Anda di halaman 1dari 11

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

Bidang Isu Strategi Tahap penguasaan teori dan kemahiran asas permainan kurang memuaskan Matlamat Strategik Meningkatkan tahap penguasaan teori dan kemahiran asas permainan Objektif 1. Meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan dalaman dari segi kualiti dan kuantiti 1. Memudahkan maklumat diperolehi dengan cepat dan terkini Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia 2. Merancang program yang sesuai 3. Memberi pendedahan kepada guru bukan opsyen 4. Menilai kemahiran guru dalam P&P praktikal padang Petunjuk Prestasi Utama (KPI) % pelajar yang lulus semua mata pelajaran Bilangan % pelajar mencapai semua A Gred Purata Sekolah (GPS) Kekerapan mengemaskini sistem fail Kekerapan mengakses maklumat dalam komputer Bilangan Program Panitia dalam setahun Bilangan Kursus dalaman Bilangan kali pencerapan seorang guru setahun 1 Sasaran TOV 2012 2013 2014 Tiada rekod Tiada rekod 1 100 100 3 100 100 3 100 100 3

Kurikulum Pengurusan panitia yang tidak teratur

PELAN TAKTIKAL PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN


Matlamat Objektif Strategi Bil : : : Meningkatkan tahap penguasaan teori dan kemahiran asas permainan Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia Program terancang melibatkan panitia, guru mata pelajaran dan pelajar Tanggungjawab Panitia mata pelajaran Tempoh Januari Jun Kos Output/hasil Meningkatkan penguasaan kemahiran asas permainan Menyemai kesedaran tentang isu-isu berkaitan dengan kesihatan diri dan persekitaran Memberi kesedaran dan motivasi dalam penjagaan kesihatan diri KPI 80% pelajar lulus ujian kemahiran 100% palajar dapat menguruskan kesihatan diri dengancara yang betul Pengumpulan bahan-bahan berkaitan setiap bulan Pelan Kontigensi Kelas teori dan tayangan video Catatan

Pelan Taktikal (Program) Latihan permainan di sebelah petang Ceramah Motivasi & Pameran Kesihatan Ruangan/ sudut khas yang berkaitan dengan PJPK

RM 500.00

Panitia mata pelajaran

Mac Ogos

RM 500.00

Kelas teori dan tayangan video

Panitia mata pelajaran dan pelajar

Sepanjang tahun

RM 200.00

Mengakses bahan dari sumber internet

Matlamat Objektif Strategi Bil

: : :

Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia Memudahkan maklumat diperolehi dengan cepat dan terkini Program terancang melibatkan panitia dan guru mata pelajaran Tanggungjawab Tempoh Januari Novembe r Kos Output/hasil Maklumat terkini dan mudah diakses KPI Data terkini setiap masa Pelan Kontigensi Maklumat disimpan dalam komputer Catatan

Pelan Taktikal (Program) Mengemaskini dan menyusun fail

1.

Ketua panitia

RM 50.00

Matlamat Objektif Strategi Bil

: : :

Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia 1. Merancang program sesuai bagi guru mata pelajaran 2. Memberi pendedahan kepada guru bukan opsyen Program terancang melibatkan panitia dan guru mata pelajaran Tanggungjawab Ketua panitia, guru sains sukan Tempoh Januari Jun Kos Output/hasil Guru yakin dan berkemahiran dalam P&P Guru mampu mengendalikan penilaian SEGAK dengan baik KPI Guru mahir mengendalikan praktikal kemahiran Perlaksanaan SEGAK berjalan dengan lancar dan mengikut prosedur yang ditetapkan kementerian Pelan Kontigensi Kelas teori dan tayangan video Catatan

1.

Pelan Taktikal (Program) Kursus dalaman bagi guru bukan opsyen Pengenalan kepada perlaksanaan SEGAK

RM 200.00

2.

Ketua Panitia

Januari

RM 50.00

Buku manual pelaksanaan SEGAK

Matlamat Objektif Strategi Bil

: : :

Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia Menilai kemahiran guru dalam P&P praktikal padang Program terancang melibatkan panitia dan guru mata pelajaran Tanggungjawab Ketua panitia, Ketua bidang Tempoh Januari Ogos Kos Output/hasil Guru yakin dan berkemahiran dalam P&P KPI Guru mahir mengendalikan praktikal kemahiran Pelan Kontigensi Catatan

Pelan Taktikal (Program) Pencerapan berkala

1.

PELAN OPERASI
Nama Program Matlamat: Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 2 3 4 5 : : : : : : Program Latihan di Sebelah Petang Meningkatkan tahap penguasaan teori dan kemahiran asas permainan Meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan dalaman dari segi kualiti dan kuantiti Januari hingga Jun Pelajar Tahun 1 hingga 6 RM 500.00 Proses Kerja Perlantikan Jawatankuasa semasa mesyuarat panitia Taklimat kepada pelajar Mempromosikan program - surat pemberitahuan kepada ibu bapa/ penjaga Menghadiri program Penilaian/Post Mortem Tanggungjawab Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Pelajar Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Tempoh Sekali Sekali Seminggu 1 jam 2 kali dalam seminggu Selepas setiap aktiviti dilaksanakan Status/Pelan Kontigensi

Nama Program Matlamat: Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 2

: : : : : :

Ceramah, Motivasi & Pameran Kesihatan Meningkatkat tahap penguasaan pengetahuan dalam kesihatan diri dan persekitaran Menyemai kesedaran tentang isu-isu berkaitan dengan kesihatan diri dan persekitaran Mac hingga Ogos Pelajar Tahun 1 hingga 6 RM 500.00 Proses Kerja Tanggungjawab Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Guru Kesihatan Kaunselor Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Pelajar Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Guru Kesihatan Kaunselor Tempoh Sekali Sekali Status/Pelan Kontigensi

Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas Taklimat kepada pelajar Mempromosikan program - surat pemberitahuan kepada ibu bapa/ penjaga - surat jemputan kepada penceramah dan agensi yang berkaitan Menghadiri program

Seminggu

4 jam Selepas setiap aktiviti dilaksanakan

Penilaian/Post Mortem

Nama Program Matlamat: Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 2 3 4

: : : : : :

Mengadakan Ruangan/ Sudut Khas Berkaitan Dengan PJPK Meningkatkat tahap penguasaan pengetahuan dalam kesihatan diri dan persekitaran Memberi kesedaran dan motivasi dalam penjagaan diri dan persekitaran Sepanjang tahun Pelajar Tahun 1 hingga 6 RM 200.00 Proses Kerja Tanggungjawab Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Pelajar Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Tempoh Sekali Sekali Sekali Status/Pelan Kontigensi

Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas Taklimat kepada pelajar Mempromosikan program - pemberitahuan kepada pelajar Melaksanakan program Penilaian/Post Mortem

Sepanjang tahun Selepas setiap aktiviti dilaksanakan

Nama Program Matlamat: Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 2 3 4

: : : : : :

Mengemaskini dan Menyusun Fail Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia Memudahkan maklumat diperolehi dengan cepat dan terkini Januari hingga Disember Ketua Panitia dan Guru Matapelajaran RM 50.00 Proses Kerja Tanggungjawab Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Tempoh Sekali Sekali Sekali Selepas setiap aktiviti dilaksanakan Status/Pelan Kontigensi

Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas Taklimat kepada Guru Matapelajaran Mempromosikan program - surat perlantikan kepada guru yang berkenaan Penilaian/Post Mortem

Nama Program Matlamat: Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 2 3 4 5

: : : : : :

Kursus Dalaman bagi Guru Bukan Opsyen Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia Memberi pendedahan kepada guru bukan opsyen Januari hingga Jun Guru Matapelajaran bukan opsyen RM 200.00 Proses Kerja Tanggungjawab Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Ketua Panitia Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Tempoh Sekali Sekali Seminggu 4 jam Selepas setiap aktiviti dilaksanakan Status/Pelan Kontigensi

Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas Taklimat kepada guru Mempromosikan program - surat pemberitahuan kepada guru berkenaan Menghadiri program Penilaian/Post Mortem

Nama Program Matlamat: Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 2 3 4 5

: : : : : :

Kursus Pengenalan Kepada Perlaksanaan Program SEGAK Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia Guru mampu mengendalikan penilaian SEGAK nemgikut prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Januari Guru Matapelajaran RM 50.00 Proses Kerja Tanggungjawab Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Ketua Panitia Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Tempoh Sekali Sekali Seminggu 4 jam Selepas setiap aktiviti dilaksanakan Status/Pelan Kontigensi

Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas Taklimat kepada guru Mempromosikan program - surat pemberitahuan kepada guru berkenaan Menghadiri program Penilaian/Post Mortem

10

Nama Program Matlamat: Objektif Tempoh Sasaran Kos Langkah 1 2 3

: : : : : :

Pencerapan Berkala Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia Guru yakin dan berkemahiran dalam P&P Januari hingga Ogos Guru Matapelajaran Status/Pelan Kontigensi

Proses Kerja Pemberitahuan tarikh- tarikh pencerapan kepada guru matapelajaran pencerapan Penilaian/Post Mortem

Tanggungjawab Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Ketua Bidang Ketua Panitia Ketua bidang

Tempoh Sekali 2 kali Selepas semua pencerapan dilaksanakan

11