Anda di halaman 1dari 1

PENGENALAN 3 AKTIVITI YANG PERLU DILAKSANAKAN OLEH SEKOLAH : Mengalu-alukan kehadiran murid.

rid. Memberi penghargaan kepada murid Program Mentor Mentee.

Pelaksanaan amalan Guru Penyayang adalah bertujuan agar setiap guru membudayakan sikap kasih sayang di sekolah. Penyayang membawa maksud perbuatan atau perlakuan menyayangi, mengasihi dan bersifat belas kasihan serta menghormati orang lain. Ini bermakna Guru Penyayang adalah seorang guru yang memiliki sifat kepedulian(concern) terhadap muridnya dengan cara mengamalkan nilai kasih sayang, bersikap mesra, mengambil berat, berbudi bahasa, saling menghormati, sentiasa ceria prihatin dan sabar. Guru Penyayang seharusnya menjiwai bahawa murid mereka merupakan aset penting yang perlu diberi perhatian, dijaga , dibimbing, dihargai kewujudannya dan disayangi setiap masa. Justeru, adalah diharapkan setiap guru menghayati konsep guru penyayang. TEMA Membangun Sahsiah Diri Murid Melalui Budaya Amalan Penyayang. OBJEKTIF Menjiwai amalan penyayang sebagai budaya guru. Menginsafi bahawa kehadiran murid merupakan rahmat kepada sekolah. Menghargai sumbangan murid, ibubapa, komuniti masyarakat kepada sekolah.

JAWATANKUASA GURU PENYAYANG TAHUN 2013


Pengerusi : Encik Hashim Bin Embong Pengetua Cemerlang SMAASZA

KEBERKESANAN PELAKSANAAN Menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana Guru Penyayang (JPGP) peringkat sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua. Guru Bimbingan dan Kaunseling sebagai Setiausaha kepada JPGP. Konsep penyayang oleh guru hendaklah dilaksanakan sepanjang masa sama ada dalam mahu pun di luar bilik darjah. Membuat analisa setiap bulan bagi menilai impak pelaksanaannya. PENUTUP Program ini diharap akan dapat meningkatkan pembangunan sahsiah diri murid dan secara tidak langsung akan dapat mengeratkan hubungan guru dan murid, di samping dapat mewujudkan perasaan kasih sayang, selesa, selamat dan sejahtera dalam kalangan murid.

Timbalan Pengerusi : Puan Zalina Binti Hassan Guru Penolong Kanan HEM Naib Pengerusi 1 : Tn. Hj. Amir Husin Bin Ali GuruPenolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi 2 : Tn. Hj. Rosdi Bin Mat Rani Guru Penolong Kanan Ko-Ku Naib Pengerusi 3 : Tn. Hj. Mohamad Bin Muda Guru Penolong Kanan Tg. 6 Setiausaha : Pn. Hjh. Norizah Binti Hj Nawawi Guru Bimbingan & Kaunseling 1

Pen.Setiausaha : Puan Zaiton bt. Mat Rani Guru Bimbingan & Kaunseling 2 Ahli Jawatankuasa Wakil Guru Kanan Mata Pelajaran Semua Penyelaras Tingkatan Wakil Badan Disiplin Wakil Warden Wakil Guru Agama