Anda di halaman 1dari 9

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA MELAYU

Oleh, Dr. Supian bin Mohamad Noor Jabatan Bahasa IPG Kampus Bahasa Melayu
======================================================
Frasa Pembentukan Frasa dalam Ayat Inti (Dasar) Pola 1 : FN + FN PREDIKAT (FN) murid. guru. wartawan. nasionalis. guru pelatih. kerani. lembu.

SUBJEK (FN) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kamal Encik Kadri Orang itu Encik Yusuf itu Mereka ini Tiga orang perempuan itu Kelima-lima ekor binatang itu

Nota: FN sebagai SUBJEK

Kata ganti Nama Khas

(penentu)

+ (penentu)

(bilangan) + N + (penentu) Dalam bahasa Melayu tidak ada artikel seperti a dan the dalam bahasa Inggeris. Oleh itu, tidaklah granmatis bentuk-bentuk ujaran seperti *Ali seorang murid atau *Ini sebatang pensel, seolah-olah seorang dan sebatang itu artikel juga. Walaupun dalam bahasa Inggeris hanya frasa kerja (VP) yang boleh bertugas sebagai predikat, namun dalam bahasa Melayu FN boleh bertugas sebagai predikat. 1 Sintaksis BM (Frasa) Dr. Supian bin Md. Noor

POLA 2 :
SUBJEK (FN) 1. 2. 3. 4. 5.

FN + FS
PREDIKAT (FS) bagai merpati. dari Institut Bahasa Melayu. dengan ayah. dari Jepun. di selatan Pahang. Kata Ganti + (penentu)

Dua orang kekasih itu Dua puluh orang pelajar itu Kedua-dua orang pegawai itu Dia itu Johor

Nota: FN sebagai SUBJEK

Nama Khas

+ (penentu)

(bilangan) + N + (penentu) FS sebagai PREDIKAT Sendi + (nama arah) + FN Dalam bahasa Melayu, FS boleh menjadi predikat tanpa FK. Walau bagaimanapun, jika ada FK dalam ayat, maka FS akan menjadi adjung (predikat tambahan) saja. Misalnya dalam ayat Mereka ke pasar, FS ke pasar bertugas sebagai predikat, tetapi dalam ayat Mereka pergi ke pasar, FS ke pasar menjadi adjung yang bertugas sebagai keterangan.

2 Sintaksis BM (Frasa) Dr. Supian bin Md. Noor

POLA 3 (a)
SUBJEK (FN) 1. 2. 3. 4. 5.

: FN + FA
PREDIKAT (FA) ajaib. banyak. kecewa. cantik. tumpul.

Binatang ini Seribu Mereka ini Encik Hanita Beberapa bilah pisau itu

Nota : FN sebagai SUBJEK FA sebagai PREDIKAT

Nama am + (penentu) Kata ganti + (penentu) Nama khas + (penentu) ( bilangan)+ penjodoh + N+(penentu) Adjektif

Seperti dalam Pola 1 dan Pola 2 juga, maka dalam Pola 3 ini pun tidak perlu ada kata kerja seperti dalam bahasa Inggeris, kerana dalam bahasa Melayu FA boleh bertugas sebagai predikat.

POLA 3 (b) : FN + FA
SUBJEK (FN) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hamidi Dia ini Encik Nuzuldin itu Ketiga-tiga orang buruh itu Pakaian ini Durian ini PREDIKAT (FA) (agak) gemuk. (terlalu) cermat. (paling) sabar. (sangat) malas. istimewa (sungguh). (sudah terlalu) masak.

NOTA : FN sebagai SUBJEK FA sebagai PREDIKAT 3 Sintaksis BM (Frasa)

Nama Khas + (penentu) Kata Ganti + (penentu) (bilangan) + N + (penentu) (penguat) (KB) + Adjektif + (penguat) + Adjektif

Dr. Supian bin Md. Noor

Frasa Adjektif boleh disertai kata penguat seperti amat, paling, sangat, terlalu. Antara kata-kata penguat itu ada yang di depan adjektif letaknya (misalnya: agak, paling, terlalu); ada yang di belakang adjektif (misalnya: nian, sekali); dan ada yang bebas, yakni boleh di depan atau di belakang adjektif (misalnya: amat, sangat, sungguh ). Frasa Adjektif boleh juga disertai kata bantu (seperti: akan, belum, masih, sedang, sudah ) tetapi letak kata bantu mestilah sebelum penguat.

POLA 3 (c) : FN +
SUBJEK (FN)
1. 2. 3. 4. 5. Julia Julia Dia Peserta itu Semua orang

FA + (FS)
PREDIKAT (FA) (FS)
akan Aminah. akan Aminah. daripada segala tuduhan. terhadap saingan. dengan jawapan itu.

(sangat) benci benci (benar) (telah) bebas jujur (belum) puas

NOTA
(penguat) FA sebagai predikat (kb) + Adjektif + (penguat) + Adjektif + (FS)

FA dalam ayat inti Melayu boleh diperluas hanya dengan FS (yakni Sendi + FN) dan tidak boleh dihubnungkan dengan FN secara langsung. Jadi, ayat Saya suka durian tidak boleh menjadi *Saya sukakan durian seolah-olah durian itu objek dan suka itu kata kerja transitif menurut analogi dari bahasa Inggeris: I like durian, kerana like dalam bahasa Inggeris memang kata kerja transitif, sedangkan dalam bahasa Melayu suka ialah kata adjektif yang dapat disamakan dengan kata Inggeris fond.

4 Sintaksis BM (Frasa) Dr. Supian bin Md. Noor

POLA 4 (a) : FN + FKTTr (Tak Transitif)


SUBJEK (FN)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tuhan Saiful Dia Zaman Daun-daun Dia Petani itu Orang itu

PREDIKAT (FK)
ada (belum) bangun. (hendak) bersin. (sudah) berubah. berguguran. mengangguk. menderita. tercengang.

Nota :
FK sebagai predikat (kb) + KKTTr asal : ada, bangun,, bersin, terbitan beR: berubah beR-an: berguguran meN: mengangguk, menderita teR : tercengang

KKTTr

Kata kerja tak transitif dalam ayat-ayat inti Melayu boleh disertai kata Bantu (misalnya: belum, hendak, sudah ) dan letak kata bantu mestilah sebelum Kata kerja tak transitif. Kata kerja tak transitif seperti ada, bangun, bersin tidak memerlukan awalan dan akhiran. Kata kerja tak transitif yang memang memerlukan awalan-awalan seperti beR, meN, dan teR, tidak boleh ditiadakan awalannya itu. Misalnya ayat Orang itu sedang berlari tidak boleh diubah menjadi *Orang itu sedang lari, walaupun Banduan itu lari dari penjara dibolehkan kerana lari sebagai kata kerja tak transitif bererti melepaskan diri. Demikian juga Mereka sedang berbincang tidak boleh diubah menjadi *Mereka sedang bincang. Awalkan meN tidak boleh juga ditiadakan. Misalnya ayat-ayat seperti Wanita itu sedang menari atau Bayi itu sedang menangis tidak boleh dijadikan *Wanita itu sedang tari dan *Bayi itu tangis. Awalan teR demikian juga. Misalnya Dia tercengang tidak boleh diubah menjadi *Dia cengang. 5 Sintaksis BM (Frasa) Dr. Supian bin Md. Noor

POLA 4 (b) : FN + FK (Tak Transitif) + (Keterangan)


SUBJEK (FN) PREDIKAT (FK) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Murid itu Kami Majalah itu Encik Borhan Pelajar-pelajar itu Darah (bangkit) (sudah) tahu terbit hendak memberontak mengalir Keterangan (FS, FN, FA) dari kerusi. akan perkara itu. bulan ini. berjalan jauh. terhadap kekejaman. seperti air.

NOTA: FK sebagai PREDIKAT

(kb) + KKTTr

+ (keterangan)

FK dalam bahasa Melayu boleh diperluas dengan frasa lain yang menjadi keterangan; misalnya FS (yakni kata sendi + FN) seperti dalam kebanyakan contoh di atas, atau KN seperti dalam contoh (3), atau KA seperti dalam contoh (4). Oleh sebab kata kerja tak transitif tidak mengambil FN sebagai objek seperti KKTr, maka bentuk-bentuk ujaran seperti *Saya sudah tahu hal itu sama tidak gramatismya dengan *Kami hendak pergi sekolah itu, Kata kerja tak transitif yang berawalan meN tidak berakhiran i atau kan . Jika dibubuhi akhiran i atau kan, maka KKTTr tadi menjadi KKTr, misalnya melompat (KKTTr) menjadi melompati (KKTr), dan membersar (KKTTr) menjadi membesarkan (KKTr) .

POLA 4 (c) : FN + FKTr (Transitif) + (keterangan)


SUBJRK (FN)
1. 2. 3. Azlan Beberapa orang Beberapa orang

PREDIKAT

(FK)
mengajak Husni memberitahukan kejadian itu memberitahu polis 6

(keterangan)
ke Kuala Terengganu kepada polis. tentang kejadian itu Dr. Supian bin Md. Noor

Sintaksis BM (Frasa)

4. 5. 6. 7. 8.

Dia Encik Kamarul Encik Rusli Mereka Orang itu

(sedang) menggali lubang menyewakan rumah itu menyewa rumah itu memetik daun teh mengetuk pintu

dengan cangkul. kepada Encik Rusli. daripada Encik Kamarul semalam. kuat-kuat.

NOTA: FK sebagai PREDIKAT (kb) + KT + FN + (keterangan)

Dalam bahasa Melayu kata kerja transitif tidak boleh dipisahkan daripada FN debagai objeknya. Oleh sebab itu, bentuk-bentuk ujaran seperti *Dia menceritakan tentang kisah itu kepada saya atau *Kami hendak menyatakan sekali perkara itu kepada dia tidaklah gramatis. Sebilangan besar ayat contoh di atas diperluas dengan FS sebagai keterangan, tetapi boleh juga dengan KN sebagai keterangan seperti dalam contoh (7) dan dengan kata keterangan (KKT) seperti dalam contoh (8). Arahan: Penggunaan ayat-ayat di bawah dalam komunikasi harian sering ditemukan. Walau bagaimanapun, komunikasi yang berlaku itu masih tidak menggunakan bahasa Melayu baku. Sila kenal pasti kesalahannya dan tulislah pembetulannya. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tiga buah kereta-kereta terlibat dalam perlanggaran tersebut. ___________________________________________________________ Beberapa orang pekerja-pekerja di situ berbangsa Indonesia. ___________________________________________________________ Ketiga-tiga orang penyanyi-penyanyi itu telah berjaya memasuki pertandingan akhir. ___________________________________________________________ Setiap pelajar-pelajar lelaki di kolej tersebut memakai tali leher. ___________________________________________________________ Baju-baju yang didermakan oleh keluarga itu cantik-cantik belaka. ___________________________________________________________ Barang-barang di pusat beli-belah itu mahal-mahal belaka. ___________________________________________________________ Rumah-rumah di kawasan itu besar-besar. ___________________________________________________________ Selepas menamatkan agenda mesyuarat pada hari itu, mereka membincangkan lain-lain hal pula. _________________________________________________________________ _ Samy Kedai Dobi itu menerima upah yang agak murah.

9.

7 Sintaksis BM (Frasa) Dr. Supian bin Md. Noor

10.

_________________________________________________________________ _ Goreng pisang yang dijual di warung itu amat enak. _________________________________________________________________ _ Pemandangan di kampungnya amat indah nian. _________________________________________________________________ _ Rumahnya kelihatan begitu jelas sekali dari atas bukit. _________________________________________________________________ Dialah pelari yang terhandal sekali. _________________________________________________________________ Itulah bangunan yang amat tercantik. _________________________________________________________________ Pemuda yang gemuk itu suka minuman Coca-cola. _________________________________________________________________ Mereka patuh arahan yang dikeluarkan oleh pihak institut. _________________________________________________________________ Pakaian yang dipakai oleh gadis itu amat tersesuai. _________________________________________________________________ Bangunan Ibu Pejabat Telekom itu tertinggi. _________________________________________________________________ Pemimpin itu senantiasa lupa janji-janjinya. _________________________________________________________________ Pasukan Singapura bertemu pasukan Indonesia dalam pertandingan akhir bola sepak Piala Ayam Belanda. ________________________________________________________________ Dia bertanya saya tentang hal itu. _________________________________________________________________ Meja itu beralaskan dengan sehelai kain. _________________________________________________________________ Anggota pengakap itu masuk ke hutan berpandukan pada kompas. _________________________________________________________________ Dia masih belum mengetahui tentang hal itu. _________________________________________________________________ Beliau mempunyai banyak pengalaman dalam bidang penulisan. _________________________________________________________________ Pekerja-pekerja itu akan mendalamkan lagi sungai ini. _________________________________________________________________ Jambangan bunga itu digubah olehku. _________________________________________________________________ Lukisan ini dihasilkan oleh kamu? _________________________________________________________________ Dinding tandas lelaki itu dia conteng. 8 Dr. Supian bin Md. Noor

11.

12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Sintaksis BM (Frasa)

30. 31. 32. 33.

_________________________________________________________________ Buku itu anda mesti pulangkan. _________________________________________________________________ Datang dengan berbaju hitam itu abang saya. _________________________________________________________________ Peserta Kursus Perguruan Lepas Ijazah itu saja termenung. _________________________________________________________________ Tinggi bangunan itu sepuluh tingkat. _________________________________________________________________

9 Sintaksis BM (Frasa) Dr. Supian bin Md. Noor