Anda di halaman 1dari 11

BBAP2103 : Management Accounting Chapter 2 : Marginal Costing and Absorption Costing 2.

1 Foreword Penentuan kos penting dalam menentukan harga sesuatu barang. 2 sistem penentuan harga o Sistem Traditional yang berdasarkan kos margin (marginal costing) dan kos penyerapan (absorption costing) o Sistem moden yang berdasarkan penyatuan aktiviti pengeluaran. Kita akan fokus kepada topik marginal costing dan absorption costing.

2.2

Absorption Costing Dalam Absorption Costing, kesemua kos pengeluaran sama ada kos tetap atau kos berubah akan dimasukkan dalam pengiraan kos produk Juga dikenali sebagai fully absorp manufacturing costs. Kepentingan Absorption Costing o Syarat GAAP yang mengkehendaki kos produk direkodkan dalam penyata pendapatan dan nilai stok akhir dilaporkan dalam kunci kira-kira. o Kos produk dinyatakan dengan tepat dalam pengeluaran produk.

2.3

Marginal Costing Juga dikenali sebagai variable costing atau direct costing. Mengambil kira direct material, direct labour dan variable manifacturing overhead dalam pengiraan kos produk. Fixed manufacturing overhead dimasukkan dalam kos masa (period cost) spt perbelanjaan pengurusan dan perbelanjaan jualan. Jadi, kos seunit produk dalam inventori atau COGS tidak mengandungi fixed manufacturing overhead cost. Kegunaan Marginal Costing o Kegunaan laporan dalaman o Membantu dalam proses perancangan dan membaut keputusan o Pengurus dapat mengawal kos produk

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)

BBAP2103 : Management Accounting Absorption Costing Direct Material Direct Labor Product Cost Variable Manufacturing Overhead Fixed Manufacturing Overhead Period Cost Variable Selling & Admin Expenses Fixed Selling & Admin Expenses Period Cost Product Cost Marginal Costing

Rajah : Perbezaan Antara Absorption Costing Dan Marginal Costing Perbezaan Antara Absorption Costing Dan Marginal Costing Aspek Tujuan Absorption Costing Luaran Marginal Costing Dalaman Sales - Variable Cost = Contribution Margin - Fixed Cost = Net Income manufacturing

Format penyata Sales pendapatan - COGS = Margin Kasar - Operating Expenses = Net Income Kos Produk Kos Masa Semua overhead

anufacturing Variable overhead

Semua perbelanjaan jualan Semua perbelanjaan jualan dan pentadbiran. dan pentadbiran serta fixed manufacturing overhead.

a) Absorption Costing Kos produk mengambil kira kos bahan mentah, buruh langsung dan manufacturing overhead (both variable and fixed). Produk yg dijual akan dikira sebagai COGS dan yang belum dijual akan direkod sebagai inventori. Tidak semua kos yang terlibat dalam sesuatu tempoh akan direkod sebagai kos atau perbelanjaan. Sebaliknya direkod sebagai aset sekiranya produk tersebut belum dijual.

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)

BBAP2103 : Management Accounting

b) Marginal Costing Kos produk mengambil kira kos bahan mentah, buruh langsung dan variable manufacturing overhead. Fixed manufacturing overhead akan dianggap sebagai Period Cost. 2.4 Pengiraan Kos Seunit Produk Contoh soalan 1 Kuantiti pengeluaran setahun Kos berubah seunit Bahan mentah langsung Buruh langsung Manufacturing overhead Perbelanjaan jualan dan pentadbiran Kos tetap setahun Manufacturing overhead Perbelanjaan jualan dan pentadbiran RM 30,000 RM 10,000 RM 2 RM 4 RM 1 RM 3 6,000 unit

a) Pengiraan kos produk mengikut kaedah Absorption Costing Bahan mentah langsung Buruh langsung Kos berubah manufacturing overhead Jumlah Kos Berubah Pengeluaran Kos tetap manufacturing overhead (RM30,000 / 6,000) Kos seunit produk b) Pengiraan kos produk mengikut kaedah Marginal Costing Bahan mentah langsung Buruh langsung Kos berubah manufacturing overhead Kos seunit produk RM 2 RM 4 RM 1 RM 7 RM 2 RM 4 RM 1 RM 7 RM 5 RM 12

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)

BBAP2103 : Management Accounting

Contoh soalan 2 Kos operasi pengeluaran Bahan Mentah Buruh Langsung Kos Berubah Overhead Pengeluaran Kos Tetap Overhead Pengeluaran RM 22.00 seunit RM 14.00 seunit RM 6.00 seunit RM 117,000 setahun

Inventori awal, jumlah pengeluaran, jualan dan inventori akhir 2003 (unit) Inventori Awal Pengeluaran Jualan Inventori Akhir 0 13,000 10,000 3,000 2004 (unit) 3,000 10,000 11,000 2,000

Harga jualan, kos berubah dan kos tetap bagi perbelanjaan pengurusan dan jualan Harga Jualan Kos Berubah Overhead Pengeluaran Kos etap Overhead Pengeluaran a) Marginal Costing 2003 (RM) Bahan Mentah Buruh Langsung Kos Berubah Overhead Pengeluaran Jumlah Kos b) Absorption Costing 2003 (RM) Bahan Mentah Buruh Langsung Kos Berubah Overhead Pengeluaran Kos Tetap Overhead Pengeluaran
Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)

RM 75.00 seunit RM 7.00 seunit RM 8,000 setahun

2004 (RM) 22.00 14.00 6.00 42.00

22.00 14.00 6.00 42.00

2004 (RM) 22.00 14.00 6.00 11.70** 4

22.00 14.00 6.00 9.00*

BBAP2103 : Management Accounting

Jumlah Kos Nota : *


RM 117,000 13,000 unit RM 117,000 10,000 unit = = RM 9.00 seunit

51.00

53.70

** 2.5

RM 11.70 seunit

Pengiraan Kos Akhir Inventori Formula kos akhir inventori = Kuantiti Akhir Inventori x Kos Seunit a) Marginal Costing = b) Absorption Costing 3,000 unit x RM 42.00 = 3,000 unit x RM 51.00 = RM 126,000.00 = RM 153,000.00 Untung bersih yang direkodkan dalam penyata pendapatan mengikut kaedah Absorption Costing adalah lebih tinggi berbanding untung bersih yang dicatatkan dalam penyata pendapatan mengikut kaedah Marginal Costing. Faktor Kos Tetap Overhead Pengeluaran (Fixed Overhead Manufacturing Cost) Penyata Pendapatan Bagi Marginal Costing dan Absorption Costing Marginal Costing 2003

2.6

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)

BBAP2103 : Management Accounting Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2003 RM RM Jualan (10,000 unit x RM75) 750,000.00 (-) Kos Berubah COGS : Inventori Awal Kos Pengeluaran (13,000 unit x RM42) 546,000.00 Kos Barang Untuk Dijual 546,000.00 (-) Inventori Akhir (3,000 unit x RM42) 126,000.00 420,000.00 (+)Kos Berubah Pentadbiran dan Jualan (10,000 unit x RM7) 70,000.00 490,000.00 Margin Keuntungan (-) Kos Tetap Overhead Pengeluaran Jualan dan Pentadbiran Untung Bersih Absorption Costing 2003 Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2003 RM RM Jualan (10,000 unit x RM75) 750,000.00 COSG : Inventori Awal (+) Kos Pengeluaran (13,000 unit x RM51) 663,000.00 Kos Barang Untuk Dijual 663,000.00 (-) Kos Akhir Inventori (3,000 unit x RM51 153,000.00 510,000.00 Untung Kasar Perbelanjaan Pengurusan dan Jualan Kos Tetap Kos Berubah Untung Bersih 8,000.00 70,000.00 240,000.00 117,000.00 8,000.00 260,000.00

125,000.00 135,000.00

78,000.00 162,000.00

* Perbezaan inventori akhir. Kos tetap overhead pengeluaran pada RM9 seunit termasuk dalam kos seunit (under Absorption Costing). Oleh itu, perbezaan inventori akhir sebanyak RM27,000 (3,000 x RM9) menyebabkan untung bersih juga berbeza RM27,000. 2.7 Penyelarasan Pendapatan 6

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)

BBAP2103 : Management Accounting a) Penyelarasan Pendapatan Tanpa Inventori Awal

b) 2.8

Penyelarasan Pendapatan Dengan Inventori Awal

Hubungan Antara Kuantiti Pengeluaran, Jualan, Nilai Inventori dan Untung Bersih Untung bersih bagi kedua-dua kaedah akan berbeza disebakan oleh o Apabila kuantiti pengeluaran melebihi kuantiti jualan o Apabila kuantiti jualan melebihi kuantiti pengeluaran. Sekiranya tidak wujud inventori awal dan inventori akhir, maka untung bersih bagi kedua-dua kaedah adalah sama.

Contoh Soalan Hafizuddin Berhad Maklumat Tahun 2002, 2003 dan 2004 Kos Berubah Seunit Bahan Mentah Buruh Langsung Overhead Pengeluaran Pentadbiran dan Jualan Kos Tetap Tahunan Overhead Pengeluaran Pentadbiran dan Jualan Maklumat Pengeluaran, Jualan dan Inventori 2002 (unit) Inventori Awal Pengeluaran Jualan Inventori Akhir 0 5,000 4,000 1,000 2003 (unit) 1,000 5,000 5,000 1,000 2004 (unit) 1,000 4,000 5,000 0 RM 60,000 RM 10,000 RM 3.00 RM 6.00 RM 1.00 RM 2.00

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)

BBAP2103 : Management Accounting

Harga jualan = RM30.00 seunit. Penyelesaian: a) Kos Pengeluaran Seunit i) Marginal Kos 2002 (RM) Bahan Mentah Buruh Langsung Overhead Pengeluaran 3.00 6.00 1.00 10.00 2003 (RM) 3.00 6.00 1.00 10.00 2004 (RM) 3.00 6.00 1.00 10.00

ii)

Absorption Costing 2002 (RM) Bahan Mentah Buruh Langsung Overhead Pengeluaran Overhead Pengeluaran 3.00 6.00 1.00 2003 (RM) 3.00 6.00 1.00 2004 (RM) 3.00 6.00 1.00

60,000/5,000 60,000/5,000 60,000/4,000 =12.00 =12.00 =15.00 22.00 22.00 25.00

b) Penyata Pendapatan i) Marginal Costing

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)

BBAP2103 : Management Accounting

Perbandingan Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 2002, 2003 dan 2004 Jualan COGS Inventori Awal (+) Kos Pengeluaran Kos Barang Untuk Dijual (-) Inventori Akhir COSG Margin Pengeluaran Kos Berubah Pentadbiran dan Jualan Margin Keuntungan (-) Kos Tetap Overhead Pengeluaran Kos Tetap Pentadbiran dan Jualan Untung Bersih 2002 120,000 50,000 50,000 10,000 40,000 80,000 8,000 72,000 60,000 10,000 2,000 2003 150,000 10,000 50,000 60,000 10,000 50,000 100,000 10,000 90,000 60,000 10,000 20,000 2004 150,000 10,000 40,000 50,000 50,000 100,000 10,000 90,000 60,000 10,000 20,000 Jumlah 420,000 0 20,000 140,000 160,000 20,000 140,000 280,000 28,000 252,000 180,000 30,000 42,000

ii)

Absorption Costing

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)

BBAP2103 : Management Accounting

Perbandingan Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 2002, 2003 dan 2004 2002 Jualan COGS : Inventori Awal (+) Kos Pengeluaran Kos Barang Untuk Dijual (-) Inventori Akhir COGS Untung Kasar (-) Kos Berubah Pentadbiran dan Jualan Kos Tetap Pentadbiran da Jualan Untung Bersih 120,000 110,000 110,000 22,000 88,000 32,000 8,000 10,000 14,000 2003 150,000 22,000 110,000 132,000 22,000 110,000 40,000 10,000 10,000 20,000 2004 150,000 22,000 100,000 122,000 122,000 28,000 10,000 10,000 8,000 Jumlah 420,000 44,000 320,000 364,000 44,000 320,000 100,000 28,000 30,000 42,000

2.9

Ringkasan Kesan Ke Atas Pendapatan Bersih Bagi Marginal Costing dan Absorption Costing 2002 : untung bersih AC melebihi untung bersih MC 2003 : untung bersih AC = untung bersih MC 2004 : untung bersih AC kurang daripada untung bersih MC Kuantiti Pengeluaran > Kuantiti Jualan Kuantiti Pengeluaran = Kuantiti Jualan Kuantiti Pengeluaran < Kuantiti Jualan Untung Bersih AC > MC Untung Bersih AC = MC Untung Bersih AC < MC

2.10 Penilaian Kaedah a) Marginal Costing Kelebihan Kekurangan

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)

10

BBAP2103 : Management Accounting Sesuai untuk mengukur pencapaian organisasi dan menilai kos. Menyediakan maklumat terkini atau malumat yang relevan untuk tujuan perancangan, pengawalan dan membuat keputusan. Harga lebih efektif kerana margin minimum yang perlu dicapai dapat diukur. Apabila harga melebihi margin minimum, ini bermakna bahawa kos berubah dapat dicover. Digunakan oleh semua peringkat pengurusan dalaman organisasi. Kelemahan pengurusan operasi diketahui oleh semua peringkat dalaman organisasi. Laporan tidak disdiakan berdasarkan kepada keperluan atau formal GAAP. Kos penyediaan laporan lebih tinggi kerana perlu sediakan 2 jenis laporan iaitu untuk kegunaan dalaman organisasi dan luar organisasi.

b) Absorption Costing Kelebihan Digunakan dalam skala yang lebih besar kerana formatnya adalah berdasarkan kepada format GAAP. Tidak perlu menyediakan 2 jenis laporan yang berbeza untuk tujuan dalaman organisasi dan luaran organisasi. Hanya perlu sediaka 1 laporan. Kekurangan Kurang sesuai untuk mengukur pencapaian organisasi dan kos analisis kerana mengambil kira kos tetap overhead pengeluaran (KTOP) dalam menetapkan kos pengeluaran. KTOP tidak relevan digunakan dalam membuat keputusan.

Prepared By : Jumardi Singare (mardi_umar83@yahoo.com)

11