Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Harian Pemulihan Bahasa Melayu

Nama Guru

: Mohd Qhairil Anwar Bin Azhar

Sekolah

: Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 8(2)

Tarikh

: 2 September 2013

Kelas : 1 Azalea

Mata Pelajaran

: Bahasa Melayu

Hari

Kumpulan

Kemahiran

: Isnin

Masa : 8.45-9.45 pagi

Epal

Tembikai

1. Ariff Danial

5. Zulfadhli

2. Shamil Hazriq

6. Nur Aini

3. Danial Aiman

7. Danish

4. Hakimi
Kemahiran 5 Perkataan KV+KV

Kemahiran 8 Perkataan KVK

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid Pada akhir pengajaran dan pembelajaran
dapat :
Hasil Pembelajaran

1. Menyebut dan mengeja sekurang-kurangnya


3 daripada 5 perkataan dengan betul.
2. Menulis 3 daripada 5 perkataan dengan

Pengetahuan sedia
ada murid

betul.
Murid sudah mempelajari :
1. Kemahiran 4 Suku kata KV

murid dapat :
1. Menyebut dan mengeja 3 daripada 5
perkataan yang ditunjukkan oleh guru.
2. Menulis

sekurang-kurangnya

daripada 5 perkataan dengan betul.


Murid sudah mempelajari :
1. Kemahiran 7 Perkataan KV+KV+KV

Bahan Bantu Belajar


Penerapan Nilai
Murni
Unsur KBKK

Tayangan kad perkataan, tayangan gambar, alatan permainan Belon Letup dan lembaran kerja.
Teliti, rajin, dan tidak berputus asa.
Mengingat kembali, menjana idea dan menyenaraikan.
1. Murid diminta berada dalam kumpulan masing-masing.
2. Murid melihat tayangan kad perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

Set Induksi
( 5 minit )

3. Murid mengecam tayangan kad perkataan yang ditunjukkan dan menyebutnya dengan
intonasi yang jelas dengan bimbingan guru.
4. Sebutan murid akan diperbetulkan oleh guru jika terdapat kesalahan sebutan.
5. Guru mengaitkan aktiviti tersebut dengan isi pelajaran pada hari ini.
( Pengajaran dan Pembelajaran )
( Latihan Bertulis )

Langkah 1
( 15 minit )

1. Tayangan

gambar

kepada murid.

KV+KV

ditunjukkan

1. Murid diberikan lembaran kerja oleh


guru.
2. Murid

dikehendaki

mewarnakan

perkataan yang tersembunyi mengikut


warna yang disukai dan menyalin
kembali perkataan tersebut.

2. Murid menyebut dan mengeja perkataan


tayangan gambar KV+KV mengikut guru.
3. Murid

memadankan

tayangan

gambar

KV+KV dengan menaip perkataan melalui


penggunaan

komputer

riba

bersama

dikehendaki

perkataan

KV+KV

dikehendaki

menyiapkan

lembaran kerja.
4. Murid dibimbing oleh guru.

bimbingan guru.
4. Murid

3. Murid

menyalin
yang

ditaip

semula
melalui

komputer riba di atas kertas yang telah


disediakan.
( Latihan Bertulis )
1. Murid diberikan lembaran kerja oleh guru.
Langkah 2

2. Murid dikehendaki mewarnakan perkataan

( 15 minit )

yang tersembunyi mengikut warna yang


disukai dan menyalin kembali perkataan
tersebut.

( Pengajaran dan Pembelajaran )


1. Tayangan gambar KVK ditunjukkan
kepada murid.

3. Murid dikehendaki menyiapkan lembaran


kerja.
4. Murid dibimbing oleh guru.

2. Murid

menyebut

perkataan

tayangan

dan

mengeja

gambar

KVK

mengikut guru.
3. Murid memadankan tayangan gambar
KVK dengan menaip perkataan KVK
yang

betul

melalui

komputer

riba

dengan bantuan guru.


4. Murid dikehendaki menyalin semula
perkataan KVK yang ditulis di atas
kertas yang telah disediakan.
( Permainan Belon Letup 1 Minit)

1. Setiap murid diminta untuk berada di belakang kelas dengan teratur dan mendengar arahan
Langkah 3
( 20 minit )

permainan daripada guru.


2. Murid akan diberikan oleh guru sekeping belon getah yang belum ditiup mengikut giliran
barisan dan kumpulan ( Epal dan Tembikai).
3. Kesemua belon getah mempunyai kandungan soalan khas dan token ganjaran.
4. Murid paling hadapan dalam barisan terlebih dahulu akan meniup belon sehingga pecah
dalam masa 1 minit sahaja. Setiap murid akan diberikan dua kali percubaan.
5. Mana- mana murid yang membuat bising dan mengganggu kelancaran permainan akan
diletakkan di dalam gelung tahanan yang telah disediakan oleh guru selama 2 minit.
6. Murid kemudiaannya akan mengambil soalan khas dan token ganjaran untuk diserahkan
kepada guru setelah belon yang ditiup berjaya dipecahkan.
7. Guru akan membacakan arahan soalan dan meminta murid menulis jawapan pada papan
putih.
Contoh soalan: Sila tulis dan ejakan perkataan
kuda

8. Murid akan menyebut jawapan yang ditulis pada papan putih dan diikuti oleh murid-murid
yang lain.
9. Murid yang berjaya menulis jawapan yang betul akan diberikan token ganjaran oleh guru.
10. Langkah 5 hingga 8 diulang sehingga setiap murid berjaya memecahkan belon yang diberi.
11. Pada pengakhiran permainan, token ganjaran akan dikira oleh guru bersama murid.
Penutup kognitif
Guru membuat kesimpulan secara keseluruhan mengenai aktiviti pengajaran yang telah dijalankan.

Penutup
( 5 minit )

Penutup sosial
1. Guru mengucapkan tahniah kepada para pemenang.
2. Guru memberikan pujian dan penghargaan kepada murid yang bersikap baik dalam proses
pengajaran dan pembelajaran.

Refleksi Guru Pelatih:

Ulasan Pensyarah/ Guru Pembimbing:

...
Tandatangan
Pensyarah/ Guru Pembimbing