Anda di halaman 1dari 8

TEMASYA SUKAN OLAHRAGA ZON PKG BOTA TAHUN 2013

BORANG PENYERTAAN NAMA SEKOLAH: SEKOLAH KEBANGSAAN SUAK PADI


N O . S I J I L L A H I R L O N T A R P E L U R U

LELAKI BAWAH 12 TAHUN


L O M P A T T I N G G I 4 X 2 0 0 M E T E R 8 0 M H U R D L E S 4 X 1 0 0 M E T E R

BIL

NAMA PESERTA

N O . P E S E R T A

T A R I K H L A H I R

1 0 0 M E T E R

2 0 0 M E T E R

L O M P A T J A U H

J U M L A H A C A R A

C A T A T A N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JENISLY A/L ITAM HELA


ATTUYUSA A/L ITAM RI

P 1401 P 1402

AW 41961 CK 08437

6/9/2001 19/1/2001

X X

X X

X X

X X

NOTA:1 2 Tandakan "x"bagi acara yang disertai dan emailkan kpd gantongtiti@yahoo.com Cetakkan 2 salinan dan hantarkan borang bercetak kepada JKK Pertandingan pada atau sebelum 15 Februari 2013. 3 Maksima penyertaan adalah 2 peserta bagi acara padang dan balapan. Tandatangan Pengurus Pasukan Nama : . Tandatangan Guru Besar dan Cop Rasmi

No.Tel :

TEMASYA SUKAN OLAHRAGA ZON PKG BOTA TAHUN 2013 BORANG PENYERTAAN NAMA SEKOLAH: SEKOLAH KEBANGSAAN SUAK PADI
N O . S I J I L L A H I R L O N T A R P E L U R U

PEREMPUAN BAWAH 12 TAHUN


L O M P A T T I N G G I 4 X 2 0 0 M E T E R 8 0 M H U R D L E S 4 X 1 0 0 M E T E R

BIL

NAMA PESERTA

N O . P E S E R T A

T A R I K H L A H I R

1 0 0 M E T E R

2 0 0 M E T E R

L O M P A T J A U H

J U M L A H A C A R A

C A T A T A N

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DIANA A/P NASHIRMA ASRANIE A/P TAHA NORASWIN PUSPA A/P PANDAK AYU HANIZA BINTI BAHARUM

P 1403 P 1404 P 1405 P 1406

AT 23486 AV 77542 AX 16946 AX 17004

24/11/2001 11/6/2001 17/11/2001 15/12/2001

X X X X

X X

NOTA:1 2 Tandakan "x"bagi acara yang disertai dan emailkan kpd gantongtiti@yahoo.com Cetakkan 2 salinan dan hantarkan borang bercetak kepada JKK Pertandingan pada atau sebelum 15 Februari 2013. 3 Maksima penyertaan adalah 2 peserta bagi acara padang dan balapan. Tandatangan Pengurus Pasukan Nama : . Tandatangan Guru Besar dan Cop Rasmi

No.Tel :

TEMASYA SUKAN OLAHRAGA ZON PKG BOTA TAHUN 2013


BORANG PENYERTAAN NAMA SEKOLAH: SEKOLAH KABANGSAAN SUAK PADI
N O . S I J I L L A H I R L O N T A R P E L U R U

LELAKI BAWAH 11 TAHUN


L O M P A T T I N G G I 4 X 2 0 0 M E T E R 8 0 M H U R D L E S 4 X 1 0 0 M E T E R

BIL

NAMA PESERTA

N O . P E S E R T A

T A R I K H L A H I R

1 0 0 M E T E R

2 0 0 M E T E R

L O M P A T J A U H

J U M L A H A C A R A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JERI FAZLIN A/L YUSSOF HAZELIZAM A/L HERI

P 1407 P 1408

AY 81061 AY 48486

28/5/2002 10/2/2002

X X

X X

X X

X X

NOTA:1 2 Tandakan "x"bagi acara yang disertai dan emailkan kpd gantongtiti@yahoo.com Cetakkan 2 salinan dan hantarkan borang bercetak kepada JKK Pertandingan pada atau sebelum 15 Februari 2013. 3 Maksima penyertaan adalah 2 peserta bagi acara padang dan balapan. Tandatangan Pengurus Pasukan Nama : . Tandatangan Guru Besar dan Cop Rasmi

No.Tel :

TEMASYA SUKAN OLAHRAGA ZON PKG BOTA TAHUN 2013

BORANG PENYERTAAN NAMA SEKOLAH:SEKOLAH KEBANGSAAN SUAK PADI


N O . S I J I L L A H I R T A R I K H L A H I R L O M P A T J A U H L O N T A R P E L U R U

PEREMPUAN BAWAH 11 TAHUN


L O M P A T T I N G G I 4 X 2 0 0 M E T E R 8 0 M H U R D L E S 4 X 1 0 0 M E T E R

BIL

NAMA PESERTA

N O . P E S E R T A

1 0 0 M E T E R

2 0 0 M E T E R

J U M L A H A C A R A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SELINDANG SARI A/P SELIMAN SALWANA A/P BAH ALANG

P 1409 P 1410

AW 69929 BA 05641

6/3/2002 24/9/2002

X X

X X

NOTA:1 2 Tandakan "x"bagi acara yang disertai dan emailkan kpd gantongtiti@yahoo.com Cetakkan 2 salinan dan hantarkan borang bercetak kepada JKK Pertandingan pada atau sebelum 15 Februari 2013. 3 Maksima penyertaan adalah 2 peserta bagi acara padang dan balapan. Tandatangan Pengurus Pasukan Nama : . Tandatangan Guru Besar dan Cop Rasmi

No.Tel :

C A T A T A N

HUN

C A T A T A N