Anda di halaman 1dari 2

Pembelajaran pendidikan jasmani menjadi lebih rumit apabila membenarkan guru-guru yang tidak terlatih mengajar mata pelajaran

ini dan implementasinya kurang memuaskan. Sufean b. hussin, ahmad zabidi abd razak, shahril marzuki,pts professional publishing sdn bhd, bentong Pahang, 2005 siri panduan guru, pentadbiran dalam pembangunan pendidikan

Pencapaian pelajar hendaklah dilihat berdasarkan kepada maklumat yang berkaitan dengan tahap kecergasan, pengetahuan, perubahan sikap mereka hasil program pendidikan jasmani Semua mata pelajaran yang diajar di sekolah bertujuan meningkatkan potensi setiap pelajar ke tahap optimum dari segi kognitif, psikomotor dan afektif Penilaian merupakan aspek yang penting bagi melihat sejauh mana pelajar telah mendapat faedah dari program pendidikan jasmani Wee eng hoe, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan 2009, karisma publication, physical education and training Pengurusan program yang baik dan berkesan akan memastikan program pendidikan jasmani dilaksanakan dengan jayanya di sekolah

Nik aziz nik pa, noraini idris ( 2008 )Perjuangan memperkasakan pendidikan di Malaysia: utusan publications and distributors sdn bhd , cheras
Julismah jani (2005), Pengenalan ilmu konten pedagogi dalam pendidikan jasmani dan sains sukan , penerbit university sultan idris

Shahabuddin Hashim, Shahabuddin bin Hashim, Rohizani binti Yaakub & Mohd Zohir bin Ahmad Pedagogi: strategi dan teknik mengajar dengan berkesan, PTS Professional, 2007

Siow Heng Loke Pedagogi Merentas Kurikulum Sri panduan guru PTS Professional, 2005

Rumusan yang didapati hasil penyelidikan , suasana fizikal sekolah serta iklimnya boleh meningkatkan kebersanan pengajaran dan pembelajaran Abdullah Sani bin Yahaya, PTS Professional, 2005, Mengurus Sekolah

Komuniti adalah punca permintaan kepada sekolah dan juga punca sokongan serta sumber Brian Fidler Institut Terjemahan Negara Malaysia BM, 2004 Merancang Kemajuan Sekolah Siri Kepimpinan dan Pengurusan Sekolah Perbezaan mental yang berlaku dalam kalangan individu juga member kesan penerimaan pembelajaran Mahani Razali, Ramlah Jantan & Shahabuddin Hashim, PTS Professional, 2007 - Educational psychology

Kemahiran asas yang ada pada seseorang individu menjadikannya lebih bersedia mempelajari sesuatu Shahizan bin Hasan, Tsai Chen Chien & Saw Hooi Chin, PTS Professional, 2005,

Intrapersonal & Interpersonal Utk Remaja - Edisi Kemas Kini

http://www.slideshare.net/IzzatNajmi/tutorial-5-pj http://amirafarhanah.blogspot.com/2012/11/tajuk-5-kriteria-pemilihan-aktiviti-pj.html