Anda di halaman 1dari 2

JADUAL PERBANDINGAN INDEKS KESUKARAN DAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

Soalan

Aras Kesukaran (JSU) Sederhana

Indeks Kesukaran Nilai Aras 0.80 Sederhana

Komen

Sederhana

0.75

Sederhana

Tinggi

0.30

Terlalu sukar

Sederhana

0.55

Sederhana

Sederhana

0.75

Sederhana

Rendah

1.0

Rendah

Rendah

0.85

Rendah

Rendah

0.90

Rendah

Rendah

1.0

Rendah

10

Rendah

0.80

Sederhana

Aras pemikiran murid bagi soalan ini adalah pada tahap sederhana. Mereka dapat menjawab soalan dengan baik Aras pemikiran murid bagi soalan ini adalah pada tahap sederhana. Mereka dapat menjawab soalan dengan baik Aras pemikiran murid bagi soalan ini adalah pada tahap minimum. Hanya sedikit murid dapat menyawab soalan dengan betul. Aras pemikiran murid bagi soalan ini adalah pada tahap sederhana. Mereka dapat menjawab soalan dengan baik Aras pemikiran murid bagi soalah ini adalah pada tahap sederhana. Mereka dapat menjawab soalan dengan baik. Aras pemikiran murid bagi soalan ini adalah tinggi. Mereka dapat menjawab soalan dengan mudah. Aras pemikiran murid bagi soalan ini adalah tinggi. Mereka dapat menjawab soalan dengan mudah. Aras pemikiran murid bagi soalan ini adalah tinggi. Mereka dapat menjawab soalan dengan mudah. Aras pemikiran murid bagi soalan ini adalah tinggi. Mereka dapat menjawab soalan dengan mudah. Aras pemikiran murid bagi soalan ini adalah pada tahap sederhana. Mereka dapat menjawab soalan dengan baik. -

Subjektif
1(a) 1(b) i 1(b) ii 1(b) iii 1(c) i 1(c) ii 1(c) iii 1(d) i 1(d) ii Tinggi Rendah Rendah Rendah Tinggi Sederhana Rendah Rendah Rendah 0.60 0.60 0.60 0.70 0.20 0.45 0.40 0.60 0.70 Sederhana Sederhana sederhana

JADUAL PERBANDINGAN INDEKS KESUKARAN DAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

1(bd iii

Rendah

0.85