Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Bil.

Murid Masa Tarikh Tema Tajuk : Bahasa Melayu : 3 Mutiara : 38 orang : 11.30 pagi 12.30 tengah hari : 14/ 2 / 2013 : Kesihatan dan Kebersihan : Makanan Seimbang ( didik hibur ) STANDARD KANDUNGAN 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didikhibur. STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

Objektif i.

: Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid berupaya:

Melafazkan pantun empat kerat dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

ii.

Melengkapkan pantun empat kerat dengan perkataan sinonim yang sesuai setelah memahami isi kandungan pantun.

Sistem Bahasa Sistem bahasa : Sinonim ( sama erti ) Kosa kata :Hindari, sikap, amalan.

Pengisian Kurikulum/ Elemen Merentas Kurikulum Ilmu Nilai murni Kreativiti : Sains, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan : Tanggungjawab, perihatin, keselamatan diri :Memilih makanan seimbang dalam kehidupan harian

Strategi KB TKP : Mengenal pasti, banding beza, menaakul : Verbal-linguistik, interpersonal, intrapersonal kinestatik, visual BCB : Memproses maklumat mengenai piramid makanan.

Pembelajaran kontekstual : Menghubungkait dengan amalan pemakanan harian.

Bahan Bantu Belajar Bil 1 2 3 4 5 6 7 Jenis Kad bercantum Komputer riba Pembesar suara LCD Petikan pantun Latihan pantun (sinonim) Latihan Mari Lengkapkan Saya Bilangan 6 1 1 1 38 38 38

Pengetahuan Sedia Ada: Murid pernah membaca pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

AktivitiPengajaran danPembelajaran

Catatan

Kad bercantum: -Burger -Sayur-sayuran -Buah-buahan -Ayam goreng -Susu dan roti

1) Guru mengedarkan kad bercantum kepada semua kumpulan. 2) Setiap kumpulan dikehendaki mencantumkan kad tersebut supaya menjadi satu gambar tunggal.

BBB: -Kad bercantum -Komputer riba -LCD

Teknik: -Soal jawab -Perbincangan

Induksi Set (5 minit) Tajuk: Makanan Seimbang

3) Setiap kumpulan dikehendaki menyatakan gambar yang mereka perolehi. 4) Guru memaparkan gambar pada slaid. 5) Guru bersoal jawab dengan murid mengenai gambar tersebut. 6) Murid memberikan pendapat mereka sendiri berdasarkan gambar yang dipaparkan 7) Guru mengaitkan kad bercantum dengan tajuk pengajaran pada hari ini. 8) Guru menyatakan tajuk pengajaran.

TKP: -Verbal -Visual -Kinestetik -Interpersonal BCB: -k.bertutur -k.mendengar

Nilai: -Rasional Aspek 5 P : Penggabung jalinan : Kemahiran bertutur

Petikan pantun:

1) Guru mengedarkan petikan pantun kepada semua murid. 2) Semua murid dikehendaki membaca senyap pantun

BBB: -Petikan pantun -Komputer riba -LCD

tersebut.
MakananSeimbang Ikan di air terlihatlihat, Ikan bernama si ikan laga; Amalkan gaya hidup sihat, Makan minum hendaklah dijaga. Ikan dibeli si anak

-Pembesar suara

3) Guru membacakan pantun mengikut sebutan dan intonasi yang betul. 4) Guru meminta beberapa orang murid membacakan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5) Murid-murid membaca pantun secara berkumpulan. 6) Guru menerangkan tentang isi pantun. 7) Guru dan murid berbincang mengenai kosa kata. 8) Murid-murid diagihkan dengan latihan isi tempat kosong berdasarkan pantun. 9) Murid-murid dikehendaki mengisi tempat kosong Aspek 5 P : Penyerapan Nilai: -Berhati-hati -Prihatin Teknik: -Demonstrasi BCB: -K.membaca -K.menulis TKP: -Verbal -Intrapersonal -Interpersonal

Langkah 1 (20minit)

Kosa kata: Sahlan,


jenahak;

Dibeli juga si ikan -Hindari

-Sikap Makanan berkhasiat


jadi amalan -Amalan Elak makanan banyak lemak. Dibelijugasiikanjenahak

Cari yang sama.

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sama erti berikut.


Ternampak-nampakcara Sedikit jauhibergelarpr aktikkanseparuhdipelihara

Ikan di air ______________, Ikan __________ siikanlaga; ______ ______ hidupsihat, Makanminumhendaklah _____.

dengan kata sinonim yang diberikan. 10) Murid-murid diperdengarkan dengan lagu kanak-kanak sambil menjawab soalan. 11) Guru membimbing jawapan

Dibelijugasiikanjenahak, Masakgulai________santa n; ______ makananbanyaklemak, Banyakmemakansayursayuran.

murid

Gambar piramid makanan

1) Guru menayangkan gambar piramid makanan kepada murid-murid.

BBB: -Piramid makanan -Komputer riba -LCD -Poster

Langkah 2 (15minit)

2) Semua murid dikehendaki memberikan perhatian. 3) Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid mengenai piramid makanan. 4) Guru menerangkan tentang piramid makanan dan isi kandungannya. 5) Guru dan murid bersoal jawab tentang kumpulan makanan yang tidak difahami. 6) Murid-murid dikehendaki memberikan contoh makanan yang lain mengikut kumpulan makanan. 7) Guru membimbing jawapan murid.

Teknik: -Penerangan -Perbincangan

TKP: -Visual -Verbal -Interpersonal -Intrapersonal

KB: -Banding beza

BCB: -K.membaca -K.menulis

Aktiviti: Mari Lengkapkan Saya

1) Guru mengedarkan lembaran latihan kepada semua murid. 2) Semua murid dikehendaki

BBB: -Lembaran latihan -Komputer riba

membaca soalan dengan teliti. 3) Setiap murid dikehendaki mengisi jawapan yang disediakan dalam ruangan Langkah 3 (15 minit) yang sesuai. 4) Soalan adalah berkaitan dengan kumpulan makanan. 5) Guru memainkan lagu kanakkanak sambil murid menjawab 5 soalan. 6) Murid yang berjaya menjawab semua soalan dengan betul diberi 3 soalan pengayaan. 7) Bagi murid yang hanya dapat menjawab soalan kurang daripada 2 / 5 soalan , guru akan membimbing murid bagi tujuan pembelajaran secara pemulihan 8) Murid dan guru membincangkan jawapan bersama-sama. 9) Guru membimbing jawapan murid.

-Pembesar suara -LCD

TKP: -Interpersonal -Intrapersonal -Verbal

KB: -Mengenalpasti

BCB: -K.membaca Konsep 5 P : Pengayaan dan Pemulihan

Rumusan isi pelajaran. Penutup (5 minit)

1) Murid-murid disoal mengenai cara melafazkan pantun. 2) Guru bertanyakan tentang kefahaman murid terhadap

BBB: -Komputer riba - LCD

Kognitif: -Makananseimbang

makanan seimbang. 3) Murid-murid disoal mengenai

TKP: -Verbal

-Kumpulan makanan -Perkataan sinonim

sinonim. Guru memberikan 5 soalan berkaitan.Murid menjawab soalan dalam

-Interpersonal -Intrapersonal

Sosial: Bertepuk tangan untuk diri sendiri.

lembaran kerja yang diberikan. 4) Murid-murid diminta menyatakan nilai-nilai murni yang diperoleh dalam PdP. 5) Guru merumuskan isi pelajaran.

KB: -Merumus

Nilai murni: -Perihatin -Sayangi diri -Jaga kesihatan Konsep 5 P : Penilaian