Anda di halaman 1dari 7

ISU DAN STRATEGI LINUS SK SG LINGKAU

Soalan Perbincangan : Isu & Strategi LINUS i. Pelan Tindakan LINUS ii. Pelan Operasi LINUS

PELAN STRATEGIK LINUS 2013


MATLAMAT STRATEGIK Memastikan bilangan murid yang berkeupayaan dan tiada masalah pembelajaran dapat menguasai asas Literasi dan Numerasi selepas 3 tahun mengikuti pendidikan rendah. OUTCOME Selepas 3 tahun murid dapat menguasai semua kemahiran asas dengan mantap (Konstruk 1Konstruk 12) OBJEKTIF Mencapai KPI yang ditetapkan iaitu 100% murid yang berkeupayaan dapat menguasai asas literasi dan numerasi selepas 3 tahun mengikuti pendidikan rendah (Sehingga Konstruk 12) KPI 100% murid yang berkeupayaan dapat menguasai asas Literasi dan Numerasi selepas 3 tahun mengikuti pendidikan rendah Peratus murid Tahun 1 yang menguasai asas Literasi dan Numerasi (K1-K12) Peratus murid Tahun 2 yang menguasai asas Literasi dan Numerasi (K1-K12) Peratus murid Tahun 3 yang menguasai asas Literasi dan Numerasi (K1-K12) SASARAN STRATEGI

1.1 Taklimat kepada para ibubapa Tahun 1,2 dan 3 berkaitan Program LINUS (sebar kepada masyarakat) 90 % 1.2 Bengkel menghasilkan bahan bantu mengajar Program LINUS 1.3 Latihan Dalaman kepada semua guru tentang Program LINUS

95 %

100 %

PELAN TAKTIKAL LINUS 2013


Strategi :Memastikan bilangan murid yang berkeupayaan dan tiada masalah pembelajaran
dapat menguasai asas Literasi dan Numerasi selepas 3 tahun mengikuti pendidikan rendah.
BIL PELAN TINDAKAN TANGGUNG JAWAB TARIKH/ TEMPOH Januari KOS/ SUMBER Sekolah/ PIBG OUTPUT/ OUTCOME 90% kehadiran ibubapa KPI PELAN KONTINGENSI Fasi LINUS daripada PPD CATATAN

Taklimat kepada 1. Guru Besar para ibubapa Tahun 2. Guru PK 1,2 dan 3 berkaitan HEM Program LINUS 3. Penyelaras (sebar kepada Program masyarakat) LINUS Bengkel menghasilkan bahan bantu mengajar(BBM) Program LINUS Panitia BM Panitia Matematik

100% kehadiran ibubapa

Mac

PCG

50% BBM

90% BBM

Menggunakan PCG Panitia untuk membeli BBM

Latihan Dalaman kepada semua guru tentang Program LINUS

Fasi LINUS daripada PPD

Februari

Sekolah/ PIBG

50% guru memahami

100% guru faham tentang program LINUS

Guru Besar GPK1 Penyelaras LINUS

PELAN OPERASI 1
Taklimat kepada para ibubapa Tahun 1-Tahun 3 berkaitan Program LINUS (sebar kepada masyarakat) Memastikan semua ibu bapa murid Tahun 1-Tahun 3 mengetahui tentang Program LINUS Januari Ibubapa Murid Tahun 1 -Tahun 3 Guru Besar/Penolong Kanan/Penyelaras LINUS 1. PROSES KERJA Taklimat Program LINUS 1.1 Ucapan Guru Besar 1.2 Ucapan GPK dan Penyelaras LINUS 1.3 Penerangan tentang program 2. Kenelpasti murid terlibat 3. Perbincangan bersama guru dan ibubapa bagi melaksanakan program 1. Tiada sokongan daripada ibu bapa 2. Sukar mendapat sumber kewangan 3. Keupayaan guru memahami tentang LINUS masih ditahap rendah Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar dan Penolong Kanan Dijalankan selepas program Penambahbaikan dilakukan berdasarkan hasil taklimat bersama ibubapa dan guru

PROGRAM OBJEKTIF TEMPOH SASARAN GURU TERLIBAT

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN

PELAN OPERASI 2
Bengkel menghasilkan bahan bantu mengajar (BBM) Program LINUS Memastikan pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan, menarik dan menyeronokkan Mac

PROGRAM OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PROSES KERJA

Semua Guru terlibat


Guru Panitia Bahasa Melayu dan Matematik 1. Taklimat 1. Ucapan GB/PK 2. Proses penyediaan bahan 3. Penilaian keberkesanan penilaian 1. Masa 2. Peruntukan kewangan Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Penolong kanan/Penyelaras LINUS Penilaian dijalankan selepas aktiviti dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan aktiviti tersebut. Penambahbaikan dilakukan berdasarkan hasil penilaian daripada aktiviti yang dijalankan bagi meningkatkan keberkesanan program.

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN

PENAMBAHBAIKAN

PELAN OPERASI 3
Latihan Dalaman kepada semua guru tentang Program LINUS Memberi pendedahan kepada semua guru tentang Program LINUS Februari Murid LINUS Semua Guru 1. PROSES KERJA Taklimat 1.1 Ucapan GB/PK/Penyelaras 1.2 Fasi LINUS 2. Latihan Dalaman oleh Guru Literasi dan Numerasi 1. Kekangan masa 2. Kehadiran Fasi LINUS tidak dapat dipastikan 3. Kewangan Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/Penolong Kanan Penilaian dijalankan selepas aktiviti dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan aktiviti tersebut. Penambahbaikan dilakukan berdasarkan hasil penilaian daripada aktiviti yang dijalankan bagi meningkatkan keberkesanan program.

PROGRAM OBJEKTIF TEMPOH

KUMPULAN SASARAN
GURU TERLIBAT

KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN