Anda di halaman 1dari 2

SINOPSIS LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

Buku/jurnal yang dibaca perlu berdasarkan 3 bidang berikut: A. Pengetahuan Profesionalisme (60%) 1. Ilmu Pengetahuan Pendidikan dan Mata Pelajaran Media dalam P & P Psikologi dalam Pendidikan Pendekatan P & P berkesan 2. Kandungan dan Kaedah Pedagogi Sivik dan Kewarganegaraan Penggabungjalinan dalam P & P 3. Pengurusan Kurikulum Pengurusan Fail Head Count dan TOV Pengurusan PSS 4. Kreativiti dan Inovasi Pedagogi Power Point dan Movie Maker dalam P & P Pendekatan Kaedah dan Teknik Pengajaran Peningkatan Profesional dalam P & P

B. Kemahiran Profesionalisme (20%) 1. Kejurulatihan Pengurusan Segak dan Kecergasan Kejurulatihan (bola sepak, bola baling, badminton dll) 2. Penulisan Ilmiah ( artikel, jurnal) 3. Kajian dan Penyelidikan Akademik 4. Kepimpinan Budaya Kerja Cemerlang

5. Pengurusan Kewangan Asas Kewangan Pengurusan Harta Modal-Stok dan Inventori 6. Pengurusan Strategik

C. Amalan dan Nilai Profesionalisme Keguruan (20%) 1. Nilai dan Etika Etika Kerja Sebagai Pendidik Adab Menziarahi Orang Pengurusan Jenazah Pembentukan Jati Diri Guru 2. Komunikasi Berkesan Pengucapan Awam Kemahiran Perundingan 3. Soft Skill Pengurusan Tingkahlaku Interpersonal dan Intrapersonal Kaunseling Kelas