Anda di halaman 1dari 2

Bahagian A: (5 markah) Beri perkataan seerti atau seiras bagi perkataan yang bergaris bawah dalam tiap-tiap butiran

berikut. Pilih jawapan yang betul. 1. Sultan Mahmud sedang beradu dengan lenanya. A. makan B. duduk C. membaca D. tidur Almari usang itu diselaputi habuk. A. pasir B. kotor C. debu D. asap Rumah bururk itu hampir roboh. A. jatuh B. condong C. rebah D. senget Cik Munah pergi ke bandar dengan menaiki kereta. A. desa B. kota C. dusun D. kebun Adik tersentak apabila terdengar guruh di langit. A. kilat B. awan C. ribut D. guntur

2.

3.

4.

5.

Bahagian B: (5 markah) Berikan perkataan yang berlawan atau berpasang maknanya dengan perkataan yang bergaris bawah. Tulis jawapan kamu di dalam ruangan yang disediakan. 1. 2. Air kopi yang hangat itu sudah menjadi ______________. Budak itu rajin belajar tetapi adiknya ______________.

3. 4. 5.

Ibu sidai baju yang basah itu supaya cepat ______________. Datin Rahimah Johor. dan ______________Hamzah berasal dari

Air sungai yang tadi pasang kini sudah ______________.

Bahagian C: (10 markah) Isikan tempat kosong ini dengan perkataan berimbuhan yang sesuai berdasarkan kata dasar yang diberikan di dalam tanda kurungan. Fariq (kejut) ______________melihat kepala adiknya yang (darah) ______________ itu. Dia segera (balut) ______________luka di kepala adiknya itu. Adiknya (nangis) ______________ ______________ (sakit) .