Anda di halaman 1dari 6

BAB 7 UNGKAPAN ALGEBRA

Instrumen Evidens

: Band 1 : B1D2E1 ( Menggunakan abjad untuk mewakili pembolehubah)

1. Tulis semula setiap ayat berikut dengan menggunakan abjad untuk mewakili pembolehubah. (a). Selina membeli beberapa kilogram oren. (b) Pak Abu memberi beberapa biji durian kepada jiran.

(c) Sedikit gula ditambahkan ke dalam kopi.

(d) Ali tambah beberapa liter petrol ke dalam keretanya.

Instrumen Evidens

: Band 2 : B2D7E1 ( Menyatakan : (a) pembolehubah dalam satu situasi (b) sebutan algebra dengan satu pembolehubah. (c) pekali dalam sebutan algebra dengan satu pembolehubah (d) sebutan serupa dan tak serupa dengan satu pembolehubah (e) sebutan serupa bagi sebutan yang diberi

1. kenal pasti pembolehubah dalam setiap situasi yang berikut. (a) Beberapa orang pelajar dalam kelas 2A suka durian. Pembolehubah : (b) Adik memelihara beberapa ekor ikan di dalam akuarium. Pembolehubah :

(c) Terdapat beberapa kereta merah dalam tempat letak kereta. Pembolehubah :

(d) Sedikit air panas ditambah ke dalam milo

Pembolehubah :

2. Tentukan sama ada yang berikut ialah sebutan algebra dengan satu pembolehubah atau tidak. (a) 24a (d) -4t (b) 9a (e) 15b (c) -10e (f) pq

3. Kenal pasti pekali bagi setiap ungkapan algebra dalam satu pembolehubah berikut (a) 3b (d) (b) 0.4y (e) -g (c) -5p (f) 12x

4. Tandakan (a) 10p , 10q (d)

jika sebutan serupa dan tandakan X jika sebutan tak serupa. (b) -6a , -a (e) -7u , 7u (c) (f) 9x , 28y

5. Nyatakan dua sebutan serupa bagi setiap sebutan algebra berikut. (a) 10x Sebutan serupa : (b) -15w Sebutan serupa :

(c) Sebutan serupa :

(d) 17w Sebutan serupa :

Instrumen Evidens

: Band 2 : B3D7E2 (a) Mengenal ungkapan algebra (b) Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra

1. Tentukan sama ada yang berikut ialah ungkapan algebra atau tidak. (a) 2p + 3q = 40 (c) 2h + 3h + 5p (e) 5 + 2p (b) 4x + 5 + 6y (d) 7p + 5q = 0 (f) 40m - mn

2. Tentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra berikut. (a) 2p + 3 (c) 7p q + 30p (e) 5m 3n + 2m (b) 5m + 6n 4 + 6r (d) 22p (f) 30a + b + 3a c

Instrumen Evidens

: Band 3 : B3D5E1 (Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa.)

1. Permudahkan setiap ungkapan algebra berikut. ( ) (b) ( )

(c)

(d)

(f)

(g)