bukan di awalnya. Manakala wajah ke tiga dan ke empat pula dikira Takbir itu di awal Surah bukan di akhir Surah. Sedangkan wajah yang bakinya itu bolehlah di takdirkan Takbir samada di awal atau di akhir.

Baca Dan Fahamkan : : :: : : " : Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laa Ilaaha Illallahu, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Takbir pada hari-hari ini terbagi menjadi dua bagian; Takbir Muthlaq dan Takbir Muqayyad. * Takbir Muthlaq, artinya bebas, dibaca kapan saja dan dimana saja, termasuk di jalanjalan dan di pasar-pasar. Waktunya dimulai sejak hari pertama bulan Dzulhijjah hingga imam mulai melakukan shalat Idul Adha, adapula yang mengatakan hingga akhir waktu Ashar tanggal 13 Dzulhijjah. Rasululllah saw bersabda, "Tidak ada hari yang paling mulia di sisi Allah dan paling Allah cintai amal saleh di dalamnya kecuali pada hari-hari sepuluh ini, maka hendaklah kalian memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid." (HR. Bukhari) Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiallahu'anhuma keluar ke pasar seraya bertakbir lalu orang-orang mengikutinya (HR. Bukhari). * Takbir Muqayyad, artinya takbir yang terbatas, dilakukan setelah melaksanakan shalat fardhu berjamaah. Waktunya sejak waktu Fajar hari Arafah (tanggal sembilan Dzulhijjah) hinga waktu Ashar pada akhir hari tasyrik (tanggal 13 Dzulhijjah). Hal ini dinyatakan dalam riwayat shahih dari para shahabat, seperti Jabir, Ibnu Mas'ud, dll.