PROJEK GERAK GEMPUR 2M (MEMBACA DAN MENULIS

)
INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN 2M (1PP2M)

BAHAN MURID
NAMA TAHUN TARIKH MARKAH : : : :

Kemahiran 1 dan 2 : Mengenal Abjad Arahan : Soalan 1 hingga 10 Murid menulis huruf abjad selepas setiap abjad diimbas 3 saat 1. 6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10 .

Bahan Murid IPP2M Tahap 1

2

Kemahiran 3 : Mengenal Huruf Vokal Arahan A . Murid mendengar bunyi vokal yang disebut. B. Murid menulis vokal yang didengar.

BIL

VOKAL

11. 12. 13. 14. 15.

Bahan Murid IPP2M Tahap 1

3

Kemahiran 4, 8, 18 : Sukukata KV, KVK, KVKK, KKVK Arahan: Murid menulis suku kata berdasarkan sukukata yang didengar

BIL

SUKUKATA

16. 17. 18. 19.

Kemahiran 5,6,11, 15, 17, 18, 19, 20, 22 KV + KV, V + KV, V + KVK, KV + KVK, KVK + KV +
Bahan Murid IPP2M Tahap 1

4

KVK, KVKK V + KVKK, KV + KVKK, KVK + KVKK, KVKK + KVKK Arahan : Tuliskan perkataan yang disebut oleh guru BIL 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. JAWAPAN MURID

Kemahiran 8, 11, 12, 25, 30 KV + KV, KV + KVK + KVKK, KV + KVK, VKK + KV, KVK Arahan : Tulis perkataan berdasarkan gambar yang betul .
Bahan Murid IPP2M Tahap 1

5

belimbing angsa 30. jam 31 .

gajah lembu

32.

33 .

34

Kemahiran 7, 8, 11, 22, 24 KV + KVK, KV + KV + KV, KV + KV KVKK, KVKK + KVK, V + KVK Arahan: Tulis perkataan yang betul pada tempat kosong yang disediakan.
Bahan Murid IPP2M Tahap 1

6

35.

36 .

37.

38 .

39

Kemahiran 29 Diftong Arahan: Tulis perkataan yang betul pada tempat kosong yang disediakan. 40. 41 . 7

Bahan Murid IPP2M Tahap 1

hari 42. 43 .

bu

si 44

tu

ker Kemahiran 13, 14, 31 KV + KVK, KV + KV + KVK, Ayat Mudah Arahan: Padankan ayat berdasarkan gambar yang betul. 45. Baju ayah cantik

Bahan Murid IPP2M Tahap 1

8

46. Sekolah Rina besar

47. Rasa cili pedas

48. Abang pakai topi

49 Lori Suparjo bersih.

Kemahiran 31 Ayat mudah Arahan: Susun perkataan menjadi ayat yang betul 50. baju Bapa beli . itu

51.

.

baca

suka

Ali 9

Bahan Murid IPP2M Tahap 1

buku

52. datang

Pihak

polis

.

ke situ

53

ada

Ravi

guli

. baru

54.

.

guru

meja

Ini saya

Kemahiran 26, 27, 28, 31: KVK + KV + KVKK, KVKK + KV + KVK, KV + KVKK + KVK Membaca dan Membaca Ayat Mudah Arahan: Tulis ayat dengan menggunakan perkataan yang diberi. 55. beg

56.

cawan 10

Bahan Murid IPP2M Tahap 1

57.

tangga

58.

tempurung

59.

tengkorak

60

merangkak

Kemahiran 32 Bacaan dan Pemahaman Arahan: Baca petikan yang diberi dan jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Ini ayam. Ini ayam betina. Ayam betina boleh bertelur. Ayam betina berketuk. Ayam suka makan jagung. Saya suka makan daging ayam dan telur ayam
Bahan Murid IPP2M Tahap 1

11

Jawab soalan-soalan berikut 61. 62. 63. 64. 65. Ini gambar apa? Bolehkah ayam betina bertelur? Ayam suka makan apa? Ayam ada berapa kaki? Bolehkah ayam betina berketuk?

Bahan Murid IPP2M Tahap 1

12