Anda di halaman 1dari 9

Kemahiran 3 : Huruf-huruf vokal : a, e, i, o, u.

Nama Murid
:_________________________________________________________
Tahun
:____________________________Umur
:_______________________
Arahan

: 3.1 Sebutkan huruf vokal di bawah.

e
i

Kemahiran 3 : Huruf-huruf vokal : a, e, i, o, u.

Nama Murid
:_________________________________________________________
Tahun
:____________________________Umur
:_______________________
Arahan

: 3.2 Bunyikan huruf vokal.

a
i

Nama Murid :___________________________________


Tarikh:___________
Arahan

: Padankan huruf vokal berikut.

a
e
i
o
u

i
a
u
e
o

Kemahiran 3 : Huruf-huruf vokal : a, e, i, o, u.


Nama Murid
:_________________________________________________________
Tahun
:____________________________Umur
:_______________________
Arahan
: 3.4 Warnakan huruf vokal yang serupa
dengan menggunakan warna yang sama.

a
u

e
a

o
u

Kemahiran 3 : Huruf-huruf vokal : a, e, i, o, u.

Nama Murid
:_________________________________________________________
Tahun
:____________________________Umur
:_______________________
Arahan
tidak sama.

: 3.5 Tandakan ( X ) pada huruf vokal yang

Kemahiran 3 : Huruf-huruf vokal : a, e, i, o, u.


Nama Murid
:_________________________________________________________
Tahun
:____________________________Umur
:_______________________
Arahan
sama.

: 3.6 Tandakan ( / ) pada huruf vokal yang

Nama Murid :__________________________________


Tarikh : ________
Arahan

: Bulat dan warnakan huruf vokal yang sama.

Nama: ____________________________________

Tarikh: ___________

Arahan: Tuliskan perkataan mengikut huruf vokal di bawah.

1.

_________

___________

___________

___________

_________

___________

___________

___________

2.

3.

_________

___________

___________

___________

4.

o
5.

_________

___________

___________

___________

_________

___________

___________

___________