Anda di halaman 1dari 2

AMALI 6 KUMPULAN 5

INSTRUMEN PENILAIAN PEMERHATIAN SKALA KADAR KEMAHIRAN LISAN MURID (ASPEK MENDENGAR DAN BERTUTUR) INSTRUMEN PENILAIAN KEMAHIRAN LISAN Nama Murid:________________________ Bil 1 2 3 4 5 Aspek penilaian Kefahaman konsep Kecekapan mendengar Penggunaan bahasa yang tepat Kelancaran berbahasa Pertuturan dan sikap Tahun:_______ 1 2 3

SKALA PEMARKAHAN MARKAH ASPEK PENILAIAN Kefahaman konsep PENERANGAN Murid memahami sepenuhnya apa yang dibacakan dan soalan yang ditujukan Kecekapan mendengar Murid dapat memahami sepenuhnya isi penting dan keseluruhan struktur petikan yang didengar. Penggunaan bahasa Murid dapat menjawab soalan yang yang tepat diajukan dengan cemerlang Kelancaran berbahasa Tiada kecacatan pertuturan yang dikesan. Ciri- ciri pertuturan adalah cemerlang. Pertuturan dan sikap Murid menunjukkan peradaban pertuturan yang cemerlang dari segi mendengar dan menjawab secara lisan

3 (CEMERLANG)

Kefahaman konsep

2 (MEMUASKAN)

Murid memahami apa yang dibacakan dan soalan yang ditujukan secara memuaskan Kecekapan mendengar Murid dapat memahami isi penting dan keseluruhan struktur petikan secara memuaskan. Penggunaan bahasa Murid dapat menjawab soalan yang yang tepat diajukan dengan memuaskan

AMALI 6 KUMPULAN 5

Kelancaran berbahasa

1 (LEMAH)

Sedikit kecacatan pertuturan yang dikesan. Ciri- ciri pertuturan adalah memuaskan. Pertuturan dan sikap Murid menunjukkan peradaban pertuturan yang memuaskan dari segi mendengar dan menjawab secara lisan Kefahaman konsep Murid memahami separuh atau kurang apa yang dibacakan dan soalan yang ditujukan Kecekapan mendengar Murid dapat memahami separuh atau kurang isi penting dan keseluruhan struktur petikan. Penggunaan bahasa Murid dapat menjawab soalan yang yang tepat diajukan hanya separuh atau kurang separuh. Kelancaran berbahasa Selalu terdapat kecacatan pertuturan yang dikesan. Ciri- ciri pertuturan adalah lemah. Pertuturan dan sikap Murid menunjukkan peradaban pertuturan yang lemah dari segi mendengar dan menjawab secara lisan

Ulasan:________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Tanda tangan guru : Tarikh Nama : :