Anda di halaman 1dari 46

i - THINK

PETA BUIH

PETA BUIH BERGAND A

PETA BULATAN

PETA POKOK

PETA PEMIKIRAN
PETA ALIR PETA PELBAGAI ALIR

PETA DAKAP

PETA TITI

Peta

Bulatan membantu aktiviti sumbang saran dan menyenaraikan semua yang diketahui tentang perkara atau idea tertentu supaya perkara tersebut boleh diteroka.

CADANGAN TAJUK : semua bab Sebagai set induksi pdp

Peta

Buih membantu menerangkan sesuatu perkara atau idea dengan menyenaraikan kata adjektif (kualiti, sifat atau ciri) supaya boleh menerang dan memahami sesuatu dengan lebih baik

CADANGAN TAJUK : Ciri logam / bukan logam Ciri aloi Ciri imej cermin satah Ciri imej kanta

Membanding

Beza Peta Buih menyenaraikan persamaan dan perbezaan antara dua perkara atau idea supaya dapat membezakan kedua-duanya dengan membanding dan membeza

PERUBAHAN KIMIA
Pembentukan bahan baru : tidak
Pembentukan bahan baru : ya

Memerlukan tenaga

PERUBAHAN FIZIK
Bahan mengalami proses perubahan

PERUBAHAN KIMIA

Membuat

pengelasan Peta Pokok membantu menyusun maklumat supaya berada dalam kumpulan yang berbeza agar boleh memahami maklumat tersebut dalam gambaran besar secara menyeluruh.

Urutan
Peta

Alir membantu menyenaraikan langkahlangkah yang terlibat dalam sesuatu proses supaya dapat memahami apa yang perlu dilakukan untuk mencapai sesuatu.

I Think

Brace Map

Bridge Map

Multiflow Map

Brace Map/ Peta Dakap

Thinking

Process : Part to whole relationship/ Hubungan bahagian-seluruh


Uses : Used to analyze physical objects. Menganalisis objek fizikal

Common

Contoh

Soalan : 1) Apakah komponen utama? 2) Apakah komponen kecil bagi setiap komponen utama?

Eyes Head

Nose
Mouth Chest

Abdomen

Stomach

Lower Abdomen

Bridge Map/ Peta Titi

Thinking

process : Sequencing
Analogi, hubungan yang sama , mencari faktor perhubungan

Common

Uses: Identify similarity between relationship.


Mengaplikasi proses analogi menggunakan faktor penghubungan

Contoh 1) 2) 3)

Soalan Apakah faktor penghubung antara dua contoh ini. Bagaimana kedua-dua perkataan ini dikaitkan. Apakah pasangan lain yang mempunyai perkaitan yang sama.

The president leads our country like the governor lead our state.

Multiflow Map/ Peta Pelbagai Aliran

Thinking

process : Cause and Effect, Problem Solution Sebab dan Akibat Common Uses: Used to show and analyze cause and effect relationships. Menunjuk dan menganalisis hubungan sebab dan akibat.
Soalan

soalan berkaitan 1) Apakah sebab dan akibat peristiwa ini? 2) Mengapakah peristiwa ini berlaku?

Gembira

Belajar sesuatu yang baru

Apakah perasaan menghadiri LADAP?

Meningkatkan kemahiran dalam P&P

Sedih

Tambahan beban kerja

People dump rubbish in rivers

Fish will die

Factories dump toxic waste into rivers

Why are our rivers dirty?

Water become every smelly

The rivers are blocked by the rubbish

It can cause floods

1 x 12

2x6

Times of 12

3x4

SALAH TAFSIR KONSEP PETA PEMIKIRAN Sering terdapat kekeliruan penggunaan 1. Peta Pokok dengan Peta Dakap

a. Proses pemikiran Peta Pokok adalah untuk membuat pengelasan. b. Proses pemikiran Peta Dakap adalah hubungan seluruh bahagian. Apabila bahagian-bahagian disatukan akan menjadi keseluruhan. Contoh Wajah terdiri daripada pipi, dahi, lidah, dagu, leher dan gigi.

DR.MATH(16949-M)2010 All Right Reserved