Anda di halaman 1dari 1

MTE3105/AHT/2013 UJIAN TOPIKAL 2 STATISTIK MTE 3105 UJIAN KHI KUASA DUA (Ujian penyesuaian terbaik) 1.

Jadual menunjukan bilangan pekerja yang tidak hadir bekerja untuk sesuatu tempoh tertentu. Hari dalam minggu Bilangan tidak hadir Isnin 121 Selasa 87 Rabu 87 Khamis 91 Jumaat 114 Jumlah 500

i. Sekiranya bilangan pekerja yang tidak hadir bekerja dan hari dalam minggu adalah tidak bersandar, cari kekerapan ketidakhadiran yang dijangka pada setiap hari. ii. Jalankan ujian khi kuasa dua untuk menguji sama ada terdapat kecenderungan pekerja tidak hadir bekerja pada hari tertentu dalam seminggu pada aras keertian 5%.(10 markah) 2.Berdasarkan teori genetik, apabila kacang manis berbunga merah dikacukan dengan kacang manis berbunga biru, generasi kacang manis yg seterusnya akan mempunyai bunga merah,biru dan ungu masing-masing dalam kadaran

1 1 1 , dan . Hasil eksperimen yang 4 4 2

sebenar adalah seperti berikut; 84 berbunga merah, 92 berwarna biru dan 157 berwarna ungu. Cari kekerapan yang dijangka untuk setiap bunga, dan beri nilainya kepada dua tempat perpuluhan.Tentukan sama ada hasil eksperimen tersebut konsisten dengan teori genetik pada aras keertian 5%.(15 markah)

UJIAN TOPIKAL 2