Anda di halaman 1dari 5

Jawab semua soalan. Tunjukkan langkah pengiraan. 1. Tuliskan 80 010 dalam perkataan.

(1m)

2. Cerakinkan 50 209.

(1m)

3. Rajah 1 menunjukkan satu kad nombor.

74 509

Rajah 1

Nyatakan nilai tempat bagi digit yang digariskan.

(1m)

4.

11 438

11 436

1 1432

11 430

Tuliskan nombor di dalam petak kosong di atas. (1m)

5. Bundarkan 86 292 kepada ribu yang terhampir.

( 1 m)

6. Apakah hasil darab 892 dengan 4?

(2m)

7. Rajah 3 menunjukkan dua kad nombor.

43 533

4 057

Rajah 3

Cari perbezaan bagi nombor- nombor di atas.

(2m)

8. 42 235 + 8 423 + 19 256

(2m)

9. 5 436 x 8 = _______________

(2m)

10.

76 746 6 = ____________

(2m) 11. Darabkan 1354 dengan sepuluh. Berikah jawapan kepada ribu yang hampir.

(2m)

12. Tolakkan pecahan tersebut dan tuliskan jawapan dalam bentuk termudah.

(2m)

13.

Berikan jawapan dalam bentuk perpuluhan.

(2m)

14. 6 23 x 25 = ____________________

( 2m ) 15. 6 000 + 400 - 2700 = _________________

( 2m )

16. Ray menyimpan RM 1.20 setiap hari. Berapakah jumlah wang yang disimpan dalam masa seminggu?

( 3m )

17. Steve mengumpul 388 biji buah kelapa pada hari Ahad. Dia menjual 275 daripadanya pada hari Isnin. Pada hari Selasa pula dia mengumpul lagi sebanyak 314 biji buah kelapa. Berapakah jumlah buah kelapa yang Steve ada sekarang?

(3m)

18. Sebuah pasar raya telah menjual 15 628 biji telur ayam pada bulan Januari dan 28 054

biji telur pada bulan Februari. Berapakah bilangan telur yang telah dijual kesemuanya. Bundarkan jawapan kepada puluh ribu yang terhampir.

(3m) 19. Jasmin membuat 1 810 keping biskut. Dia memasukkan setiap 5 keping biskut ke dalam satu beg plastik. Berapakah bilangan beg plastik yang diperlukan ?

(3m) 20. Nancy dapat menyiapkan tiga biji kek dalam masa satu hari. Berapakah biji kek yang dapat Nancy siapkan pada bulan Januari dan Februari sekiranya Nancy membuat kek setiap hari?

(3m) 5 GOOD LUCK !